Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Intensiteiten

Voor zowel de Marbaixwijk als Den Dam zijn de intensiteiten

berekend in twee varianten. Voor de Marbaixwijk

met en zonder de doortrekking van de Eendrachtsstraat,

en voor Den Dam met en zonder ontsluiting van de

ondergrondse parkings langsheen de Slachthuislaan. De

kaarten tonen de verschillen tussen de varianten onderling

en met de situatie van vandaag.

Met deze varianten op de verkeersstructuur wordt

nergens een vanuit verkeerskundige optiek acceptabele

intensiteit voor de diverse types wegen overschreden.

Een uitgebreidere onderbouwing is te raadplegen in de

bijlage achterin dit document.

Intensiteiten huidige netwerk

xx

motorvoertuigen per etmaal

48

Intensiteiten in de ontworpen verkeersstructuur

More magazines by this user
Similar magazines