Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

Ook onthaalouders zijn een mogelijkheid om aan een deel van de bijkomende nood te voorzien. Hiervoor

is geen bijkomende infrastructuur nodig.

Sportvoorzieningen

De buurtsporthal All Inn wordt vandaag frequent gebruikt. De buurtsporthal als programma dient dan ook in

de buurt behouden te blijven. De ontwerper kan wel een voorstel doen van nieuwe locatie binnen het

masterplan. Dit heeft uiteraard financiële implicaties op het haalbaarheid van het project. Het is aan de

ontwerper een ontwikkelingsstrategie voor te stellen bij keuze voor een herlocatie van de sporthal. Er kan

ook geargumenteerd worden om de sporthal te behouden op zijn huidige locatie. Het is aan de ontwerper

te onderzoeken wat de mogelijkheden van beide pistes zijn.

Voor het voetbalveld, naast de sporthal geldt eenzelfde redenering. Vandaag wordt het veel gebruikt en is

het de wens deze functie te behouden in de wijk. Bij herlocatie dienen voetbalveld en sporthal zich bij

voorkeur vlak naast elkaar te bevinden. Indien er zich echter opportuniteiten voordoen door de

buurtsporthal met een ander bouwprogramma (bijvoorbeeld de school) te combineren, dient dit afgewogen

te worden ten opzichte van de nabijheid van een openlucht veld. Het openlucht voetbalveld kan in dit geval

evenwel niet weggedacht worden en moet worden geherlokaliseerd binnen de wijk.

Het programma van eisen van de buurtsporthal is gebaseerd op volgende basisvoorwaarden:

- een buurtsporthal conform de kwaliteitsnormen. Niettegenstaande dat de infrastructuur en het

sportmateriaal van een buurtsporthal minder moeten voldoen aan de vaak strenge normen en de

sporttechnische eisen van de verschillende sportfederaties, streven we naar een basic sporthal

met het nodige sanitair en kleedruimtes. De accommodatie is gebouwd en uitgerust met degelijk,

duurzaam materiaal om een zo veilig en comfortabel mogelijk sportgebruik en beheer te

garanderen;

- een buurtsporthal op maat van het doelpubliek. De nuttige sportoppervlakte is op maat van de

lokale behoefte en is zo multidisciplinair mogelijk. Vooral in de aandachtswijken is er een grote

vraag naar zaalvoetbalaccommodaties zodat in het programma van eisen de sportvloer is

gebaseerd op de afmetingen 40 m x 20 m plus uitloopzone. Het exacte programma van eisen van

een buurtsporthal wordt in bijlage toegevoegd.

Een gedetailleerd programma van eisen van de buurtsporthal, bij keuze voor de bouw van een nieuw, is

als bijlage toegevoegd.

Naast de grote sporthal is een kleinere sportzaal nodig om ondermeer de grote vraag naar vecht- en

danssporten op te vangen. De totale benodigde vloeroppervlakte is circa 2.100m².

Een synergie van de buurtsporthal en/of kleinere sportzaal met de school, in het concept van een ‘brede’

school, is aan te raden. Op die manier kan de beschikbare ruimte optimaal worden gebruikt en kosten

gereduceerd.

Jeugdlokalen

Gezien de erg jonge buurt en de wens bijkomende gezinnen met kinderen aan te trekken in de wijk, is het

opportuun jeugdlokalen te voorzien. Er is in het verleden een jeugdbeweging actief geweest in deze buurt.

Ze hebben twee jaar geleden de werking stopgezet door een tekort aan leiding. Toch is er zeker potentie,

door de verjonging van de buurt, om een jeugdvereniging uit de grond te stampen.

Vandaag zit in het projectgebied het avontuurlijk bouwspeelplein WEJA vzw, gelegen langs de

aanloophelling van de IJzerlaan. Het bouwspeelplein is gericht op de kinderen van de Damwijk. Het is

geopend op woensdagnamiddag, zaterdag en tijdens de vakanties. Vandaag bevindt het terrein zich vlak

naast de aanloophelling van de IJzerlaanbrug, in bocht van de Slachthuislaan.

Door de bouw van de Oosterweelverbinding en de aanleg van het IJzerlaankanaal zal het bouwspeelplein

moeten verdwijnen. Gezien de sterke link met de buurt, is het de wens opnieuw in dezelfde buurt

geherlokaliseerd te kunnen worden. Op korte termijn is een tijdelijke oplossing voorzien op de kade

Lobroekdok.

Het bouwspeelplein vraagt een afgesloten buitenruimte plus een binnenruimte, die wanneer het gesloten is

niet toegankelijk is. Gezien de complementaire openingsuren geniet een integratie in het concept ‘brede

112

More magazines by this user
Similar magazines