20.04.2018 Views

Folder Pyrostone A4 NL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Pyrostone</strong><br />

Brandwerende deur-kozijncombinaties<br />

<strong>Pyrostone</strong>:<br />

Dunner, lichter en sneller<br />

www.theuma.com


Uniek product maakt 40 mm dikke deur<br />

60 minuten brandwerend<br />

Optimale brandveiligheid<br />

Als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen als brandpreventie, veilig wonen, duurzaam<br />

en milieuvriendelijk bouwen en transformatie van leegstaand vastgoed, heeft Theuma een<br />

nieuwe generatie 60 minuten brandwerende deur-kozijncombinaties ontwikkeld conform<br />

EN 1634-1. Deze deur-kozijncombinaties bieden gemak en zekerheid bij het creëren van<br />

optimale brandveiligheid.<br />

Nieuwe generatie deuren en kozijnen<br />

De deur-kozijncombinaties bestaan uit een fabrieksmatig gevuld stalen montagekozijn<br />

(1,5 mm) en een houten deur van 40 millimeter dik. Vanzelfsprekend zijn de deuren ook<br />

te combineren met stalen inmetselkozijnen en houten kozijnen. De set is getest in een<br />

lichte scheidingwand en is ook toepasbaar in andere wanden. Dit maakt de deurkozijncombinaties<br />

zeer geschikt voor nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten.


Klantspecifieke oplossingen<br />

De brandwerende deur-kozijncombinaties zijn leverbaar als enkele en dubbele deurset in<br />

uitzonderlijk grote maten, waaronder verdiepingshoog. Ze kunnen worden uitgevoerd met grote<br />

glasopening en gemonteerd glas, deurdranger, kabeldoorvoer, spionoog en ingebouwde valdorpel.


Hardhouten kantlatten<br />

Stootvaste ABS-kanten<br />

<strong>Pyrostone</strong>-technologie maakt<br />

uitzonderlijke prestaties mogelijk<br />

Uniek product maakt 40 mm dikke deur 60 minuten brandwerend<br />

Dankzij het gepatenteerde, brandwerende materiaal <strong>Pyrostone</strong>®, verwerkt in het kaderhout van<br />

onze deuren, kunt u nu kiezen voor 60 minuten brandwerende deuren met een deurdikte van 40 mm.<br />

Deze deuren zijn te plaatsen in stalen montagekozijnen in lichte scheidingswanden.<br />

<strong>Pyrostone</strong> zorgt door zijn unieke eigenschappen voor een hoge brandwerendheid van de<br />

deur-kozijncombinatie. Het brandwerende materiaal in het kaderhout van de deur zet uit bij hitte,<br />

waardoor de deur in het kozijn wordt geklemd. Zo garandeert het de rookdichtheid en voorkomt<br />

het branddoorslag en -overslag.<br />

<strong>Pyrostone</strong> ®


De voordelen:<br />

• 100% gecertificeerde deur-kozijncombinaties inclusief hang- en sluitwerk,<br />

conform EN1634-1.<br />

• Een kostenbesparing van minstens 20%.<br />

• De deuren zijn 50% lichter, dus gemakkelijker uit te lopen en af te hangen.<br />

• Schoner, eenvoudiger en 40% sneller te monteren: inmeten,<br />

(CNC-)bewerkingen, vullen met gips en schilderen op locatie is overbodig.<br />

• Minder kans op beschadigingen door late plaatsing in het bouwproces.


Aandacht voor optimale<br />

brandveiligheid: pure noodzaak<br />

Advies<br />

Als uw professionele partner denken wij met u mee en<br />

kunt u altijd op ons rekenen. Ook voor specialistische<br />

oplossingen, bestek, BIM en montage kunt u bij ons<br />

terecht.<br />

GND-garantie<br />

Theuma garandeert de kwaliteit en het<br />

functioneren van houten deuren via de<br />

GND-garantie. Dankzij het garantie- en<br />

zekerheidslabel in de deuren, zijn de<br />

afkomst, veiligheid en prestaties op het<br />

gebied van geluid-, brand- en inbraakwerendheid<br />

eenvoudig te controleren.<br />

Met een GND-deur voldoet u zeker aan<br />

het bouwbesluit. Wel zo betrouwbaar!<br />

Total Service Concept<br />

Ons Total Service Concept biedt u de mogelijkheid<br />

de totale werkvoorbereiding, de coördinatie op de<br />

bouwplaats en de montage uit handen te geven.<br />

Onder uw verantwoordelijkheid valt uitsluitend de<br />

esthetische waarde van de producten (zoals kleur en<br />

aanzicht) en de bouwkundige details (zoals muurdikten<br />

en verdiepingshoogten).<br />

Wilt u meer informatie?<br />

Wij staan u graag bij om samen tot een perfect<br />

sluitende oplossing te komen.<br />

Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk, Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk<br />

T. +31 (0)88 0027 500, F. +31 (0)88 0027 400, info@theuma.nl<br />

www.theuma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!