Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Slachthuissite

Afbeelding 2: het projectgebied (rood) langs het Lobroekdok in Antwerpen conform het Voorontwerp

MasterplanSlachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok’ (september 2016)

III

Eerste analyse masterplan

Omwille van de omvang van de site werd geopteerd om gebruik te maken van CFD-simulatie voor het

inschatten van het windklimaat op en rondom de site: het gebruik van een virtueel 3D-model laat ons toe

om later een of meerdere gebouwen in detail uit te werken en op zijn passende schaalniveau te beoordelen,

met inbegrip van zijn omgeving. Door het grote verschil in schaal zou dit in een windtunneltest niet

mogelijk zijn met eenzelfde maquette.

De beoordeling die uitgevoerd werd, gebeurde op masterplanniveau: het is de bedoeling om de

locatiegeschiktheid af te toetsen. In een later stadium kan de architecturale geschiktheid van een ontwerp

binnen het ontwikkelingsgebied beoordeeld worden.

Resultaten

Windhinder

Op afbeelding 3 worden de resultaten voor de overschrijdingspercentage van 5 m/s op een snede boven

het maaiveld op een hoogte van 1.8 m weergegeven.

Afbeelding 3: resultaten windhinder op 1.8 m hoogte, kleurencode volgens tabel 1

222

SLA.WIND.06 7

More magazines by this user
Similar magazines