11.05.2018 Views

tricorp-catalogus-2018 NOG VERWERKEN

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CATALOGUS NL

14


[ 3 TRICORP 14 TRICORP.COM


VOORWOORD

INHOUD

36

92

TRICORP

Dagelijks wordt er door de medewerkers van Tricorp en

vele partners hard gewerkt aan onze kledingcollectie.

De kleding en de productie daarvan worden waar mogelijk

Voorwoord 04

Inhoud 05

Missie / visie 07

voortdurend verbeterd en de collectie wordt steeds

uitgebreider. Daardoor is Tricorp in staat steeds meer

dragers van werkkleding het allerbeste te bieden dat in

deze markt verkrijgbaar is.

Kinderhulp 08

Sportief betrokken 10

Pasvorm 14

PRESENTATIE

De constante ontwikkeling van Tricorp schept de mogelijkheid

om ons met regelmaat te presenteren aan onze

dealers en hun klanten. Daarbij laten we graag zien welke

kleding in onze collectie is opgenomen en uit welk materiaal

die is vervaardigd. Tevens willen we u graag deelgenoot

maken van onze visie op werkkleding, de werkwijze

die Tricorp hanteert, onze activiteiten als sponsor in

topsport en onze maatschappelijke betrokkenheid.

Tricorp RFC 17

Onze labels 18

Tricorp on the road 22

Tricorp Campus 25

Fair Wear & Oeko-Tex 26

Cordura & Bamboe 28

Saved by Design 30

YKK 32

118

PREMIUM

WORKWEAR

CASUAL

OPTIMAAL IN BEELD

Wij hebben veel mooie producten om te laten zien en toe

Meerlagensysteem 34

Tricorp Workwear 36

te lichten en daar zijn wij trots op. Daarom is grote zorg

besteed aan deze nieuwe catalogus. Onze complete

kleding-collectie is erin opgenomen aan de hand van

moderne fotografie en een strakke, verfrissende lay-out.

Tricorp Safety 68

Tricorp Casual 92

Tricorp Premium 118

Dit naslagwerk biedt niet alleen zoals gezegd een overzicht

van onze werkkleding, maar geeft eveneens een

beeld van Tricorp als producent. Wij vertrouwen er dan

ook op dat u alle primaire informatie over Tricorp in de

catalogus kunt vinden en zien ernaar uit om u via onze

andere kanalen verder te informeren.

Team Tricorp

Tricorp Corporate 136

Uitleg pictogrammen 146

Wassymbolen 150

68

SAFETY

136

CORPORATE

TRICORP 14

5 ]


TRICORP

[ Missie & Visie ]

Niemand begrijpt beter dan wij dat je door samenwerken meer bereikt dan welk individu dan

ook. Omdat mooi altijd mooier kan en goed altijd beter: in producten service en teamwork.

Samenwerken om te denken in oplossingen en uitdagingen. Voor elkaar maar vooral ook met elkaar.

Van leverancier tot collega van dealer tot drager en van sporter tot goed doel: Ons oneindig streven

naar perfectie is geen keuze. Het is een sport, het is bovenal een teamsport, het is verslavend.

#TEAMTRICORP

[ 6 TRICORP 14

TRICORP 14

7 ]


IEDER KIND

MOET ERBIJ

KUNNEN HOREN

Stichting Kinderhulp

[ Tricorp, strategisch partner van

Nationaal Fonds Kinderhulp ]

Tricorp is vanaf heden door middel van een strategisch partnership verbonden aan Nationaal Fonds

Kinderhulp. Dit fonds helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien.

Ieder kind moet erbij horen en plezier maken. Voor 1 op

de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend.

Zij groeien op in armoede en voelen zich buitengesloten.

Kinderhulp helpt hen met onder andere een

laptop, een fiets, een bijdrage om te kunnen sporten,

opleiding, een dagje uit en zwemlessen. Kinderhulp is er

voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen.

“Wij hebben ervoor gekozen om ons als partner te verbinden

aan Nationaal Fonds Kinderhulp omdat wij volledig

achter het goede doel staan en graag bijdragen

aan de ontwikkeling en plezier van kinderen. Zij hebben

nog een hele toekomst voor zich en geen één kind mag

buitengesloten worden door armoede”. Aldus commercieel

directeur Joost Dekker.

SAMENWERKEN

Samenwerken is ons credo in alles dat we doen met als

doel als team te streven naar het beste resultaat. Dit

doen wij samen met partners waarbij wij altijd op zoek

zijn naar een unieke samenwerking. De samenwerking

tussen Tricorp en Kinderhulp is zeker uniek te noemen,

want nooit eerder verbond Tricorp zich voor een langere

tijd aan een goed doel.

