Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

De afstand tussen de oversteken is daarmee ongeveer

het dubbele van de afstand die op de Scheldekaaien en

de Leien aanwezig is tussen oversteekpunten.

Van zodra de ontwikkeling zich in een vergevorderd

stadium bevindt en de kade langs het Lobroekdok is

omgevormd tot schakel in de publieke ruimte rond het

dok kunnen extra oversteekplaatsen op de Slachthuislaan

overwogen worden. Dat zou de ligging van de wijk

Dam aan het Lobroekdok nog verder versterken. (Zie

Hoofdstuk 5, Verbinding Kalverwei-Lobroekkade).

55

More magazines by this user
Similar magazines