Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

Bij toepassing van het afwegingskader voor de beoordeling van vergunningsaanvragen worden volgende

stappen in de beslissingsboom doorlopen:

1. op locaties waar nu geen overschrijding van de Europese norm wordt vastgesteld of waar de

leefkwaliteit op korte termijn gunstig wordt door implementatie van reeds geplande maatregelen

(bijvoorbeeld rekeningrijden voor vrachtwagens ingevoerd in 2016) kan een positief advies voor

inplanting of uitbreiding afgeleverd worden.

2. valt de ontwikkeling volgens de luchtkwaliteitskaarten in een overschrijdingsgebied van de

Europese norm, dan moet onderzocht worden of bijkomende milderende maatregelen op het

niveau van het gebouw de leefkwaliteit kunnen verbeteren.

3. is dat in die mate het geval dat de lokale luchtkwaliteit onder de overschrijdingsdrempels kan

gebracht worden, dan kan een positief advies worden afgeleverd. Is dat niet het geval, dan wordt

het project op het vlak van luchtkwaliteit als niet realiseerbaar aangemerkt.

Uit onderstaande kaart kan afgeleid worden hoe de betreffende waarden voor NO2 wordt ingeschat voor

de omgeving van de SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok.

Figuur 84: Luchtkwaliteitskaart NO2 (µg/m³), 2015 (met viaduct Merksem)

83

More magazines by this user
Similar magazines