Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

De Kalverwei

De Kalverwei is het hart van het plan. Het is het nieuwe

buurtpark dat midden in de buurt ligt. De Kalverwei

wordt omsloten door nieuwe en bestaande bebouwing

en vormt de schakel tussen de bestaande buurt en de

nieuwe ontwikkelingen op de Slachthuissite. De twee

flanken van het park zijn verkeersluw. Aan de westzijde

blijft de bestaande weilandstraat aanwezig. Het is in

grootte te vergelijken met het Krugerpark in Borgerhout.

Het vervangt het huidige buurtpark aan de rand van

de wijk op Noordschippersdok. De Kalverwei kan alle

elementen van het buurtpark op Noordschippersdok

huisvesten; er zijn speelplekken voor kinderen van 0-6 en

voor kinderen van 6-12. Een deel van de Kalverwei zal als

waterbuffer dienen en een verbijzondering in het parkontwerp

vormen.

Aan de zijde van de Slachthuislaan is het vormgeven

van de aansluiting op de Lobroekkade een belangrijke

uitwerkingsopgave. (Zie ook ‘Verbinding Kalverwei-

Lobroekkade’). Hier zal een evenwicht gevonden moeten

worden tussen ruimtelijke continuïteit en samenhang

in de publieke ruimte enerzijds, en een zekere mate

van afscherming van de Slachthuislaan anderzijds. Een

mogelijke uitwerking is de aanleg van een glooiend talud

als onderdeel van het ontwerp van een passerelle die de

Kalverwei kan verbinden met de kade aan het Lobroekdok.

Vanaf deze verhoging is er een fraai zicht terug

op de buurt en de kerktoren aan de Twee Netenstraat.

Indien op termijn een snelheidsverlaging op de Slachthuislaan

naar 50 km/u mogelijk zou worden, kan deze

verbinding gerealiseerd worden door een gelijkvloerse

oversteekplaats voor voetgangers en fietsers over de

Slachthuislaan.

De impressie op bladzijden 26-27 laat de beoogde groene

atmosfeer zien.

22

More magazines by this user
Similar magazines