Weggever website

jeepmedia

2018 © Rehab Academy

Wat zou jij liever anders zien?

Meedoen met een beperking is niet

vanzelfsprekend. Je kunt het wel leren!


‘Om gelukkig te zijn

moet je iets doen waar je

gelukkig van wordt’

Johan Cruijff


Meedoen kun je leren!…………….. pagina 5

Over Rehab Academy………………... pagina 19

Aan de slag ............................................ pagina 21

Vragen? ………………………………..................... Pagina 23

3

Meer info >>


‘Waarom binnen je comfortzone blijven als

daarbuiten veel meer te beleven valt?’

Loesje

36


Meedoen kun je leren!

Wanneer je een arm of been verliest, een dwarslaesie krijgt, hersenletsel

oploopt of op een andere manier fysiek beperkt raakt, kom je anders in

het leven te staan. Je kijkt anders naar de wereld en de wereld kijkt

anders naar jou.

Meedoen met een beperking is niet vanzelfsprekend,

je kunt het wel leren!

Een beperking heeft impact op je hele gezin en je leefomgeving. Alleen

wanneer je zelf weet wat je wilt bereiken en wat belangrijk voor je is, kun

je op zoek naar manieren om dat te bereiken. Doe je dat niet bewust, dan

loop je het risico dat anderen voor je gaan denken en beslissen.

De mensen om je heen zijn vanaf dat moment vaak sneller dan jij. Voor

jou is niets meer vanzelfsprekend en alles kost meer tijd en energie.

Wanneer je zelf wil blijven bepalen wat er gebeurt, zal je zelf als eerste in

actie moeten komen. Mee blijven doen kun je leren!

5

Meer info >>


‘De vraag die me bezighield: wat is er nog allemaal mogelijk om

nog zelfstandiger te functioneren? Voor een antwoord op die vraag

heb ik hulp gezocht. Samen met Rehab Academy ben ik mijn

afhankelijkheid in kaart gaan brengen en op zoek gegaan naar

oplossingen. Inmiddels ben ik mijn transfer weer aan het oefenen,

kook ik weer en probeer ik eerst zelf actie te ondernemen in plaats

van dat ik het een ander laat opknappen.’ - Bas


Meedoen kun je leren!

Even is er niet meer bij

Mee blijven doen met een beperking gaat over een zoektocht naar

nieuwe manieren waarop je met je kinderen kan spelen of voor het eten

kan zorgen. Even boodschappen doen is er niet bij. Om op de afgesproken

tijd op het werk te verschijnen, heb je een ander ochtendritme nodig en

om een biertje te bestellen in de kroeg een andere strategie.

Maar ook de impact op je partner, ouders of kinderen is groot. De wereld

blijkt minder toegankelijk dan voorheen en even een weekendje weg

vraagt meer voorbereiding.

Eigen initiatief

Het zijn allemaal thema’s geworden, die je stuk voor stuk voor jezelf

opnieuw mag gaan uitzoeken en invullen. Sommige dingen zullen

nauwelijks veranderd zijn of niet belangrijk voor je zijn. Andere thema's

maken dat je aan de slag moet om eruit te halen wat er in zit.

Iedere levensfase roept bovendien weer nieuwe en andere vragen op.

Daarbij kun je niet (meer) afkijken bij je familie of vrienden. Je hebt dan

meer aan andere ervaringsdeskundigen. Meedoen vraagt veel eigen

initiatief en vaak ook doorzettingsvermogen. Weten wat je wil en wat er

kan helpt om op je eigen manier mee te (blijven) doen.

7

Meer info >>


‘Rehab Academy slaagt erin

mensen hun grenzen te laten

verkennen’ - Andries

Bestuurslid Dwarslaesie Organisatie Nederland

8


Meedoen kun je leren!

Revalideren

Tijdens de revalidatie zet je je eerste stappen richting zo zelfstandig

mogelijk leren handelen. Je gaat op zoek naar je nieuwe mogelijkheden.

