Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok

5.2.1 De Damwijk tot aan het water brengen ........................................................................... 93

5.2.2 Een nieuw kwalitatief front aan de Slachthuislaan – Lobroekdok .................................... 93

5.2.3 Creëren van centrum – plein voor de Damwijk ............................................................... 94

5.2.4 Onderzoek naar mogelijkheden behoud bestaande hal .................................................. 94

5.2.5 Dichtheid ....................................................................................................................... 94

5.2.6 Afwerken van de randen volgens de harmonieregel ....................................................... 96

5.3 Duurzame ontwikkeling .................................................................................................................. 96

5.3.1 Een gezond en leefbaar stadsklimaat ............................................................................. 97

5.3.2 Bundelen en sluiten van kringlopen .............................................................................. 102

5.4 Programma van eisen .................................................................................................................. 107

5.4.1 Groentekorten – open ruimte ....................................................................................... 107

5.4.2 Lokale voorzieningen ................................................................................................... 108

5.4.3 Wonen ......................................................................................................................... 113

5.4.4 Detailhandel - horeca - dienstenaanbieders ................................................................. 115

5.4.5 Creatieve economie ..................................................................................................... 115

5.4.6 Vleesverwerkende bedrijven ........................................................................................ 116

5.4.7 Kantoren ...................................................................................................................... 116

5.4.8 Hotel ............................................................................................................................ 116

5.5 Mobiliteit ...................................................................................................................................... 117

5.5.1 Mobiliteitsplanning ....................................................................................................... 117

5.5.2 Mobiliteitsanalyse ........................................................................................................ 117

5.5.3 Mobiliteitsambitie ......................................................................................................... 117

5.5.4 Mobiliteitsmanagement ................................................................................................ 119

5.6 Financiële haalbaarheid ............................................................................................................... 119

5.7 Input vanuit de buurt .................................................................................................................... 119

PROCES .............................................................................................................................................. 121

6 Traject ............................................................................................................................................... 122

6.1 Overleg ....................................................................................................................................... 122

6.1.1 Overlegstructuur .......................................................................................................... 122

6.1.2 Overlegmomenten ....................................................................................................... 123

6.2 Besluitvorming ............................................................................................................................. 123

6.2.1 Besluitvormingsstructuur .............................................................................................. 123

6.2.2 Besluitvormingsmomenten ........................................................................................... 124

6.3 Communicatie en participatie ....................................................................................................... 124

6.3.1 Participatietraject ......................................................................................................... 124

6.3.2 Rol van het ontwerpteam ............................................................................................. 125

7 Opdracht ............................................................................................................................................ 126

7.1 Finaliteit van de opdracht ............................................................................................................. 126

7.2 Rol van de ontwerper ................................................................................................................... 126

7.3 Stappenplan van de opdracht ...................................................................................................... 127

7.3.1 Analyse en synthese van opdracht en gebied ............................................................... 127

7.3.2 Voorontwerp Masterplan .............................................................................................. 127

7.3.3 Definitief Masterplan .................................................................................................... 127

7.4 Timing ......................................................................................................................................... 128

7.5 Te behandelen onderzoeksvragen ............................................................................................... 128

7.6 Op te leveren documenten en producten ..................................................................................... 130

7.6.1 Analyse en synthese van opdracht en gebied ............................................................... 130

7.6.2 Voorontwerp masterplan .............................................................................................. 130

7.6.3 Definitief masterplan .................................................................................................... 131

7.6.4 Algemeen .................................................................................................................... 131

7.7 Ereloon ........................................................................................................................................ 131

BIJLAGEN ............................................................................................................................................ 133

8 Bijlagen.............................................................................................................................................. 134

8.1 Programma van eisen buurtsporthal ............................................................................................ 134

8.2 ‘Dam, een buurt in verandering’ ................................................................................................... 141

2

More magazines by this user
Similar magazines