Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

2 Uitkomst

Intensiteiten

In tabel 2.1 zijn de intensiteiten weergegeven in motorvoertuigen per etmaal.

straat

locatie

Intensiteit

blokken 106‐107‐108

via de wijk

Intensiteit

blokken 106‐107‐108

via de Slachthuislaan

1 Maasstraat 900 500

2 Samberstraat 900 600

3 Twee Netenstraat 300 300

4 Rupelstraat 1.500 300

5 Weilandstraat 1.500 300

6 Oude Kalverstraat aansluiting op Slachthuislaan 7.900 7.000

7 Parallel Ceulemansstraat 300 300

8 Ceulemansstraat 200 200

9 Eendrachtstraat 500 500

10 toegang Schijnpoort 500 500

11 De Marbaixstraat 300 300

12 Damplein onderdoorgang 2.700 2.200

13 Lange Lobroekstraat tussen Twee Neten en Rupel 2.500 1.900

14 Lange Lobroekstraat bij de Oude Kalverstraat 3.200 2.000

15 uitgang Samberstraat aansluiting op Slachthuislaan 700 400

16 Lange Slachterijstraat 300 300

17 Lange Lobroekstraat Ceulemansstraat‐Marbaisstraat 300 300

18 Lange Lobroekstraat West van Ceulemans 400 400

19 Kade 200 200

20 aansluiting Kade aansluiting op Slachthuislaan 1.300 1.300

Tabel 2.1: Prognose verkeersintensiteiten De Dam [motorvoertuigen per etmaal]

Check /beoordeling verkeersintensiteiten

In het algemeen geldt dat verkeersintensiteiten in een verblijfsgebied bij voorkeur lager zijn

dan 4.000 motorvoertuigen per etmaal. Een intensiteit van 6.000 motorvoertuigen per etmaal

geldt als maximum. Bij een verkeersintensiteit van 2.000 tot 2.500 motorvoertuigen

per etmaal is sprake van een rustige woonstraat. Een intensiteit van 1.000 motorvoertuigen

per etmaal geldt als maximum waarbij nog op straat kan worden gespeeld.

Verkeersintensiteiten Slachthuissite 3

204