Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

8. Bebouwing en programma

In het plangebied zijn door de structuur van openbare

ruimtes een aantal deelgebieden te onderscheiden die

elk een eigen specifieke bebouwingsopzet kennen.

62

More magazines by this user
Similar magazines