ONZE BIJDRAGE

Tricorp zal Kinderhulp steunen door middel van een

financiële bijdrage, kleding, advies, mankracht, promotionele

voertuigen en dagjes weg.

[ 8 TRICORP 14

TRICORP 14 9 ]


TRICORP

[ Sportief betrokken ]

Tricorp is een leidend merk in de markt voor werkkleding. Omdat we onze naamsbekendheid willen vergroten,

is Tricorp actief als sponsor in enkele takken van sport.

Sport en Tricorp gaan uitstekend samen. Onze merkkleding

wordt gedragen door actieve mannen en vrouwen

die goede prestaties willen neerzetten. Onze brede

doelgroep heeft interesse in verschillende sporten. Als

sponsor kiezen wij hoofdzakelijk voor profvoetbal, ijshockey,

auto- en motorsport.

SAMEN WERKEN

Goed sponsorschap betekent meer dan het plakken

van een logo op het shirt van een sporter. Bij alles wat

wij doen is het motto ‘samen werken’. Dat betekent dat

Tricorp betrokken is bij de sporters en hun begeleiders

en al het mogelijke doet voor het beste resultaat. Die

opstelling zorgt ervoor dat onze sporters optimaal kunnen

presteren en Tricorp veelvuldig positief in beeld komt via

de media. Mede daardoor groeit onze naamsbekendheid

gestaag en wordt de vraag naar kleding van Tricorp bij onze

dealer en professionals steeds groter.

VERBINDENDE FACTOR

Ook met het oog op de dragers van onze kleding is samen

werken het uitgangspunt voor Tricorp. Wij bieden collecties

voor onder andere werknemers in bouw en industrie,

logistiek en groenvoorziening, beveiliging en dienstverlening,

horeca en de bancaire wereld. Het gaat om vele

mensen in verschillende beroepen. Onze kleding vormt voor

hen een verbindende factor om samen te werken.

[ 10 TRICORP 14 TRICORP 14 11 ]


VERSCHILLEND HETZELFDE

HETZELFDE VERSCHILLEND

Onder het motto ‘verschillend hetzelfde’ zorgen wij ervoor dat verschillende doelgroepen

gekleed kunnen worden vanuit één collectie. Kleding van Tricorp is er voor iedereen, zoals

te zien in deze bewerking van de Nachtwacht (Rembrandt van Rijn).

Onder het motto ‘hetzelfde verschillend’ biedt Tricorp bedrijven een ruime productkeuze

voor dames en heren van verschillend postuur, met daarnaast volop mogelijkheden

om werkkleding binnen de huisstijl te combineren. Deze bewerking van de Nachtwacht

(Rembrandt van Rijn) illustreert dat.

[ 12 TRICORP 14 TRICORP 14 13 ]


TRICORP

PASVORM

De werkkleding van Tricorp is geschikt voor iedereen. Dat is een belangrijk

uitgangspunt waar tijdens de ontwikkeling van onze producten rekening mee

wordt gehouden.

Ons uitgangspunt ‘hetzelfde verschil-

VAN KLEIN TOT GROOT

lend’ is uiteraard van groot belang voor

Ook zijn er grote verschillen in lichaams-

de kleding die Tricorp produceert. Alle

bouw tussen mensen van hetzelfde ge-

mensen zijn verschillend. Toch vinden

slacht. Om hen allemaal te voorzien van

wij dat iedereen dezelfde werkkleding

werkkleding voert Tricorp een groot

moet kunnen dragen, ongeacht ver-

aantal maten. Voor veel van onze pro-

schillen in postuur. Bovendien vinden

ducten geldt een maatrange die loopt

wij dat kleding niet alleen de juiste maat

van XS tot aan 7XL. Soft shell jacks en

moet hebben, maar ook lekker moet zit-

midi parka’s zijn zelfs verkrijgbaar in

ten. De pasvorm van de werkkleding

XXS. Daardoor zijn wij in staat om men-

wordt daarom door ons afgestemd

op diverse mensen met verschillende

sen van bijna elk postuur van werkkleding

te voorzien.

L

L

S

3XL

5XL

lichaamsbouw.

STRAK EN RUIM

slim fit

basic fit

dames

basic fit

basic fit

DAMES EN HEREN

Mannen en vrouwen hebben van nature

een ander postuur. Daarom beperken wij

ons niet voor alle kledingstukken tot een

unisexmodel. Voor een groeiend aantal

Naast het grote aantal maten bieden wij

voor veel van onze producten ook de

keuze tussen een slim fit en basic fit model.

