Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

3.2.2 Mobiliteitsplan Stad Antwerpen

Het eerste mobiliteitsplan van de Stad Antwerpen werd definitief vastgesteld in februari 2005. Intussen is

het eerste generatie mobiliteitsplan vervallen. Hiertoe werd in november 2009 een sneltoets uitgevoerd,

waarbij keuze viel op het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan (spoor 2) met als voornaamste

thema’s: grote infrastructuurprojecten, openbaar vervoer, categorisering van wegen en straten en

parkeren en stallen voor fietsers en auto’s. Het voorontwerp mobiliteitsplan werd door het college van

burgemeester en schepenen goedgekeurd op 4 april 2014.

De wegen worden in het ‘Mobiliteitsplan 2020│2025│2030 Stad Antwerpen’ volgens onderstaande figuur

gecategoriseerd:

Figuur 47: Wegencategorisering, bron Mobiliteitsplan 2020│2020│2030 Stad Antwerpen

Specifiek voor de omgeving SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok zijn volgende

categoriseringen van belang:

- Hoofdwegen: R1

- Steenweg: Singel (Noordersingel, Slachthuislaan, IJzerlaan), Bisschoppenhoflaan,

Schijnpoortweg (tussen Singel en Bisschoppenhoflaan), Noorderlaan (tussen A12 en

IJzerlaan)

- Stadsweg: Noorderlaan (van IJzerlaan tot Noorderplaats), Theunisbrug, Groenendaallaan

- Wijkweg: /

- Hoofdstraat: Schijnpoortweg (stadinwaarts van de Singel) - Pothoekstraat, Ellermanstraat

– Viaduct Dam – Bredastraat

- Buurtstraat: Damplein - Lange Lobroekstraat – Kalverstraat

Voor de toekomstplannen met betrekking tot de Oosterweelverbinding wordt verwezen naar de

planningscontext, met name onder 3.2.2. Dit project zal een belangrijke impact hebben op de bovenlokale

verkeersinfrastructuur doordat onder meer de Schijnpoortknoop een volwaardige op- en afrit wordt, met

een aansluiting naar het zuiden en naar het noorden. De Oosterweelverbinding sluit de ring rond

Antwerpen.

45

More magazines by this user
Similar magazines