Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

De positie van de nieuwe bebouwing sluit aan op de

stratenstructuur van de wijk. Deze straten worden allen

op een eigen wijze als ruimte gecontinueerd tot aan de

Slachthuislaan en verweven met het ‘Kalverpad’.

• De Samberstraat wordt in het kader van de heraanleg

van de IJzerlaan rechtdoor getrokken en maakt deel

uit van de toekomstige route die voor voetgangers

en fietsers tot over het Albertkanaal voert. De nieuwe

bebouwing op het einde van de Samberstraat volgt

deze gestrekte richting.

• Bij de Twee Netenstraat kiezen we eveneens voor een

gestrekt verloop om daarmee vanuit de straat een

doorzicht te bieden op de toekomstig groene ruimte

boven de verdiept gelegen Ring.

• De Rupelstraat krijgt een knik en sluit haaks aan op de

Slachthuislaan. Hiermee wordt vanuit het einde van de

straat vrije zicht geboden op het Lobroekdok. Bij een

gestrekt verloop zou het zicht worden afgeblokt door

de hal op de kade die omwille van luchtkwaliteit bij

voorkeur behouden wordt (zie Hoofdstuk 10.2).

• Bij de Dijlestraat is het continueren van het straatprofiel

niet mogelijk omdat een privaat perceel de straat

afsluit. Alleen een steeg is eventueel te realiseren

langs dit appartementenpakhuis.

• De Weilandstraat vormt de rand van de Kalverwei.

Deze straat wordt als voet- en fietspad verlengd en

haaks aangesloten op de Slachthuislaan. De nieuwe

bebouwing volgt de richting van het voet- en fietspad.

Hiermee ontstaat langs het park een geknikte wand

van bestaande en nieuwe bebouwing die de parkruimte

‘omarmt’.

schematische weergave van de ruimtelijke samenhang

tussen Den Dam en de bebouwing op het Noordschippersdok

66

Beeld vanuit de Rupelstraat richting Noordschippersdok. De boom staat in de ruimte rond het Kalverpad

More magazines by this user
Similar magazines