Omdat de een kleding nu eenmaal

graag ruim om het lichaam draagt, ter-

Model: Raymond

Lengte: 1.80 m

Gewicht: 82,5 kg

Taille: 86 cm

Model: Dave

Lengte: 1.82 m

Gewicht: 98 kg

Taille: 109 cm

Model: Laura

Lengte: 1.70 m

Gewicht: 55 kg

Taille: 68 cm

Model: Marco

Lengte: 2.08 m

Gewicht: 103 kg

Taille: 99 cm

Model: Floris

Lengte: 1.98 m

Gewicht: 138 kg

Taille: 131 cm

producten geldt dat er twee uitvoerin-

wijl de ander het juist graag wat strakker

gen beschikbaar zijn; een voor dames en

wil. Alles tezamen maakt Tricorp het

een voor heren.

voor iedereen mogelijk om precies die

kleding te dragen die het beste past bij

[ 14 TRICORP 14

het werk en de persoon.

TRICORP 14

15

]


[ Tricorp, méér dan alleen Workwear ]

Met de verschillende labels (Casual, Premium, Corporate, Safety en Workwear) biedt Tricorp een breed pakket aan

werkkleding. Tricorp is werkkleding voor iedere professional in de meest uiteenlopende vakgebieden.

MÉÉR DAN ALLEEN WORKWEAR

Werkkleding is bij Tricorp tegenwoordig meer dan kleding

waar je vies en vuil in wordt tijdens het werken. Inmiddels

is Tricorp méér dan alleen Workwear en kleden wij iedere

professional en niet alleen de bouwvakker.

TRICORP RFC

RFC staat voor Representative, Functional, Clothing. Een extra

aanleiding voor deze toevoeging zijn onze nationale èn

internationale ambities en de uitbreiding van onze collectie

met een Multinormen lijn, regenkleding en dameskleding.

[ 16 TRICORP 14

TRICORP 14 12

17

]


TRICORP WORKWEAR

VEILIG,

STERK EN

BETROUWBAAR

Vanaf pagina 36

TRICORP SAFETY

FUNCTIONEEL,

VEILIG EN

DUURZAAM

Vanaf pagina 68

TRICORP CASUAL

EIGENTIJDS,

COMFORTABEL

EN DUURZAAM

Vanaf pagina 92

Vanaf het ontstaan van Tricorp hebben wij een assortiment

geweven kleding gevoerd. Aanvankelijk betrof dat

een kleine collectie die gericht was op enkele beroepsgroepen.

In de afgelopen jaren hebben we daar verandering

in gebracht. Ingegeven door een toenemende vraag

naar sterke en betrouwbare werkkleding met een goede

pasvorm, hebben we een eigen workwear-kledinglijn ontwikkeld

en geproduceerd. Tricorp Workwear geldt inmiddels

ook in dit segment als marktleider. Dagelijks merken onze

dealers dat de tevredenheid over ons assortiment groot

is en zien wij dat ons marktaandeel verder stijgt.

Onder dit label bieden wij de collectie high visibility kleding

en multinormen kleding aan. Dit label moet meer

duidelijkheid bieden en een onderscheid aanbrengen in

de specifieke soorten werkkleding die Tricorp in haar

collectie voert. Zonder te overdrijven kunnen wij stellen

één van de toonaangevende spelers te zijn op de Nederlandse

markt op het gebied van signaal- en veiligheidskleding.

Want bij deze collectie draait het allemaal om

optimale zichtbaarheid, veiligheid en kwaliteit…en daar

staan wij garant voor!

Eind jaren ’80 constateerden de oprichters van Tricorp

een probleem in de markt voor werkkleding. Er heerste

veel onvrede onder mensen die voor hun werk een

T-shirt, polo of sweater nodig hadden. De kwaliteit van

materialen en de pasvormen voldeden totaal niet aan

de gestelde eisen. Het werd daarom een missie van ons

bedrijf om duurzame werkkleding te bieden die comfortabel

zit, zijn kwaliteit behoudt en eigentijds oogt. Tricorp

Casual voldoet aan deze criteria en wij werken continu

aan verdere verbetering van de collectie.

[ 18 TRICORP 12 14 TRICORP 14 19 ]


TRICORP PREMIUM

DE VOLGENDE

STAP IN

WERKKLEDING!

