Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

8.1 De fronten op het Noordschippersdok

De ambitie om Den Dam naar het water te brengen

grijpen we aan om langs de Slachthuislaan en de kade

van het Lobroekdok een nieuw stadsfront te ontwikkelen.

Een belangrijke inspiratie daarbij vormen de Leien die

prachtige klassieke stadsstraten vormen met een grote

rijkdom aan architectonische en typologische variatie.

Maar ook de vanzelfsprekende samenhang tussen de

bebouwing en de stedelijke infrastructuur op de Leien

vormt een belangrijk aandachtspunt. Hiermee beogen

we de bebouwing op het Noordschippersdok tot een

kwalitatief stadsfront te ontwikkelen dat ook de kwaliteit

van de Slachthuislaan vergroot.

Voor het voetbalveld dient een herlocalisatie gevonden

te worden alvorens dit deel van het Noordschippersdok

kan worden bebouwd. Een mogelijke optie hiervoor is de

toekomstige groenruimte ten westen van de Ijzerlaanfietsbrug

(na aanleg Oosterweelverbinding).

64

More magazines by this user
Similar magazines