Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

2

7/9

max aantal bouwlagen

min/max aantal bouwlagen

deze gevel heeft minstens 1 ingang

vloerniveau +1 ligt minstens op 320 cm boven nulpas

vloerniveau +1 ligt minstens op 420 cm boven nulpas

rooilijn, verplichte bouwlijn

rooilijn, verplichte bouwlijn voor minstens 30%

uiterste bouwlijn, rooilijn te bepalen

uiterste grens geveluitsprongen

grens tussen verschillende bouwhoogtes

Bouwblok 106

zoekzone publiek domein

verplicht publiek domein

privaat groen

publiek groen

bestaand, te bewaren

* BBVO gemeten exclusief terrassen

voorschriften

3

9

7

4

22

9

7

3/4

max. 20700 m2 BBVO*

3

7/9

9/22

min. 5 percelen

Voorschrift

4

3

7 9 7

22

sporthal

(vrije hoogte 9m)

3

Voorbeelduitwerking

167

More magazines by this user
Similar magazines