een wijsboekje voor het jeugdwerk

VDSvzw

Zijn er op jouw werking kinderen en/of ouders die nog niet zo goed Nederlands spreken? De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) ontwikkelde een wijsboekje met foto's en pictogrammen die kunnen helpen om elkaar beter te begrijpen. Je kunt elkaar letterlijk tonen wat je bedoelt! Andere producten/publicaties rond meertaligheid op het speelplein: www.speelplein.net/taalspeler

jEUGDWERK VOOR ALLEN

Jeugdwerk Voor Allen, kortweg JWVA, is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen,

met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met onze partners willen

wij dat kinderen en jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare

situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk.

Het netwerk bestaat dan ook uit diverse organisaties die werken met kinderen en

jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden en/of een

beperking hebben.

Om de kloof te verkleinen tussen jeugdwerk en kwetsbare doelgroepen, stellen wij graag

onze kennis en expertise ter beschikking. Op www.jeugdwerkvoorallen.be vind je onze

ondersteuningsmogelijkheden, vormingen, tips en tricks, publicaties en nog zoveel

meer!

Gemaakt door VDS, VLaamse dienst speelpleinwerk

in opdracht van jeugdwerkvoorallen.be

More magazines by this user