Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

Richtinggevend gaat het om volgende oppervlaktes voor de kinder- en jongerencampus:

A/ 1 gedeelde locatie met 1-stroom en 2-stroom (twee entiteiten)

programma van eisen

bruto bebouwbare oppervlakte 6.760 m²

speelplaats (incl. overdekte speelplaats) 6.000 m²

ruimte lichamelijke opvoeding 970 m²

fietsenberging 360 m²

Parking 0,75 per klaslokaal

22,5 plaatsen

aantal klassen

1-stroom

10 klassen

2-stroom

20 klassen

aantal leerlingen

1-stroom

250 leerlingen

2-stroom

500 leerlingen

B/ 2 locaties (uiterste hoeken) met een 2-stroom en 1-stroom (twee entiteiten)

programma van eisen 1-stroom 2-stroom

bruto bebouwbare oppervlakte 2.522 m² 4.238 m²

speelplaats (incl. overdekte speelplaats) 2.000 m² 4.000 m²

ruimte lichamelijke opvoeding 485 m² 485 m²

fietsenberging 120 m² 240 m²

parking 7,5 plaatsen 15 plaatsen

aantal klassen 10 klassen 20 klassen

aantal leerlingen 250 leerlingen 500 leerlingen

De mogelijkheden van medegebruik moeten onderzocht worden.

In een stedelijke omgeving dient met creatief om te gaan met mobiliteit en beperkte ruimte. Dit geeft

aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe vorm- en organisatieconcepten. Zo zullen niet alle

buitenspeelruimtes zich per definitie op de begane grond bevinden, maar bieden dakoppervlakken

bijkomende mogelijkheden. Ook intern zal de oppervlaktebesteding een creatieve invulling vragen.

Naast het concept van de campus, wordt daarom ook gestreefd binnen het Stedelijk Onderwijs naar

‘brede’ scholen. De term ‘Brede School’ wordt in de praktijk op tal van verschillende manieren

geïnterpreteerd. Als we ‘breed’ begrijpen als een ‘breed tijdskader’ denken we aan voor- en naschoolse

kinderopvang en activiteiten tijdens de schoolvakanties. De zorg van de school beperkt zich niet tot de

klassieke lestijden, maar spreidt zich uit over school en vrije tijd. Maar ‘breed’ kan ook begrepen worden

als het aanbieden van ‘brede zorg’, een ‘breed dienstenaanbod’. In een dergelijke brede school worden

organisaties gebundeld met een ruim aanbod van diensten (materiaal, cultureel, recreatief, op

welzijnsvlak) om het rendement van onderwijs te maximaliseren. De samenwerking met anderen betekent

hier een hulpmiddel voor de school. Door een beroep te kunnen doen op partners krijgt de school hulp bij

het uitvoeren van bepaalde taken. Onder ‘breed’ kan men ook verstaan dat een brede gemeenschap rond

de school wordt bediend. Niet alleen de kinderen, maar bijvoorbeeld ook hun ouders of de buurt of

relevante organisaties in de stad of schoolomgeving worden als doelgroep benaderd. Op die manier kan

een brede schoolwerking bijdragen tot meer verdraagzaamheid en veiligheid in de buurt.

110

More magazines by this user
Similar magazines