Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Figuur 10. Daglichtbeschikbaarheid: voorbeeld van gebouwen en binnengebieden binnen het project, in de

nabijheid van een hoogbouwvolume: meer afscherming van de daglichttoetreding

Bestand:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 %

S2-Daglicht-EnkelProjectGebouwen.skp

Zonlicht

De zonlichtbeschikbaarheid op de gevels en de binnengebieden van de projectgebouwen varieert afhankelijk

van hun oriëntatie en afstand tot de hoogbouwvolumes. , en is op vier locaties onaanvaardbaar volgens de

criteria uit de Hoogbouwnota. Ter herinnering: voor de bezonningsberekening wordt enkel rekening

gehouden met de hoogbouwvolumes. De beschaduwing is dan ook een rechtstreeks gevolg van de

volumetrie en de oriëntatie van de torens. De invloed is steeds relatief beperkt. Onvermijdelijk zijn zones echt

vlakbij de torens meer vatbaar voor een reductie van het directe zonlicht. Figuur 11 is hiervan een voorbeeld.

Binnen de gebouwen en bouwblokken zelf is hier echter geen beoordeling aan gekoppeld. Het is eerder een

aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de projecten, bijvoorbeeld door in deze zones functies te

voorzien die minder of geen nood hebben aan zonlicht.

242

Slachthuissite Antwerpen: beoordeling van het daglicht en de bezonning volgens de Hoogbouwnota Antwerpen 11/12

More magazines by this user
Similar magazines