Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

w o r k s h o p s t u d i o 1

De eerste studio van de KU Leuven organiseerde op 19 november 2013 een

eerste workshop op den Dam. Deze workshop had als doelstelling om de

eerste onderzoeksresultaten en het ontwikkelde materiaal in de vorm van een

interactieve workshop af te toetsen bij de verschillende stakeholders op Den

Dam. Verschillende lokale organisaties, bewoners, vertegenwoordigers van de

stad en externe experten werden uitgenodigd. De informatie werd vertaald naar

een ‘toolbox’, die informatie omvatte rond de sociale en ruimtelijke structuur en

organisatie van de buurt, en diende om het debat aan de verschillende tafels te

voeden.

De workshop werd georganiseerd volgens drie invalshoeken die per tafel en

bijhorende tool werden georganiseerd. Een eerste tafel handelde over organisatie

en actie en werkte op basis van een tijdlijn, een tweede tafel handelde over

verhalen en beelden en werkte met collages, de laatste tafel zorgde voor discussie

rond programma en visie o.b.v. een maquette van de slachthuissite. De workshop

werd in 3 delen opgedeeld van telkens 1 uur. Een eerste deel introduceerde de

toolbox en zorgde voor een aanleiding tot discussie. In een tweede deel werd er

gebrainstormd over oplossingen en mogelijke interventies. Ten laatste was er een

publieke discussie waar de resultaten en conclusies werden gepresenteerd aan

een groter publiek in de vorm van een debat.

Op basis van deze workshop werd het geproduceerde werk geëvalueerd naar

bruikbaarheid, leesbaarheid en volledigheid. Zo hielp de workshop om thema’s

voor verdere analyse te bepalen, het materiaal aan de buurt te tonen en hen

ermee vertrouwd te maken. Daarnaast bracht het een eerste keer de verschillende

stakeholders samen om uitwisseling te stimuleren.

Debat Droom den Dam

Dinsdag 19 november, 17 - 18 uur

Parochiehuis Sint-Lambertus Twee Netenstraat 1

Een groep studenten van de KULeuven wil samen met jullie

nadenken over de toekomst van de slachthuissite,

Noordschippersdok en het Lobroekdok. Daarom organiseren we

een workshop, met aansluitend een publieke voorstelling van de

voorlopige resultaten. We zijn daarbij geïnteresseerd in uw mening

of suggesties en hebben u er ook gewoon graag bij.

We willen u van harte uitnodigen voor de publieke presentatie en

het debat!

website: https://damstudio.jux.com/

contact: tim@ndvr.be

44 | ndvr

More magazines by this user
Similar magazines