Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok

Voor het projectgebied SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok neemt AG VESPA een

tweeledige rol op zich: enerzijds als eigenaar van een deel van het projectgebied, anderzijds als

procesbegeleider. AG VESPA heeft als eigenaar een grondpositie in het project en zet in op kwaliteit,

sterke architectuur en duurzaamheid, als belangrijke schakel voor stadsontwikkeling voor het

stadsbestuur. Daarnaast worden stadsprojecten opgevolgd vanaf de conceptontwikkeling tot en met de

uitvoering, oplevering en beheerstrategie door middel van een doorgedreven proces- en projectregie. AG

VESPA begeleidt de opdracht en stemt dit af met alle betrokken diensten, zoals mobiliteit, vergunningen,

ontwerpend onderzoek en sectorale diensten wat betreft specifieke programma’s. De projectdefinitie die

hier voorligt, is afgetoetst met de betrokken stedelijke diensten.

1.4 Contact

Voor de inhoudelijke vragen met betrekking tot het project:

Els Gepts

Projectleider bij

Autonoom Gemeentebedrijf VESPA

Generaal Lemanstraat 55 bus 4 | 2018 Antwerpen

Tel. 03 216 81 72

els.gepts@vespa.antwerpen.be

7

More magazines by this user
Similar magazines