Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

s c e n a r i o 1 w o n e n & w e r k e n

De rand van de Damwijk is altijd gereserveerd geweest voor grotere

bedrijven die baat hebben bij de goede accessibiliteit. Maar nu met het

opkuisen van het Lobroekdok is er eindelijk een kans voor de mensen

van de Dam om zich het water toe te eigenen. Vanwege het grote

aantal voorbijgangers stellen we activiteiten/typologieën voor die een

nieuw gezicht geven aan de wijk. Een sporthal, jeugdcentrum, kantoren

of een fitnesscentrum trekken allemaal heel wat mensen aan en maken

van de kade een levendige plek.

Het midden van de slachthuissite is altijd al het hart geweest van de

buurt, steeds zorgend voor eten en werk voor mensen van binnen of

buiten de Dam. Tegenwoordig is het echter een dode plek, opgevuld

met enkel auto’s en afval. Enkel een tijdelijke activiteit brengt soms nog

wat leven. Door activiteiten voor te stellen die zowel op de schaal van

de stad als de buurt werken, trachten we de site permanent te doen

heropleven. Een voedingsmarkt, een rommelmarkt, een theater, een city

depot.. kunnen de verlaten structuur vullen en de lange Lobroekstraat

en Slachthuislaan verbinden door een tussenliggende schaal.

Dammers verkiezen te werken waar ze wonen, of het nu een café,

restaurant of winkel op het gelijkvloers, een werkruimte of opslagplaats

vanachter op hun perceel of een bedrijfje een paar straten verder

is. Zodoende is het dan ook niet meer dan logisch dat nieuwe

ontwikkelingen deze nood voor een meer informelere, op een kleinere

schaal, economie opvangen. Wij namen de typologie van de oude

opslagloodsen en plaatsen ze tussen de publieke markt en de meer

private tuin van de woningen waar ze kunnen worden gebruikt als

ateliers of kantoorruimte.


Wij hebben niks tegen kantoren zolang ze gecombineerd worden met plekken voor de buurt.

Het Lobroekdok moet een actieve kaai worden voor iedereen.

Een markthal met vers vlees en groenten onderbrengen in het oude slachthuis is een goed idee!

Wij willen winkels, cafékes en restaurants waarboven mensen kunnen wonen!

De geschiedenis van den Dam mag niet verloren gaan!

Het zou goed zijn moest er nog steeds een economische productieve functie aanwezig zijn in

den Dam.

Aan de slachthuislaan kan er wel iets hoger worden gebouwd om een identiteit te creeëren

naar ‘t stad toe.

Het zou leuk zijn moest er plaats zijn waar Dammers zelf creatief/productief kunnen bezig zijn,

maar blijft dit betaalbaar?


dialoog | 63

More magazines by this user
Similar magazines