Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

1971 1997 2012

2013

eerste damcomité

inspraak structuurschets

Tussen 1970 en 1972 werd door de toen net

opgerichte dienst planologie een structuurschets

voor den Dam opgemaakt. Op 29 februari en 30

mei 1971 werden twee ‘hearings’ georganiseerd

die de meest prangende vragen van den Dam

naar voor moest brengen. 400 mensen waren

hierop aanwezig. De meeste opmerkingen

handelden over de weginfrastructuur op den

Dam, de hygiëne en groen en recreatie. Op basis

van deze opmerking werd een structuurschets

voor de wijk opgemaakt.

damstation, spoor noord

De bewonersgroep Dam 2008, actief vanaf ’96,

probeerde de inspraak te bevorderen rond

verschillende dossiers in de directe omgeving

van de wijk. Het aanpakken van de veiligheid aan

de Schijnpoortbrug, het kindvriendelijk inrichten

van open ruimte, het heropwaarderen van de

detailhandel op den Dam, de komst van de HST

en de realisatie van Park spoor Noord waren

projecten waarop werd ingezet.

In juni 2012 werd het eerste Damcomité

georganiseerd. Het Damcomité wil een

informatiepunt zijn voor alle buurtbewoners,

handelszaken, verenigingen en bezoekers van Den

Dam. www.dendam2060.be

petitie inspraak slachthuissite

Als reactie op plannen van het stadsbestuur

om het gebied Slacthuissite-Lobroekdok-

Noordschippersdok te herontwikkelen, start het

Damcomité een petitie met de vraag van begin af

betrokken te worden in het project. Dit vanuit het

motto liever vooraf vragen dan achteraf klagen.

De stad neemt deze uitgestoken hand aan en

ondersteunt dit participatietraject.

6 | ndvr

More magazines by this user
Similar magazines