Alles wat je in je kindertijd en tijdens je jeugd geleerd hebt, mag je nog

eens dunnetjes overdoen. En dan in een snelkookpan. Je lijf functioneert

anders dan voorheen. Soms betekent dat opnieuw leren wassen en

aankleden of leren omgaan met incontinentie. Voor iemand anders gaat

het over nieuwe invulling vinden voor seksuele behoeften.

‘Alles is veranderd en je dan sta je er ineens alleen

voor samen met je partner.’

De impact als je thuiskomt

Veel mensen met een beperking geven aan dat de impact van de

beperking pas thuis in de volle omvang tot hen doordrong. De scheve

stoepen, de manier waarop de buurman naar je kijkt, de vele loketten en

instanties waar je mee te maken krijgt. Eenmaal thuis blijkt dat je overal

zelf achteraan moet gaan om dingen geregeld te krijgen. Dan blijkt dat

ook je rol in je gezin, binnen je vriendenclub of op je werk een nieuwe

dimensie heeft gekregen en vragen om een nieuw jasje.

We zien te veel mensen die vroeger of later vast lopen.

9

Meer info >>


‘Ik heb geleerd om mijn man niet meer alles

uit handen te nemen. En ik ben assertiever

geworden.’ - Alja


Meedoen kun je leren!

De touwtjes weer in handen

Niets gaat meer vanzelf. Bovendien moet je nog alert zijn ook. Niet

iedereen met wie je te maken krijgt, heeft hetzelfde belang of perspectief

als jij. Of het nou gaat over je prothese, een woonaanpassing, je werk, het

openbaar vervoer, je verzekering of je vakantie, iedereen die je helpt of

adviseert doet dat vanuit zijn eigen ideeën en met het keurslijf van de

organisatie waar hij voor werkt.

Uiteindelijk is het nodig dat jij (samen met je partner) weet wat je nodig

hebt om weer optimaal mee te doen. Dat kun je leren. Dat geldt voor alle

thema's waarmee je te maken krijgt. Het is daarbij belangrijk dat je

voorbeelden om je heen verzamelt bij wie je kunt afkijken en van wie je

kunt leren. Zij kunnen dan met je mee denken hoe je de dingen kunt

regelen op een manier die jij wil. Hoe beter je dan weet wat je wil en

nodig hebt, hoe meer zij voor je kunnen betekenen. Jij blijft degene die

bepaalt en beslissingen neemt. Dat kunnen anderen niet voor jou doen.

Waarvoor kom je je bed uit?

Een chronische aandoening kan ook grote levensvragen oproepen. 'Wat

wil ik nou eigenlijk met mijn leven?' of 'Waarvoor kom ik mijn bed uit?'

11

Meer info >>


‘Iedereen heeft bewondering voor

de manier waarop ik met mijn

dwarslaesie om ga. Ik ben fysiek

sterk en handig, dwing daarmee

respect af en lijk de touwtjes in

handen te hebben. Totdat ik ging

tokkelen met Rehab Academy.

Voor ik het in de gaten had, had

één van die opleiders de regie van

me overgenomen. In het gesprek

achteraf werd me duidelijk, dat

dit gedrag eigenlijk wel

herkenbaar voor me was. Eigenlijk

kom ik onvoldoende voor mezelf

op en laat ik mensen om me heen

te veel dingen bepalen.’

Roy


Meedoen kun je leren!

Je staat voor de uitdaging om, met een anders functionerend lijf, mee te

blijven doen. In je gezin, op je werk, in de maatschappij en in de wereld.

Niet alleen tijdens je revalidatie, maar gedurende de rest van je leven zal

je steeds opnieuw beslissingen moeten nemen. Beslissingen die van

invloed zijn op de manier waarop je meedoet. Je zult je voorbeelden en

gesprekspartners ergens anders moeten gaan zoeken. En steeds opnieuw

zal je anderen mogen uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet

en waarom je wat van hen vraagt.

