Views
6 months ago

1818 Tielt-Wingse - 2 mei 2018 - week 18

1818 Tielt-Wingse - 2 mei 2018 - week

Mei 2018 • jaargang 12 • nr. 149 meer nieuws: www.hagelandactueel.be Verschijnt in St.-Joris-Winge, Meensel-Kiezegem, Tielt, Houwaart “Metingen weerleggen nood trajectcontrole” Metingen hebben aangetoond dat er geen nood is aan een trajectcontrole op de N2 in Tielt-Winge. De politie stelt prioritair trajectcontrole voor op N29 (Tiensesteenweg). Provinciaal meettoestel Het agentschap Wegen & Verkeer, de lokale politie en de gemeente beslisten gezamenlijk om de verkeersstromen op de N2 in Tielt-Winge in kaart te brengen. Op basis van een meettoestel van de provincie kwam men tot de conclusie dat er geen nood is aan trajectcontrole. “De Vlaamse overheid heeft op basis van een theoretisch model beslist de trajectcontrole uit te voeren”, aldus de meerderheid. “Samen hebben we beslist cijfermateriaal voor te leggen, onafhankelijk van de ongevalscijfers van onze lokale politie.” op de N29. Gemiddeld rijden er 10.258 voertuigen per dag over de N2. Vooral tussen 8 en 20 uur is het druk: soms tot wel 1.000 voertuigen per uur. In geval van een incident op de E314 neemt het verkeer op de N2 met 27 procent toe. 86,70% van de voertuigen zijn personenwagens; 1,3 procent zijn tweewielers, de rest zijn grotere voertuigen. 85% van die voertuigen rijdt trager dan 79,5 km/u. De snelheid is ter plaatse beperkt tot 70 km/u. “Op eerste gezicht zie ik geen grote verontrustende zaken”, aldus de betrokken commissaris. “In 15% van de tijd kan men gemiddeld niet sneller rijden dan 62 km/u; vermoedelijk omwille van de congestie.” Bedeeld door: DAKWERKEN VERSCHUERE Leuvenseweg 36 - 3202 Rillaar 0494 449 125 www.dakwerkenverschuere.be Mazouttanks Met attest 24/7 service • Plaatsen • Verwijderen • Neutraliseren • Keuring – controle • Water uit tank halen Verwarming • Onderhoud • Herstelling • Renovatie • Nieuwbouw • Stookolie naar gas ALLES VOOR UW VERWARMING 0496/123.203 • info@belgroup.be www.belgroup.be 11/17-73575-01 02/18-79559-01 85 procent trager dan 79,5 km/uur Het was diezelfde lokale politie die niet stond te springen om trajectcontrole in te voeren op de N2. Eerder zou er volgens de politie prioriteit moeten worden gegeven aan een trajectcontrole Verstreken ZIE PAGINA 7 ZIE PAGINA Messelbroek 18 UW INSTALLATIEBEDRIJF EN SPECIALISTEN VOOR: • Verwarming met gas of mazout • Sanitaire installatie en loodgieter • Schoorsteenveger • Mazouttankcontroleur • Vloerverwarming • Gehabiliteerde gasinstallateur • Onderhoud & herstellingen • Zonneboilers en warmtepompen VERWARMING ZIE PAGINA 5 JOMA schilder-behanger Joris Mammolito Eindafwerkingstechnieken Oude Tiensebaan 44 Sint-Joris-Winge 0489 107 288 mammolito.joris@gmail.com De Smaakgids, onze garantie op uw culinaire hoogtepunten. 01/17-69252-01 Dorpsstraat 55 - 3390 Tielt-Winge - Tel. 016 50 22 70 - Fax 016 50 29 69 erik@jacobsverwarming.be - www.jacobsverwarming.be Binnenkort gratis in de betere horecazaken.