Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.


Onze leden vallen de mensen niet lastig met flyers. Telkens

we iets organiseren bellen we de mensen op om ze op de

hoogte te brengen.

al messira personeelslid

We organiseren activiteiten zoals buurtwandelingen

en kroegentochten. En we maken reclame hiervoor

door van deur tot deur te gaan of door flyers te

verspreiden.

damcomité-lid

Voor mijn job moet ik bereikbaar zijn wanneer

mensen vragen of noden hebben. Daarom breng

ik veel tijd door op straat , in kroegen of andere

publieke plekken.

straahoekwerker

De mensen komen naar ons! Wij bieden

diensten aan die jonge gezinnen nodig

hebben.

schooldirecteur

Bijna iedereen in de buurt kent mij. Als het mooi weer is

zet ik gewoon mijn garagepoort open en zitten we hier.

Iedereen die passeert is welkom voor een babbel of een

drankje.

actieve bewoner


Het parochiecentrum en de Elegast spelen een zeer

centrale rol in de wijk en staan in contact met veel

organisaties, verenigingen en actieve buurtbewoners.

analyse | 21

More magazines by this user
Similar magazines