Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

166 m

Lobroekplein

Een van de meest bijzondere ruimtes in de buurt is

vandaag de Lange Lobroekstraat ter hoogte van de

Slachthuishallen. Enerzijds heeft het het aanzien van een

industriezone, tegelijkertijd zit er een enorme veelheid

aan café’s en restaurants in de rand van de aangrenzende

buurt. Buurt en stad komen hier samen. Met het

project willen we deze vitaliteit ondersteunen door hier

het centrale buurtplein te ontwikkelen dat zowel voor

Den Dam als de nieuwe plandelen het levendige hart

36 m

Schematische uitwerking Lobroekplein

33

More magazines by this user
Similar magazines