Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

3.2.15 BPA stedelijk park Spoor Noord (2005)

De site van het Park Spoor Noord ligt in het noorden van de Antwerpse. Het is een langgerekt terrein (1,6

km) tussen Singel en Leien met een oppervlakte van 24 hectare. Dit voormalig spoorwegemplacement, dat

dienst deed voor het parkeren, onderhouden en herstellen van treinstellen, betekent sinds 1873 een

niemandsland en een barrière tussen de omliggende wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek. Sinds 1998 is

het gebied op het gewestplan ingekleurd als ‘zone voor stedelijke ontwikkeling’. De NMBS, als eigenaar en

gebruiker van het terrein, zette zijn activiteiten stop in 2001.

Na grondig onderzoek en intern debat over de herbestemming van de site koos de stad voor een stedelijk

landschapspark. Achttien hectare (het bestaande stadspark is elf hectare) wordt ingericht als een

duurzaam park met ruimte voor sport en spel, fiets- en wandelroutes en het behoud van vier authentieke

spoorweggebouwen. Voor de overige 6 hectare die grenzen aan de Noorderplaats (met als werktitel Kop

Spoor Noord) kregen de NMBS en Euro Immo Star (dochterbedrijf van NMBS) - in ruil voor de schenking

van de gesaneerde parkgrond – bouwrechten voor de uitbouw van een commerciële zone.

Voor de volledige site werd een BPA opgemaakt waarin de herbestemming als park en commerciële zone

is vastgelegd. Zowel in het ontwerp van het park als in het BPA worden twee nieuwe tunnels onder het

spoor voorzien tussen de Damwijk en het park. Één tunnel hiervan is reeds gerealiseerd in het verlengde

van de Demerstraat. Een tweede tunnel dient ergens ter hoogte van de aansluiting van de Lange

Slachterijstraat op de Lange Lobroekstraat te worden gebouwd. Verder onderzoek en onderhandelingen

zijn hiervoor nodig.

Figuur 79: BPA Spoor Noord

3.2.16 RUP Zorgsite Kempenstraat, richtnota (2012)

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) wenst een nieuwbouw ziekenhuis met ziekenhuisfuncties,

complementaire functies en een ondergrondse parking en 2 woontorens te realiseren. Het ontwerp voor

het geheel van het nieuwe ziekenhuis en complementaire functies, zoals goedgekeurd door de raad van

bestuur van ZNA, wijkt echter op een aantal punten af van het goedgekeurde BPA.

De in het BPA opgenomen stedenbouwkundige voorschriften voor deze bouwvelden zijn destijds bedacht

met het oog op een gemengde stedelijke ontwikkeling. De uitzonderlijke aard van het programma en

typologie van het ziekenhuis stemt echter niet overeen met de klassieke gemengde stedelijke ontwikkeling

die vertaling kreeg in voorschriften in het BPA. De functie van ziekenhuis werd bij de opmaak van het BPA

niet overwogen. De herziening van het BPA door middel van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

(RUP) is bijgevolg noodzakelijk voor de realisatie van het ziekenhuis met de gewenste functionele mix.

78

More magazines by this user
Similar magazines