Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

Aan de zijde van het Albertkanaal dient de ruimte inname van de aanloophelling beperkt te worden om

zoveel mogelijk de verharde kade tussen Lobroekdok en Albertkanaal richting Eilandje te kunnen laten

doorlopen. De aanloophelling moet zo compact mogelijk tegen de snelwegbrug aangebracht worden en

starten ter hoogte van de overspanning over het kanaal. Aan de zijde van de Slachthuislaan dient de

aanloophelling onderdeel te zijn van het openbaar domein dat het scharnier vormt tussen Slachthuislaan

en IJzerlaan. De aanloophelling bevindt zich op volle grond om barrières te vermijden, tenzij de helling zich

hoog genoeg bevindt boven het maaiveld. Het publiek domein moet in zijn geheel samen met de fietsbrug

ontworpen worden en is één van de zoeklocaties voor het voorzien van nieuw buurtgroen, ter

vervangingen van Noordschippersdok. De aanloophelling dient centraal te starten zodat zowel een goede

aansluiting met de Slachthuislaan als de IJzerlaan wordt voorzien, zonder significante omrijfactor.

Figuur 63: Principeschets inpassing fietsbrug IJzerlaan in stedelijk weefsel

Het bouwblok tussen de Merksemsestraat en de snelweg wordt afgebouwd met een nieuw volume.

Tussen dit nieuwe volume en de snelwegbrug dient voldoende afstand opengehouden te worden om de

continuïteit van de kades te garanderen. De zone ten noorden van de Merksemsestraat bevindt zich vlak

bij de snelwegbrug en kan ingenomen worden door bedrijven.

Door de beslissing de Oosterweelverbinding ondergronds te laten kruisen met het Albertkanaal, moeten de

randvoorwaarden die hierboven worden opgelijst, herbekeken worden. De uitgewerkte fietsbrug is terug te

vinden onder 3.2.14 project IJzerlaan.

63

More magazines by this user
Similar magazines