Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, bijlagen

Inkomhal of spelersgang

Verlichting: minimaal 150 lux op vloerniveau met

tijdschakelaar of aanwezigheidsvoeler

Verwarming: maximum 12°C

Verluchting conform ventilatienorm

10 inkomhal

Afmetingen

De oppervlakte is ruim genoeg om een vlotte ontvangst

en doorgang van de gebruikers te garanderen. Vorm is

afhankelijk van het concept.

Afwerking

Basic, duurzaam en eenvoudig te reinigen

Ruimtelijke relatie

Sporthal

Spelersgang

Toezichtlokaal

Bureel medewerker aandachtswijk

Toiletten

Eventueel berging en technische ruimte

Eventueel bureel uitleendienst

Verlichting: minimaal 150 lux op vloerniveau met

tijdschakelaar of aanwezigheidsvoeler

Verwarming: maximum 12°C

Verluchting conform ventilatienorm

11 spelersgang

Afmetingen

De lengte is afhankelijk van het concept – zo

compact mogelijk rekening houdend met een

breedte die een vlotte doorgang toelaat van de

sporters naar de aparte doorgangen van de 2

sporthaldelen.

Vrije hoogte van 2,6 m

Afwerking

Basic, duurzaam en eenvoudig te reinigen

Ruimtelijke relatie

De 2 sporthaldelen

De annex sporthal

De kleedkamers

De toiletten

De inkomhal

Eventueel technische ruimte

Er is een optimaal toezicht mogelijk van uit het

toezichtlokaal

Verlichting: minimaal 150 lux op vloerniveau met

tijdschakelaar of aanwezigheidsvoeler

Verwarming: maximum 12°C

Verluchting conform ventilatienorm

12 cafétaria

Oppervlakte en inplanting afhankelijk van het ontwerp.

In eigen beheer of in beheer van een sociale partner

13 personeelsruimte conform richtlijnen ARAB

Afmetingen

± 20 m², vorm afhankelijk van ontwerp

Afwerking

Ruimte voor refter

Douche- en omkleedruimte voor dames en heren

Ruimtelijke relatie

± 30 m²

± 35 m²

100 m²

± 20 m²

139

More magazines by this user
Similar magazines