Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

i n s p r a a k a v o n d a d v i e s d a m c o m i t é

Het Damcomité werkte aan een advies vanuit de buurt dat gecommuniceerd

werd aan de stad, dit vooral als reactie op de presentatie van de ambities die

zullen worden opgenomen op de projectdefinitie door de stad. Op 4 november

2014 organiseerde het Damcomité in samenwerking met ndvr en de studio een

workshop met twee duidelijke doelstellingen: enerzijds werden de stellingen uit

het advies getoond en konden deelnemers aangeven welke stellingen ze belangrijk

vonden en welke stellingen ze niet mee akkoord gaan. Op deze manier stelde de

workshop zich tot doel om het advies verder te verfijnen, en nam het Damcomité

de opmerkingen mee om het advies te finaliseren. Er werd gereageerd op 10

stellingen die werden begeleid van een visualisatie, gemaakt door de studenten

van de studio. Deze stellingen staan op de volgende pagina’s met daarbij de

belangrijkste commentaren die avond meegegeven door de bewoners.

Daarnaast presenteerden de studenten op basis van hun tot dan toe verrichte

werk een aantal mogelijke ruimtelijke scenario’s om vragen en reflectie uit te lokken

over de huidige situatie van den Dam en de mogelijke toekomstige veranderingen

die teweeg gebracht kunnen worden door het masterplan. Via deze scenario’s

probeerden we ook vragen en reflecties uit te lokken op de stellingen zodat

de deelnemers met een frisse kijk de stellingen konden beoordelen. Er werden

drie verschillende scenario’s gepresenteerd aan 3 verschillende workshop-tafels

die allen ingingen op een specifiek thema. De drie thema’s (’wonen & werken’,

‘toe-eigening of tussentijdse ingebruikname van de site’ en ‘grote projecten’) en

de bijbehorende scenario’s zullen hieronder toegelicht worden, met daarbij de

voornaamste commentaren uit de workshop.

54 | ndvr

More magazines by this user
Similar magazines