Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

3.2.4 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen ‘Antwerpen Ontwerpen’ (2006)

Groene Singel

In het Strategsich Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) behoort Singel Noord tot de strategische

ruimte Groene Singel. De ambitie van de Groene Singel wordt uitgebreid van een optelsom van

verkeersstromen in het Masterplan Mobiliteit naar één van de vijf strategische ruimten die een sleutelrol te

vervullen hebben in de ontwikkeling van de stad.

Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan beoogt de transformatie van de volledige onderbenutte en

gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad tot een nieuwe centraliteit en de creatie van een

verbinding tussen vijf parken rond de binnenstad. Het Structuurplan combineert een duidelijke open en

groene ambitie voor de Strategische ruimte Groene Singel met bouwprogramma’s op top- en

kantoorlocaties (bv Berchem Station) en nieuwe woongebieden (bv de voormalige gassite Nieuw

Zurenborg).

Het s-RSA selecteert de cluster Lobroekdok / Slachthuissite eveneens als belangrijke locatie voor

sportactiviteiten en een site voor grootschalige detailhandel. Er wordt evenwel ook opgemerkt dat er een

probleem is van toegankelijkheid en congestie en dat er daarom moet ingezet worden op openbaar

vervoer. Vanuit het beeld van Antwerpen Waterstad ontstaat de wens om het water van het Lobroekdok

zoveel mogelijk te behouden en om het Kempisch kanaal opnieuw te heropenen in de IJzerlaan.

Figuur 53: Strategische ruimten, programma’s en projecten, s-RSA

51

More magazines by this user
Similar magazines