TRICORP CORPORATE

MODIEUS,

FUNCTIONEEL EN

REPRESENTATIEF

Vanaf pagina 118 Vanaf pagina 136

TRICORP SPECIALS

PUUR MAATWERK,

BIJNA ALLES IS

MOGELIJK

Werkkleding is ooit ontstaan om je doordeweekse kleding

niet vuil of stuk te krijgen. Denk aan de overall en de stofjas.

Werkkleding anno 2017 heeft zich ontwikkeld tot een

breed scala aan producten voor diverse beroepsgroepen.

Belangrijkste bleef altijd de functionaliteit, kleding moest

ruim en comfortabel zitten. Nu is daar Tricorp Premium,

voor hem of haar die werkkleding en mode wil combineren.

Voor de werknemer die zijn of haar eigen identiteit

als drager en als bedrijf extra naar voren wil laten komen.

Als producent van werkkleding is Tricorp trots op een

eigen compacte collectie dames- en herenpakken. Deze

kleding is vervaardigd uit hoogwaardige stoffen en is

modieus gestyled. Voorop staat dat onze pakken representatief

ogen en dat de dragers zich er prettig in kunnen

bewegen. In de voering wordt subtiel verwezen naar de

Nederlandse herkomst van de kleding door verwerking

van de kleuren rood, wit en blauw. De collectie wordt

gecompleteerd door nette, eigentijdse overhemden en

blouses voor dames en heren.

Bedrijven met eigen kledingwensen kunnen die onder de

vlag van Tricorp Specials laten vervullen. Van het ontwikkelen

van een geheel eigen collectie tot kledingstukken

op maat voorzien van eigen logo’s, kleuren en styling: er is

heel veel mogelijk. Tricorp beschikt over een eigen

designafdeling die uniek ogende producten kan maken.

Op het gebied van draagcomfort en functionaliteit wordt

vertrouwde kwaliteit geboden. Ook specifieke kledingeisen

en normen worden door ons meegenomen in het

ontwerp. Als specialist beschikken wij over alle capaciteiten

om stijlvol ontworpen kleding speciaal voor u op verantwoorde

wijze te produceren.

[ 20 TRICORP 14 TRICORP 14 21 ]


TRICORP

ON THE ROAD

Greyhound & Promotrailer

Amerikaanse tourbus & promotietrailer met talloze mogelijkheden

De kledingcollecties van Tricorp zijn overal toonbaar. Om onze producten altijd zo goed

mogelijk tot hun recht te laten komen, hebben we diverse promotionele voertuigen ter

beschikking waaronder een Greyhound bus en een Promotrailer. Beiden zijn voorzien

van diverse moderne faciliteiten. Deze voertuigen bieden het perfecte decor en gemak

voor een presentatie van onze collectie. Voor dealers van Tricorp zijn deze prachtige

eyecatchers inclusief chauffeur beschikbaar voor presentaties, passessies en evenementen

bij klanten en prospects.

Multifunctionele Showtruck

Presentaties en trainingen

Presenteren Tricorp Collecties

[ 22

TRICORP 14 TRICORP 14

23 ]


KENNIS

IS MACHT

Scientia Potentia Est ~ Francis Bacon

[ Van warendeskundige tot verkoopexpert ]

Naast de producttrainingen die onze accountmanagers

geven, heeft Tricorp in samenwerking met Detex de opleidingsfaciliteit

Tricorp Campus ontwikkeld. Detex is

marktleider in Nederland op het gebied van textieltrainingen.

Binnen Tricorp Campus wordt door ervaren trainers dieper

ingegaan op waren- en stoffenkennis en krijgen deelnemers

bijvoorbeeld meer inzicht in confectie, verwerking en behandeling

van textiel en EN/ISO-normen met name gericht op

de praktijk in onze markt van werk- en bedrijfskleding.

Cursisten krijgen na het volgen van Tricorp Campus een

officieel erkend Detex-certificaat. Detex is onderdeel van

de European Fashion Business School.

[

24

TRICORP 14 TRICORP 14

25 ]


factory fabriek

consument

consumer

[ Samenwerken aan een

betere kledingindustrie ]

De Fair Wear Foundation, FWF, zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden

in de kledingindustrie. FWF is opgericht

door verschillende partijen uit de kledingbranche. Door

de verscheidenheid van de belanghebbenden wordt FWF

ook wel een multi-stakeholderinitiatief (MSI) genoemd. Daardoor

biedt FWF volledige geloofwaardigheid voor bedrijven

die zich bij de stichting aansluiten. Tricorp is al jarenlang lid

van de Fair Wear Foundation en wij onderschrijven de doelstellingen

volledig. Gezamenlijk kunnen en moeten wij de

1employment

is freely chosen

vrije keuze

Workers cannot be forced

to work, for van example arbeidby

withholding their salaries

or by locking them up.

fair

clothing

should be

no discrimination

2 in employment

simple…

geen discriminatie van

Most garment workers are

women. werknemers

They often face

discrimination and harassment.