Eenmaal thuis begint het leerproces pas echt. Dan word je

echt geconfronteerd met het feit dat het leven in al zijn

facetten er anders uit ziet.

Hoe wil je gezien worden?

Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen met een boog om je heen lopen of

je juist ongevraagd te hulp schieten? Hoe ga je daarmee om? Om gezien

te worden zoals je gezien wilt worden is het belangrijk dat je zelf het

voortouw neemt in contact maken met anderen. Door anderen een stap

voor te zijn kun je mede bepalen hoe ze met je om gaan.

13

Meer info >>


‘Ik heb mijn hele leven gekampeerd, maar door mijn

dwarslaesie kon dat niet meer, dacht ik. Totdat ik van

iemand anders met een dwarslaesie hoorde dat hij

nog steeds kampeerde, met een vouwwagen en

zonder tillift. Ik ben samen met mijn man opnieuw

met de transfer aan de slag gegaan en het is gelukt!

Vervolgens mocht ik de vouwwagen lenen en hebben

mijn man en ik een nacht proef gekampeerd. Heerlijk

om ‘s ochtend wakker te worden van de fluitende

vogels! We hebben inmiddels een vouwwagen

aangeschaft en we gaan weer kamperen.’ - Inez


Meedoen kun je leren!

Waar wil je naar toe?

Welke manier van verplaatsen het beste bij je past hangt van jouw situatie

en ambities af. Waar wil je naar toe? Gaat het over je kinderen naar

school brengen, over koken voor je tentje of in je eigen restaurant, over

het sporten bij je vereniging of aan de andere kant van de wereld?

In iedere situatie ziet het je verplaatsen er anders uit. Weer kunnen lopen,

rolstoel rijden, scootmobiel rijden, fietsen, autorijden of deelnemen aan

het openbaar vervoer of vliegen is geen doel op zich. Het zijn

voorwaarden om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Het is

aan jou om uit te vinden welke manier van verplaatsen op welk moment

het beste voor jou werkt en je daar brengt waar je zijn wil.

Leren hulp vragen

Veel gemeenten en bedrijven investeren momenteel in de

toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten. Dit is het effect van

het VN-verdrag. Er zullen echter altijd plekken zijn waar jij naar toe wilt,

waar je niet zomaar naar binnen kunt.

15

Meer info >>


‘Ik ben anders gaan kijken naar mijn eigen houding en

verantwoordelijkheid. Ik heb geleerd om beter voor

mezelf te zorgen en op te komen. Vanaf nu ga ik zelf

meer informatie in winnen’ - Michael


Meedoen kun je leren!

Dan is het handig dat je weet hoe anderen (ook vreemden) je kunnen

helpen om toch binnen te komen. En dat je ze vraagt op een manier dat

ze je ook willen helpen. Niet als klagend slachtoffer, maar als mede burger

die even een handje nodig heeft.

Zorg voor jezelf

Goed voor jezelf zorgen is belangrijker geworden dan ooit. Voor jezelf

zorgen gaat over voeding, bewegen, persoonlijke hygiëne, seksualiteit,

ontspanning, omgaan met stress of het gebruik van verslavende

middelen. Dit is allemaal van invloed op hoe je je voelt en hoe je

functioneert. Hoe beter je voor jezelf zorgt hoe effectiever je kunt

meedoen in je eigen gezin, op je werk, met vrienden en in openbare

gelegenheden.

Voor jezelf zorgen betekent verantwoordelijkheid nemen. Als je weet wat

er nodig is om fit en gezond te blijven invloed zijn, kun je je eigen manier

van meedoen bewust beïnvloeden.

17


‘Ik zie in mijn werk als

WMO-consulent veel

mensen die weinig ‘zelfoplossend’

vermogen

hebben. Het is belangrijk

dat mensen zelf zo goed

mogelijk leren omgaan

met hun beperking.’

Ingrid (WMO consulent)

18


Over Rehab Academy

Zowel direct na de revalidatie als gedurende de rest van je leven blijkt dat

meedoen met een beperking niet vanzelfsprekend is. Iedere levensfase

roept bovendien weer nieuwe en andere vragen op. Daarbij kun je niet

(meer) afkijken bij je buurman of collega.

