Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Hallenplein

Het tweede nieuwe buurtplein in het plan ligt op de kop

van de twee Slachthuishallen aan de zijde van de huidige

Lange Lobroekstraat. Het vormt samen met het Lobroekplein

een tweetal min of meer gelijkvormige stadsruimtes,

maar elk met een sterk eigen karakter.

Zo is het Hallenplein verkeersluw en loopt het plein van

gevel tot gevel als één ruimte door. Alleen voorlangs

de westelijke hal is een overrijdbare strook op het plein

voorzien om de twee hallen mee te kunnen bevoorraden.

Het plein is ongeveer 144 meter lang en 28 tot 38 meter

breed en heeft een oppervlakte van 4.055m 2 .

Door de aanleg van het langgerekte plein blijven de

kopgevels van de hallen tezamen op een prominente

plek zichtbaar als icoon van de buurt. Het belang voor de

buurt wordt programmatisch ondersteund door het plein

te ontwikkelen als een verzamelplaats voor uiteenlopende

buurtvoorzieningen die een directe uitloop naar het plein

krijgen. Zo wordt op de hoek van de westelijke hal een

nieuw dienstencentrum voorzien, en in de westelijke hal

zelf wordt mogelijk een foodmarket gevestigd. Meest

concreet op dit moment echter lijkt de vestiging van een

nieuwe tweestromenschool in de oostelijke hal. Tegenover

de hallen is een nieuw woonzorgcentrum voor de

buurt voorzien.

Anders dan het Lobroekplein wordt het plein voornamelijk

groen ingericht. Ouderen en kinderen, maar

ook bezoekers van de foodmarket treffen elkaar in deze

pleinruimte. Maar ook voor de bewoners van de nabijgelegen

Marbaixwijk wordt het Hallenplein een aangename

plek om te verblijven en te spelen. Het gebrek aan groene

ruimte in deze bestaande buurt wordt daarmee wat

gecompenseerd. De groene inrichting wordt daarnaast

ingezet om de waterberging in het plangebied mee te

verbeteren.

36

Impressie Hallenplein

More magazines by this user
Similar magazines