FWF works towards better

conditions for women and

for other vulnerable groups

like migrant workers.

no exploitation

3 of child labour

geen

Children should be able

to go to kinderarbeid

school. Once they’re

old enough to work, they

should be protected from

hazardous work or long hours.

4

freedom of association

and the right to

collective bargaining

vrijheid van

For sustainable change, it’s

crucial vakvereniging that workers have en a voice

in the recht improvement op collectief of their

working onderhandelen

conditions. The right

to form unions and bargain

with factories is the first step.

payment

5 of a living wage

Working for a living – that’s

the idea. Wages for a normal

working week should be enough

to meet basic needs of workers

and their families and to provide

some discretionary income.

reasonable

hours

6 of work

Working six days a week,

eight hours a day. That’s what

the UN says is the max.

Any more than that should be

voluntary, paid and not more

than twelve hours a week.

safe and

healthy working

7 conditions

Workers have a right to safe

and healthy working conditions.

That means accessible fire exits

and proper safety gear. And if

they need to work with hazardous

materials or equipment, they

need to know how.

a legally binding

employment

8 relationship

Workers have legal rights to a

contract and certain benefits,

like pension payments, social

security, insurances and

severance pay. Employers need

to respect those rights.

Voor de voorraadcollecties van Tricorp geldt dat een

steeds groter deel wordt geproduceerd met grondstoffen

die zijn gecertificeerd volgens de OEKO-TEX Standard

100. Deze standaard is erop gericht het gebruik van schadelijke

stoffen in relatie tot de gezondheid van eindgebruikers

zo ver mogelijk te beperken.

Bovendien worden zowel onze kleding als onze accessoires

zonder schadelijke kleurstoffen geproduceerd conform

het Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen.

OEKO-TEX is

herkenbaar

aan dit logo

omstandigheden in de kledingindustrie verbeteren.

ent

chosen

no discrimination

2 in employment

no exploitation

3 of child labour

4

freedom of association

and the right to

collective bargaining

payment

5 of a living wage

reasonable

hours

6 of work

safe and

healthy working

7 conditions

a legally binding

employment

8 relationship

forced

e by

laries

up.

Most garment workers are

women. They often face

discrimination and harassment.

FWF works towards better

conditions for women and

Children should be able

to go to school. Once they’re

old enough to work, they

should be protected from

hazardous work or long hours.

For sustainable change, it’s

crucial that workers have a voice

in the improvement of their

working conditions. The right

to form unions and bargain

Working

betaling

for a living

van

– that’s

the idea. Wages for a normal

een leefbaar loon

working week should be enough

to meet basic needs of workers

and their families and to provide

Working

geen

six days

excessieve

a week,

eight hours a day. That’s what

werktijden

the UN says is the max.

Any more than that should be

voluntary, paid and not more

Workers

veilige

have

en

a right

gezonde

to safe

arbeidsomstandigheden

and healthy working conditions.

That means accessible fire exits

and proper safety gear. And if

they need to work with hazardous

Workers een have legal wettige rights to a

contract

arbeidsovereenkomst

and certain benefits,

like pension payments, social

security, insurances and

severance pay. Employers need

for other TRICORP vulnerable 14 groups

like migrant workers.

with factories is the first step. some discretionary income. than twelve hours a week. materials or equipment, they

need to know how.

to respect those rights.

TRICORP 14

[ 26 27 ]


BAMBOE

CHARCOAL

[ Ventilerend, duurzaam en comfortabel ]

Bij diverse producten van Tricorp wordt gebruik gemaakt

van Cordura, gesponnen uit honderd procent nylon. Het

algemene kenmerk van Cordura is dat het bestand is

tegen zware belastingen. Het is slijtvast en wrijvingsbestendig.

Cordura is een merknaam. Voorheen werd het

geproduceerd door DuPont, tegenwoordig door Invista.

Tricorp maakt voor haar kleding steeds meer gebruik van bamboe en bamboe charcoal (gemaakt van bewerkte bamboevezels).

