Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Voetpad

Fietspad

centrale wadi Kalverwei

De wadi in de Kalverwei is het hoofdelement voor

infiltratie van regenwater. In deze centrale wadi

komen ook de overstorten uit van het regenwater

van het Groene Snoer, het Lobroekplein en de

Kalverweibuurt. De techniek van de wadi laat zich

Par-

Weg

Weg

Par-

Fietspad Voetpad

keer-

plaats

plaats

combineren met het recreatieve keer-

gebruik van de

Kalverwei. Andere positieve punten zijn:

• zichtbaarheid van het waterbeheer,

• waterzuivering in de toplaag,

• tot circa 40 cm waterbergingsschijf realiseerbaar,

• eenvoudig in onderhoud.

Wadi

Weg

Voetpad

Quirijnpark, Tilburg |

referentiebeeld kalverwei en Groen Snoer

• • • • • • • • • • • 11

Weg

Voetpad

Parkeerplaats

Wadi

Voetpad

Wadi

Voetpad

Profiel b de centrale wadi van de kalverwei

197