Views
7 months ago

Eindrapport centers Borgerhout

Het resultaat van het voorbereidend onderzoek rond de centers Borgerhout wordt gepresenteerd aan het stadsbestuur van Antwerpen en gebundeld in een eindrapport. Het voorbereidend onderzoek omvat resultaten van het ontwerpend en bouwtechnisch onderzoek, de marktverkenning en de berekening van de financiële haalbaarheid. Het onderzoek is gebeurd met behulp van conceptsubsidies van het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds.

2.4. Bouwtechnisch

2.4. Bouwtechnisch onderzoek Luitenant Naeyaertplein 2 1 Oudstrijdersstraat 13 12 11 10 5 6 7 8 9 14 22 21 20 19 18 17 16 15 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 Hogeweg Stenenbrug Noordersingel Turnhoutsebaan Engelselei 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 Verwarmingsprincipe Individuele verwarming Een andere optie voor de verwarming van de Centers is het individueel verwarmen van elke Center. Een systeem op gas is niet toegelaten door Infrabel vanwege ontploffingsgevaar, elektrische verwarming is wel toegestaan. • Elektrisch verwarmen via accumulatoren (nachttarief), convectoren, vloerverwarming of stralingspanelen is betaalbaar en flexibel te plaatsen. Enkel afwijking aanvragen voor EPB (=haalbaar gezien de context). • Enkel vloerverwarming zorgt ervoor dat we weinig flexibel zijn met de leidingen onder de vloer + een duurdere vloeropbouw. • Vooral stralingswarmte is erg geschikt voor bijvoorbeeld ateliers, fitness ed. De lucht wordt dan wel traag opgewarmd maar de gevoelstemperatuur is onmiddellijk op peil en men hoeft de lucht niet op te warmen tot 20-21°C. • Elke Center krijgt zijn eigen meter. Totaal aantal centers: 66 59 - bruikbare centers (open center) 7 - pre-metro centers (dichte center) verwarmingsinstallatie ARTGINEERING Conceptbegeleiding Stadsvernieuwingsproject Centers Borgerhout | EINDRAPPORT | 2. Ontwerpend onderzoek | 44

Bestemmingsplan 2.4. Juridisch onderzoek De Centers zijn in het gewestplan aangeduid onder de bestemming ‘gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’. Dit zijn voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. Het idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Er is een nieuw planinstrument nodig om bouwvergunningen voor de Centers te kunnen afleveren: Het is noodzakelijk om een bestemmingswijziging aan te vragen voor het organiseren van bijvoorbeeld de volgende functies: ateliers voor ambachten, kunstenaars, kleinhandel en horeca. Voor de bestemmingswijziging zijn twee oplossingen mogelijk: 1. Opmaak RUP Enkel RUP over strip / gelijkvloers gedeelte 2. Opname in inventaris van bouwkundig erfgoed Zonevreemde functies zijn toegelaten Geen EPB noodzakelijk Nieuwe inventaris (november) 2016 Legenda gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen bijzondere voorschriften betreffende hoogte van gebouwen ARTGINEERING Conceptbegeleiding Stadsvernieuwingsproject Centers Borgerhout | EINDRAPPORT | 2. Ontwerpend onderzoek | 45