Bijvoorbeeld in thermokleding, maar ook in T-shirts, poloshirts en sokken. Bamboe heeft meerwaarde

voor de verwerking in textiel. Zo zit het comfortabel en heeft het een sterke antibacteriële werking waardoor het

ontstaan van ‘geurtjes’ beperkt wordt. Door de bijzondere microstructuur heeft bamboe-kleding tevens een sterk

ventilerend vermogen. Bamboe heeft ook grote voordelen met het oog op de belasting van het milieu. Het groeit

heel snel en heeft relatief weinig water en voedingsstoffen nodig. Dit betekent dat de grond waarop de planten

groeien in goede staat kan blijven terwijl er vaak kan worden geoogst.

De voordelen op een rijtje:

• Goede ventilatie

• Comfortabel

• Permanente antibacteriële werking

• Milieuvriendelijke productie

• Hoge thermische werking

[

28

TRICORP 14 TRICORP 14

29 ]


Saved by Design | DA Inside:

[ Een innovatief concept voor

recyclebare werkkleding ]

Tricorp en het circulaire Textielbedrijf Dutch Awearness zijn een samenwerking aangegaan met het concept

Saved by Design | DA Inside.

Tricorp wil verantwoordelijkheid nemen en voorloper zijn als

het gaat om het reduceren van textielafval op de wereld. In

een nieuwe, betere wereld is er namelijk geen ruimte meer

voor afval. Een groeiend deel van de Tricorp-collectie is geschikt

als circulaire werkkleding en wordt u aangeboden in

het concept Saved by Design | DA Inside. Het heeft dezelfde

eigenschappen die u al kent van de Tricorp-producten. Zo

voldoet de kleding aan alle veiligheidsnormen en heeft het

hetzelfde draagcomfort. De materialen die gebruikt worden

zijn toepasbaar in het circulaire concept Saved by Design |

DA Inside en hebben als extra pluspunt dat ze geschikt zijn

voor hoogwaardig hergebruik. Door hergebruik wordt CO 2

uitstoot verminderd en wordt er minder water verbruikt

terwijl deze maatschappelijk verantwoord geproduceerde

kleding, geproduceerd conform de Gedragsregels van de

Fair Wear Foundation, tot acht keer een volgend leven kan

krijgen zonder aan kwaliteit te verliezen. Na gebruik wordt

de kleding door Dutch Awearness teruggenomen, verwerkt

en teruggebracht tot een grondstof waarvan garen en opnieuw

herbruikbaar doek kan worden gemaakt. En ook ná

de achtste keer kan de kleding weer worden teruggebracht

naar een circulaire grondstof in het circulaire concept

CLIFF. De levenscyclus van ieder product is voor de gebruiker

inzichtelijk via het Circular Content Management

System (CCMS). Daarin kan data over de kleding worden

verzameld met betrekking tot materialen, energie, water,

transport, fabrikanten, arbeidsomstandigheden en toeleveranciers

in de productieketen. Wie de QR-code op de

kleding scant ontdekt de gehele geschiedenis, de gehele

levenscyclus van het product. Tevens neemt Dutch

Awearness normale (niet-circulaire) kleding terug om te

verwerken in het CLIFF proces. U ontvangt dan na verwerking

een CLIFF product van de gebruikte kleding.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan picknicktafels en banken.

Ook bestaat er de mogelijkheid om naar wens CLIFF

producten te ontwikkelen.

• Een innovatief concept voor

recyclebare werkkleding

• Maatschappelijk verantwoord

geproduceerd

• Volledig inzichtelijke

levenscyclus van uw

circulaire product

• Kleding tot acht keer

toe herbruikbaar

Een circulair product

is herkenbaar

aan dit symbool

[

30

TRICORP 14

TRICORP 14 31 ]


|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

YKK / YCC

Veel van onze producten zijn voorzien van fournituren van

YKK, zoals knopen en ritssluitingen. YKK is de grootste

producent ter wereld van deze producten en staat bekend

om zijn ongekende topkwaliteit.

WALLY

Wij werken onder andere met originele CoolMax-garens

van Invista, oorspronkelijk ontwikkeld door DuPont voor

sporters die maximaal moeten presteren. CoolMax is hoogtechnologisch

materiaal op basis van speciaal ontworpen

polyestervezel met een groot ademend vermogen. Het

[ Coolmax / Cooldry ]

helpt de lichaamstemperatuur constant te houden en is erg

hygiënisch. Daarnaast werken wij met CoolDry, het alternatief

voor CoolMax. CoolDry vindt u in onze high visibility pro-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ducten en in onze UV-block T-shirts en polo’s. Daarnaast

gebruiken we CoolDry in combinatie met bambo in een aan-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tal T-shirts en polo’s van Tricorp Casual.

