Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

De plankaart toont een robuust stadsdeel waarin oud en

nieuw hecht zijn verenigd. Kenmerkend zijn de structuur

van open ruimtes die het plangebied dooraderen, de

vernieuwde slachthuishallen, de publieke ruimte aan het

Lobroekdok, het buurtpark en de twee pleinen die oud en

nieuw verenigen.

Deze stedelijke ruimtes vormen de context voor de

nieuwe bebouwing die op de vrijkomende terreinen wordt

ontwikkeld. De bebouwing is stedelijk van karakter en

kent een forse dichtheid. De basis hiervoor vormt het

klassieke stadsblok. Deze bebouwingsvorm biedt in deze

context de beste condities om krachtige stedelijke openbare

ruimtes en stedelijke woonkwaliteit te ontwikkelen.

De verbeelding van de opbouw en parcellering van de

bouwblokken is indicatief. Ze is gebaseerd op de programmatische

uitgangspunten van vandaag. Gezien de

lange looptijd van de ontwikkeling is het echter mogelijk

dat deze nog zullen wijzigen. Het Masterplan biedt

daarom flexibiliteit in programmering binnen het strikte

ruimtelijke kader van de hoofdstructuur van het plan. In

hoofdstuk 7 “Raamwerk” en hoofdstuk 12 “Bouwregels”

wordt hier nader op ingegaan.

16

More magazines by this user
Similar magazines