Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Windgevaar

Op afbeelding 5 zien we dat tussen bouwblok 2 en 3 een zone met een beperkt risico op windgevaar

ontstaat. Afbeelding 6 leert ons dat deze veroorzaakt wordt door de botsing komen van de luchtstromen

rechtsom bouwblok 2 en linksom bouwblok 3, welke in de tegengestelde zin stromen.

Beoordeling

Beoordeling volgens Hoogbouwnota Antwerpen: neutraal

Advies

Ten gevolge van de neutrale beoordeling van het project, zijn aanpassingen aan het ontwerp niet

noodzakelijk. Het is ook mogelijk om een beperkte verbetering te bereiken door de invulling van het

maaiveld. Denk hierbij aan volgroeid aangeplante vegetatie die de windstroom remt, of lokale

windschermen die haar afleiden.

Zonder de aanwezigheid van de zone met een beperkt risico op windgevaar (zie afbeelding 5) zou de

beoordeling volgens de Hoogbouwnota Antwerpen positief worden. Daarom geven we in onderstaande

paragrafen per bouwblok weer hoe het pad van de windstroom gewijzigd kan worden door het aanpassen

van de volumetrie van bouwblokken 2 en 3. We schatten in dat dit volumeneutraal kan gebeuren door het

evenredig verhogen van het torenvolume. Een simulatie van deze variant op het ontwerp moet dit echter

bevestigen.

Bouwblok 2

Door het beperken van de diepte en naar het noordoosten verschuiven van bouwblok 2 kan een plint

ontstaan aan de zuidwestelijke zijde van het gebouw. Deze wordt in dat geval gevormd door het

doorlopende middelhoogbouwvolume langsheen de Slachthuislaan (zie afbeelding 9).

Op zijn weg rondom het gebouw zal de overwegend zuidwestelijke wind dalen langsheen het

hoogbouwvolume (zie afbeelding 6). In tegenstelling tot in het huidige ontwerp, zal de stroom echter niet

tot op maaiveldniveau lopen, maar overwegend opgevangen worden door deze plint en op dakniveau over

het middelhoogbouw- en achterliggende laagbouwvolume naar het Lobroekdok stromen.

Bouwblok 3

Door het wegnemen van het deel van het hoogbouwvolume evenwijdig aan de Slachthuislaan, verloopt

de luchtstroom linksom het hoogbouwvolume dichter bij dit volume zelf. Daardoor botst zij niet langer met

de luchtstroom rechtsom bouwblok 2.

Afbeelding 9: alternatieve opbouw bouwblok 2 en 3

226

SLA.WIND.06 11

More magazines by this user
Similar magazines