TEMPERATUUR

CONTROLE

ZWEET-

TRANSPORTEREND

SNELDROGEND

[

32

TRICORP 14

TRICORP 14

33 ]


MEERLAGEN-SYSTEEM

Er bestaan veel misverstanden over hoe je je nu het beste kunt kleden bij

B

ISOLERENDE

TUSSENLAAG

Je kunt uiteraard niet alleen in thermo-onderkleding werken met daarover-

koude omstandigheden. Vaak is de gedachte: hoe lager de temperatuur,

heen bijvoorbeeld een jas. Daar moet een isolerende tussenlaag aan wor-

hoe dikker mijn kledingstuk moet zijn. Toch is dat niet per se juist. Het is

den toegevoegd in de vorm van een T-shirt, polo, sweater of combinatie

beter en comfortabeler om je tegen de kou te weren door middel van een

hiervan. Opnieuw geldt dat meerdere lagen over elkaar een betere werking

meerlagensysteem. Door met meerdere lagen te werken blijft je lichaam

hebben. Naast isolatie moet de tussenlaag er ook voor zorgen dat het trans-

op de juiste temperatuur en tegelijkertijd zorg je ervoor dat je voldoende

piratievocht goed kan worden afgevoerd, dus dat is iets om op te letten bij

bewegingsvrijheid overhoudt om je klus te klaren. Waar moet je op letten

de keuze van kledingstukken. Zorg er ook voor dat je de juiste maat kiest

A

B

C

als je in koude omstandigheden moet werken? Hiernaast een ABC’tje.

ATHERMO-ONDERKLEDING

Misschien klinkt het in eerste instantie raar, maar ook in zeer koude omstandigheden

ga je bij hard werken transpireren. Transpiratie zorgt ervoor dat de

huid vochtig wordt, waardoor je lichaam snel afkoelt. Dat is prima als het

warm weer is, maar bij koude omstandigheden wil je dat juist niet. Omdat

een vochtige huid dus veel sneller afkoelt, moet bij kou het transpiratievocht

snel worden afgevoerd zodat de huid zo droog mogelijk blijft. De thermo-onderkleding

van Tricorp zorgt hier dan ook voor. In onze collectie vind

je een thermoshirt en een lange thermo-onderbroek. Deze thermo-onderkleding

heeft een sterk ademende werking waardoor transpiratievocht snel

kan worden afgevoerd. Doordat deze kleding voor het grootste deel bestaat

uit bamboe ontstaan er bovendien minder gauw nare geurtjes. Dat komt

door de antibacteriële werking van bamboe.

zodat je optimale bewegingsvrijheid hebt.

BESCHERMING TEGEN WIND,

SNEEUW EN REGEN CWind speelt een belangrijke rol bij het afkoelen en het op temperatuur houden

van het lichaam. Wind helpt bij het afvoeren van transpiratievocht,

maar de wind moet buitengehouden kunnen worden om je lichaam niet te

snel te laten afkoelen. Daarvoor is een buitenste laag zoals een jas belangrijk.

Die moet enerzijds winddicht zijn – van buiten naar binnen – en tegelijkertijd

het ademende vermogen hebben om het overtollige transpiratievocht

van binnen naar buiten af te voeren. Bij gematigd koude temperaturen

en lichte regen en sneeuwval zijn onze soft shell jacks uitermate geschikt.

Deze jacks zijn zowel winddicht als ademend en waterafstotend. Bij nog lagere

temperaturen en zwaarder weer adviseren we bijvoorbeeld onze parka’s

en midi parka’s, al dan niet voorzien van een uitneembaar thermobinnenjack

of uitneembare thermobinnenvoering.

[ 34 TRICORP 14

TRICORP 14

35 ]


01

TRICORP WORKWEAR

INDUSTRIE, SERVICE & BOUW

Binnen ons merk Tricorp Workwear hebben wij een robuuste collectie ontwikkeld voor werknemers in de bouw,

industrie en transport & logistiek. Deze kleding voldoet aan de zware eisen die eraan worden gesteld. Vandaar dat

deze werkkleding vaak is voorzien van het slijtvaste Cordura. Optimale bewegingsvrijheid is ook heel belangrijk

voor professionals. Daarom hebben wij gezorgd voor de ultieme ergonomische styling en een perfecte pasvorm.

Omdat uitstraling van werkkleding eveneens steeds belangrijker wordt, bevat deze collectie veel bicolors. Die

geven nét dat aparte kleurenbeeld dat belangrijk is voor bedrijven die zich ook in uitstraling willen onderscheiden

en dat kan dan van bicolor worker tot parka en van bicolor T-shirt tot sweater. Ook ons gewilde softshell jack is

verkrijgbaar in bicolor.

