Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

In oktober 2014 besliste de Vlaamse Regering om de Oosterweelverbinding zo te ontwerpen dat een

overkapping mogelijk is en werd ook de tunnel onder het Albertkanaal met 200 meter verlengd tot aan het

Lobroekdok. Er ontstaat dan een ruimte boven de tunnel die ongeveer zo groot is als de helft van Spoor

Noord.

Figuur 52: Oosterweelverbinding: impressie omgeving ondertunneling Albertkanaal, bron: THV ROTS, 2014

Alle volgende beeldmateriaal in de planningscontext dient dus bekeken te worden samen met

bovenstaande beeldmateriaal, wat betreft locatie van de nieuwe infrastructuur. Naar inpassing en

beeldvorming zal deze infrastructuur in een volgende fase van het Oosterweelproject verder worden

uitgewerkt.

50

More magazines by this user
Similar magazines