Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

3.2.22 Geluidsstudie Singel Noord (2012)

Naast lucht is ook geluid een bron van hinder in de omgeving Singel Noord. Onderstaande figuur geeft de

geluidskaart weer van de huidige situatie.

Figuur 86: Geluidsbelastingskaart, 2010

In tegenstelling tot lucht bestaat er geen norm voor geluid afkomstig van wegverkeer. Daarom wordt de

richtlijn die door de cel MER wordt gehanteerd hier als richtlijn overgenomen. Algemeen wordt door de cel

MER gesteld dat voor wonen een geluidsdrukniveau ten gevolge van wegverkeer tot 55 dBA (L den )

aanvaardbaar is. Boven de 60dBA (L den ) wordt het problematisch en zijn maatregelen aan de

ontvangerzijde (woningisolatie) of de toepassing van geluidsafscherming noodzakelijk. Boven de 65dBA

(L den ) wordt gesteld dat maatregelen aan de ontvangerszijde onvoldoende zijn en wordt het afgeraden om

het gebied te herbestemmen tot woongebied tenzij de toepassing van geluidsafscherming een

aanvaardbaar geluidsklimaat kan garanderen. De geluidsstudie Singel Noord leert dat waarden van 65dBA

(L den ) en hoger worden berekend vlak langs de Slachthuislaan aan beide zijden van de weg. Voor de

85

More magazines by this user
Similar magazines