Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

3. LANGE TERMIJN

Op lange termijn biedt een overkapping van de Oosterweelverbinding

andere mogelijkheden voor de kade. De

omgevingskwaliteit bij overkapte R1 laten ook wonen

toe op de centrale en zuidelijke kadezone, waardoor

inplanting van bijkomend woonprogramma op de kade

haalbaar is.

De noordelijke kade blijft ingericht als landschappelijke

zone zolang de omgevingskwaliteit op dit deel niet

verbetert door bijv. bijkomende milderende maatregelen

rond de tunnelmond, algemene verschoning van het

wagenwark, etc.

Centraal op de kade wordt een woontoren voorzien welke

de overgang markeert van bebouwde naar onbebouwde

kade. De focus van dit hoogbouwvolume ligt op wonen,

maar de onderste lagen bieden ook mogelijkheden voor

publieke functies. Ook op de koppen van de bedrijfsvolumes

op de zuidelijke kade kunnen bovenop de werkruimtes

aanvullend woningen worden gerealiseerd.

De realisatie van dwarsverbindingen over het Lobroekdok

zullen het toekomstige ‘Lobroekpark’ - dat gelegen is bovenop

de overkapte Ring - verbinden met de omliggende

wijken, waaronder de Damwijk. Er worden in totaal vier

dwarsverbindingen voorzien (t.h.v. Ijzerlaan, Kalverwei,

Sportpaleis en Schijnpoort), welke elk op zich publiek

programma clusteren en aan elkaar geregen worden

door de fiets-o-strade langsheen het Albertkanaal.

De dwarsverbinding aan de Kalverwei sluit daarbij

rechtstreeks aan op het Kadepark en vormt als het ware

het verlengde van de passerelle die vertrekt vanuit de

Kalverwei.

Het Lobroekpark kan mee instaan voor de bijkomende

nodige groenbehoefte die ontstaat door realisatie van de

kadetoren en de woonlagen bovenop de bedrijvigheid. De

realisatie van een dwarsverbinding naar het Lobroekpark

vormt daarbij een belangrijke voorwaarde.

Huidige bewoners: 3.600

Nieuwe bewoners: 5.700

totaal: 9.300

Ruimtebehoefte: 37.200 m²

1. Kalverwei 13.070 m ²

2. Lobroekplein 5.695 m ²

3. Hallenplein 4.055 m ²

4. Hallentuin 2.775 m ²

5. Kalverpad 4.950 m ²

6. Nerf Lobroekdok > 10.000 m²

Totaal aan buurtgroen en pleinen: > 40.545 m²

152

Fase 3, lange termijn

More magazines by this user
Similar magazines