Zit je met een stevig dilemma? Lukt het je moeilijk om je beste voornemen

waar te maken? Heb je een schop onder je kont nodig? Of……vraag je je af of

je alles eruit haalt wat erin zit?

‘Prachtig om te zien dat het steeds weer lukt om

mensen meer mee te leren doen.’ - Coen

Mee blijven doen vraagt veel eigen initiatief en doorzettingsvermogen van

zowel jou als van je hele gezin en je directe omgeving. Weten wat je wil en

wat er kan helpt om op je eigen manier mee te (blijven) doen.

Meedoen kun je leren! Dat kan bij Rehab Academy.

We denken graag met je mee.

19

Meer info >>


Meedoen Model©

Je functioneren in kaart…


Aan de slag!

Hiernaast zie je het Meedoen Model©. Met dit model kun je je eigen

manier van meedoen in kaart brengen. Bovendien helpt het model je om

voor jezelf te bepalen welke thema’s volgens jou aandacht nodig hebben.

Voor een toelichting op het model zie Meedoen Model©.

Opdracht

Voer onderstaande opdracht uit en vraag je partner (als je die hebt)

hetzelfde te doen.

Geef elk van de zeven thema’s in het Meedoen Model© een cijfer van

1 tot 10.

Kies twee thema’s waarover je nu ontevreden bent en die je liever een

punt hoger zou willen scoren. Zet daar een sterretje bij.

Schrijf voor jezelf op waarom je dit liever anders zou zien en wat er

nodig is om dat punt hoger te scoren?

Welke thema’s heeft je partner een sterretje gegeven? (indien van

toepassing)

Op welke termijn zou je/zouden jullie hiermee aan de slag willen gaan?

Hoe ga je het aanpakken? Wat of wie heb je daarbij nodig?

Kun je dat zelf regelen of wil je graag ondersteuning*?

Stel jezelf een deadline wanneer je concreet aan de slag gaat.

21

* Wanneer je vragen hebt of ondersteuning wil om met jouw thema’s aan de slag te

gaan kun je vrijblijvend contact opnemen met Coen of Inge van Rehab Academy.

Meer info >>


Aan de slag!

Ik ben ontevreden met:

THEMA 1

Omdat:

Ik zou liever zien dat:

Daarvoor is het nodig dat ik:

Wat of wie heb ik daarbij nodig?

Ik ga met dit thema concreet aan de slag op: ...................... (datum)

Het gaat me zelf lukken om dit op te pakken. Ja / Nee*

(*Neem vrijblijvend contact met ons op om met je mee te denken.)

22

Meer info >>


Aan de slag!

Ik ben ontevreden met:

THEMA 2

Omdat:

Ik zou liever zien dat:

Daarvoor is het nodig dat ik:

Wat of wie heb ik daarbij nodig?

Ik ga met dit thema concreet aan de slag op: ...................... (datum)

Het gaat me zelf lukken om dit op te pakken. Ja / Nee*

(*Neem vrijblijvend contact met ons op om met je mee te denken.)

23

Meer info >>


‘Ik heb me bewuster geworden van mijn

mogelijkheden, ondanks mijn beperking.’

Wim


Vragen?

Rehab Academy

leren@rehabacademy.nl

www.rehabacademy.nl

Coen – 06 30393931

Inge – 06 46281959

23

©2018, Rehab Academy

Alle rechten voorbehouden


‘Ik zal nooit de eerste keer vergeten

dat mijn vrienden me buiten, onder

aan de trapje lieten staan, terwijl

ze de kroeg in liepen. Niemand had

eraan gedacht, dat ik niet zelf naar

binnen kon met mijn rolstoel.

Wauw, wat een mooie ervaring

was dat, ze waren vergeten dat ik

in een rolstoel zit!’ - Jeroen

Meer info >>

More magazines by this user
Similar magazines