Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

wie

Straathoekwerker

Free Clinic

wat

Dam Comite

Gezondheid

hoe

Elegast

‘T Spoor

Buurtinitiatieven

Buurtwandelingen

waar

CDO Noord

Al Messira

Cultuur /recreatie

Flyers, brieven,

posters

Antwerpen

Opsinjoren

Onderwijs

Vaderhuis

Okra

Empowerment

Mond op mond

reclame

Dam

MSC AHLAN

Jeugdwerk

De Grijze Kat

Stedelijk Wijkoverleg

Noordlink

Ouderenvereniging

Disseminatie

van informatie

Sociale netwerken

Internet

Antwerpen

Noord

Slachthuis wijk

Zaalzoeker

Ruimtelijke

Stadsdiensten

De relatie tussen de sociale netwerken werd

verder ook ruimtelijke in kaart gebracht. Alsook

de werkwijze die ze hanteren.

analyse | 19