Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

De kaart verbeeldt ook de wijze waarop de buurt aangehaakt

wordt op Park Spoor Noord en de ruimte op en

rond de toekomstige verdiepte Ring. Dit zijn echter op

zichzelf staande projecten waar we met het ontwerp op

aan willen sluiten.

• de aanhechting op Park Spoor Noord zou duidelijk verbeteren

als er een tweede voetgangers- en fietserstunnel

wordt aangelegd onder het spoor. In het ontwerp

van Park Spoor Noord is hier al op geanticipeerd.

In samenspraak met Infrabel worden hiervoor nog

meerdere locaties onderzocht. Vanuit dit Masterplan

is een doorgang in het verlengde van de Korte Slachterijstraat

of Oude Kalverstraat/Lange Slachterijstraat

de meest logische optie.

• de overkapping van de Ring ter plaatse van het

Lobroekdok is voor de toekomst van Den Dam een

niet te onderschatten kwaliteitssprong. De uitwerking

hiervan valt onder het proces van de door de Vlaamse

regering aangeduide intendant voor de overkapping

van de Antwerpse Ring.

In de volgende hoofdstukken worden de planonderdelen

nader toegelicht en uitgediept.

18

More magazines by this user
Similar magazines