Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

8.2 Kalverweibuurt

In het hart van het plangebied wordt de Kalverweibuurt

ontwikkeld. Het is het plandeel waarmee fundamenteel

de kwaliteiten van de bestaande buurt worden versterkt

omdat hiermee het Lobroekplein kan worden ontwikkeld

en de verouderde bedrijfsbebouwing op de Slachthuissite

verdwijnt. Bovendien vormt de buurt een krachtige

verbindende schakel tussen de Kalverwei en de Slachthuishallen.

De centrale ligging maakt dat de Kalverweibuurt grenst

aan uiteenlopende stedelijke ruimtes. De Slachthuislaan,

de Oude Kalverstraat, het Lobroekplein en de Kalverwei.

In de buurt ligt de nadruk op wonen, maar met de mogelijkheid

aanvullend programma te ontwikkelen langs de

randen. De toekomstige bewoners profiteren zowel van

de rustige ligging aan de Kalverwei als van de stedelijke

voorzieningen rond het Lobroekplein en de tegenover

gelegen Slachthuishallen.

De buurt is ontworpen met een onderscheid tussen binnenmilieu

en buitenrand. De buitenranden begrenzen de

omringende stadsruimtes en vormen de formele wanden

van de buurt. De bebouwing in het hart van de buurt is

iets kleinschaliger en ligt meer in de luwte van de stad.

Aaneengeschakelde stadspanden vormen hier de straatwanden.

Omdat de buurt zo’n centrale ligging heeft lopen er twee

routes door die Den Dam via het Kalverpad en de Kalverwei

verbinden met de Oude Kalverstraat en de omgeving

van de Slachthuishallen.

De bebouwingsopzet in de randen reageert met wisselende

bouwhoogtes en typologieën op de sterk wisselende

stedelijke condities.

72

More magazines by this user
Similar magazines