Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Kade Lobroekdok

Een belangrijke ambitie die in de projectdefinitie is beschreven

is om de buurt ‘naar het water te brengen’. Om

dat te bereiken zetten we de kade langs het Lobroekdok

in als belangrijke publieke ruimte. Hiervoor dienen zich

op korte en langere termijn belangrijke kansen aan. De

watergebonden industriële activiteiten aan het Lobroekdok

doven immers uit. De watergebonden bedrijvigheid

heeft er geen toekomst nu het dok door de aanleg

van de verdiepte Ring zal worden afgesneden van het

Albertkanaal. Dat biedt kansen om de kade in te richten

als publieke ruimte waar de naastgelegen dichtbevolkte

buurt gebruik van kan maken. Tezamen met de beoogde

groene oever langs de verdiepte gelegen Ring ontstaat

rondom het Lobroekdok een publieke ruimte van formaat.

Om de kade en het Lobroekdok bereikbaar te maken

worden een aantal oversteken over de Slachthuislaan

voorzien en wordt er een passerelle aangelegd die de

Kalverwei rechtstreeks verbindt met de Lobroekkade. Mogelijk

worden bij het overkappen van de Ring een aantal

oversteken over het water van het Lobroekdok aangelegd

die de parkruimte boven de ring verbinden met Den Dam

en het Slachthuisterrein.

In het ontwerp voor de kade maken we onderscheid

tussen de aanpak van kade noord, kade midden en kade

zuid.

Huidige kade Lobroekdok

40

Kade Lobroekdok met eigendomsgrenzen (oranje lijn)

More magazines by this user
Similar magazines