Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Concept Slachthuislaa: Inplanten van functies die profiteren van

de weginfrastructuur en die mensen naar het water lokken.

Concept Slachthuis: De slachthuissite herdefiniëren, een

nieuwe identiteit en werkgelegenheid voor den Dam

Concept Lobroekstraat: Lange Lobroekstraat terug als levensader

door de wijk. Plaats voor kleinschalige economische

activiteiten vermengd met wonen.

62 | ndvr

More magazines by this user
Similar magazines