Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

s c e n a r i o 2 g r o t e p r o j e c t e n

Het scenario zoekt een evenwicht tussen mobiliteit en publieke

ruimte in relatie tot de wijk. Het wil een provocerend beeld

creëren waarop de deelnemers aan de workshop op konden

reageren. Wat zou er gebeuren als er een parkeerslab wordt

gecreëerd die tegelijkertijd een parkeeroplossing biedt voor de

nieuwe ontwikkelingen, een geluidsbuffer creëert en een grote

groenruimte biedt op zijn dak. Kan dit een combinatie maken

tussen een buurt die meer groen wil en de visie van de groene

singel.

Daarnaast onderzoekt het scenario wat er zou gebeuren als

publieke ruimtes en economische activiteiten van verschillende

schalen zich verspreiden over de hele projectsite en daarbuiten.

We vragen ons samen met de bewoners af of deze ruimtes die

verbonden worden voor meer interactie binnen de buurt?

Ten slotte stellen we een ketting van publieke faciliteiten voor

rond het Lobroekdok, die zo de publieke ruimtes opladen. Deze

faciliteiten werken op verschillende schalen en komen tegemoet

aan verschillende noden.

De vraag wordt gesteld of dit scenario verdwenen verbindingen

terug naar boven kan brengen.


Wat gebeurt er als de site lange tijd leegstaat? Zonder dat mensen het in gebruik nemen kan

je geen plek creëren.

Verkeersveiligheid is een belangrijke kwestie in deze buurt, nu is het behoorlijk onveilig.

Open ruimtes in de nieuwe ontwikkelingen moeten vooral goed verbonden zijn met de rest

van de buurt.

Het masterplan moet rekening houden met het huidig gebrek aan verbindingen met publiek

transport, mobiliteitsproblemen en parkeerproblemen.

Er moeten genoeg plekken zijn voor recreatie, sportactiviteiten naast plekken waar de buurt,

de gemeenschap kan samenkomen.

Er moet bekeken worden hoe het masterplan kan stimuleren dat er winkels bijkomen en dat

er voorzieningen worden getroffen voor een markt.

Het risico bestaat dat studentenhuisvesting niet echt deel gaat uitmaken van de buurt en

dus ook geen meerwaarde heeft voor andere bewoners.


dialoog | 65

More magazines by this user
Similar magazines