Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Figuur 4.

Daglichtbeschikbaarheid: detailvoorbeeld voor gevels en daken buiten het projectgebied

Bestand:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 %

niet aanvaard negatief neutraal positief

S2-DagLicht-NietOp10m.skp

Zonlicht

Figuur 5 geeft de reductie van het directe zonlicht op een grens bestaand / nieuw waar de invloed het grootst

is. De invloed is nog kleiner dan bij het daglicht (figuur 4). Op geen enkel bestaand woongebouw is er een

noemenswaardige invloed, gezien de inplanting van de hoogbouw noordelijk ten opzichte van de bestaande

bebouwing. Enkel op de bestaande loodsen is er een grotere invloed, echter beperkt tot de 4 meest nabije

loodsen; dit laten we gezien hun functie buiten beschouwing.

Dit geeft een beoordeling = positief.

Slachthuissite Antwerpen: beoordeling van het daglicht en de bezonning volgens de Hoogbouwnota Antwerpen 6/12

237

More magazines by this user
Similar magazines