Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

2 ondergrond en grondwater

ophoging van het maaiveld

Het huidige maaiveld in Slachthuissite-

Noordschippersdok-Lobroekdok ligt overwegend

tussen 4,7 en 5,2 m TAW. De relatief hoge ligging

zorgt in de aangrenzende wijkdelen soms voor

wateroverlast.

Voor de toekomst is het wenselijk dat

Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok

richting het Lobroekdok afwatert, mede om de

waterproblematiek van de bestaande wijkdelen

te verminderen. Omdat het Lobroekdok een vast

waterpeil van 4,25 m TAW heeft, moet het maaiveld

van Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok

tot circa 5,0 m TAW opgehoogd worden. Er is dan

een waterdruklijn voor de waterafvoer van 0,75 m

beschikbaar.

De ophoging van het terrein vraagt om maatwerk

bij de overgangen naar de bestaande bebouwing,

waaronder de omgeving van de Slachthuishallen.

Zo nodig kan de ophoging daar beperkt worden tot

4,70 TAW, waarbij de afvoer op het Lobroekdok

wel extra aandacht vraagt. De beschikbare

waterdruklijn is dan 0,45 m. Het is van belang, dat

de afvoerleidingen en de overstort in de RWA uitlaat

voldoende groot gedimensioneerd worden, zodat er

niet te veel opstuwing plaatsvindt. Een terugslagklep

zal moeten voorkomen dat water vanuit het

Lobroekdok richting de site stroomt (Startadvies

Slachthuissite, Riolink NV).

• • • • • • • • • • • 5

de huidige maaiveldligging van de Slachthuissite. de laagste delen liggen ten oosten van de Slachthuishallen en bij het

Lobroekplein.

191

More magazines by this user
Similar magazines