Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

D Damplein

E Ijzerlaan

F Demerstraat

Deze tekeningen en foto’s geven een beeld van

de verschillende toegangspoorten tot den Dam

en de verschillende belangrijke knooppunten

en publieke ruimtes in de wijk. Zoals gezegd

hebben deze zeer verschillende karakters en

statuten.

26 | ndvr