Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Voetpad

Fietspad

Parkeerplaats

Weg

Weg

Parkeerplaats

Fietspad

Voetpad

Wadi

Weg

Voetpad

Profiel d - kade

Waterbergende funderingen lobroekplein en

oude Kalverstraat

Onder het Lobroekplein en de nieuwe

ontsluitingsweg worden waterbergende funderingen

voorgesteld om te voldoen aan duurzaam

waterbeheer. De kenmerken van deze techniek zijn:

• ondergrondse waterberging en die geen

belemmeringen geeft voor bovengronds

Voetpad

Parkeerplaats

Weg

Parkeerplaats

ruimtegebruik,

• het funderingsmateriaal kan voor waterzuivering

zorgen (met bijvoorbeeld lavastenen),

• tot 10 cm berging mogelijk.

Voetpad

• • • • • • • • • • • 13

Weg

Voetpad

Parkeerplaats

Wadi

Voetpad

Wadi

Voetpad

Voetpad

Parkeerplaats

Weg

Parkeerplaats

Fietspad

Fietspad

Voetpad

Profiel e oude kalverstraat

Plein Herning, denemarken, referentie Lobroekplein

en oude kalverstraat

199

More magazines by this user
Similar magazines