[ 36 TRICORP 14

TRICORP 14

37 ]


01

JEANS BASIS

502001 / TJB2000

JEANS

WERKBROEK

502005 / TJW2000

JEANS LOW

WAIST

502002 / TJL2000

DENIMBLUE

DENIMBLUE

DENIMBLUE

ART.NR. 502001 / TJB2000 // JEANS BASIS

ART.NR. 502005 / TJW2000 // JEANS WERKBROEK

ART.NR. 502002 / TJL2000 // JEANS LOW WAIST

100% KATOEN

395 G/M 2 / (14 OZ) DENIM

100% KATOEN

395 G/M 2 / (14 OZ) DENIM / CORDURA: 100% NYLON (500 D)

100% KATOEN

395 G/M 2 / (14 OZ) DENIM

TAILLE 44

TAILLE 42

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

TAILLE 44

TAILLE 42

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

TAILLE 44

TAILLE 42

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

LENGTE 30 29-30 30-30 31-30 32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30 42-30 44-30

LENGTE 32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32 34-32 36-32 38-32 40-32 42-32 44-32

LENGTE 34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34 34-34 36-34 38-34 40-34 42-34 44-34

LENGTE 36 32-36 33-36 34-36 36-36 38-36 40-36

LENGTE 30 29-30 30-30 31-30 32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30 42-30 44-30

LENGTE 32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32 34-32 36-32 38-32 40-32 42-32 44-32

LENGTE 34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34 34-34 36-34 38-34 40-34 42-34 44-34

LENGTE 36 32-36 33-36 34-36 36-36 38-36 40-36

LENGTE 30 29-30 30-30 31-30 32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30 42-30 44-30

LENGTE 32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32 34-32 36-32 38-32 40-32 42-32 44-32

LENGTE 34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34 34-34 36-34 38-34 40-34 42-34 44-34

LENGTE 36 32-36 33-36 34-36 36-36 38-36 40-36

[ 38 TRICORP 14 TRICORP 14 39 ]


01

WERKBROEK CORDURA

CANVAS

502009 / TWC2000

WERKBROEK CANVAS

502007 / TQC2000

WERKBROEK

CANVAS KORT

502006 / TKC2000

WERKBROEK

CORDURA

CANVAS KIDS

502013

GREY-BLACK NAVY ROYALBLUE- DARKGREY- KHAKI-

WHITE- BLACK

WHITE BLACK NAVY DARKGREY

NAVY

BLACK BLACK DARKGREY

BLACK NAVY DARKGREY WHITE KHAKI BLACK NAVY DARKGREY

ART.NR. 502009 / TWC2000 // WERKBROEK CORDURA CANVAS

ART.NR. 502007 / TQC2000 // WERKBROEK CANVAS

ART.NR. 502006 / TKC2000 // WERKBROEK CANVAS KORT

ART.NR. 502013 // WERKBROEK CORDURA CANVAS KIDS

65% POLYESTER/35% KATOEN

300 G/M 2 / CANVAS / CORDURA: 100% NYLON (500 D)

65% POLYESTER / 35% KATOEN

300 G/M 2 / CANVAS

65% POLYESTER / 35% KATOEN

300 G/M 2 / CANVAS, CORDURA 100% NYLON (500 D)

65% POLYESTER / 35% KATOEN

300 G/M 2 / CANVAS, CORDURA 100% NYLON (500 D)

MATEN 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

MATEN 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

116 128 140 152 164

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

[ 40 TRICORP 14

TRICORP 14 41 ]


01

WERKBROEK BASIS

502010 / TWO2000

WERKBROEK

BASIS KORT

502019

WERKBROEK INDUSTRIE

502008 / TUB2000

AMERIKAANSE OVERALL

INDUSTRIE

752001 / TUA2000

DARKGREY

BLACK

NAVY

KHAKI

BLACK NAVY DARKGREY

DARKGREY NAVY BLACK

CONVOYGREY

BLACK CONVOYGREY NAVY

ART.NR. 502010 / TWO2000 // WERKBROEK BASIS

ART.NR. 502019 // WERKBROEK BASIS KORT

ART.NR. 502008 / TUB2000 // WERKBROEK INDUSTRIE

ART.NR. 752001 / TUA2000 // AMERIKAANSE OVERALL INDUSTRIE

60% KATOEN / 40% POLYESTER

310 G/M 2 / TWILL

60% KATOEN / 40 % POLYESTER

310 G/M 2 / TWILL

65% POLYESTER / 35% KATOEN

245 G/M 2 / TWILL

65% POLYESTER / 35% KATOEN

245 G/M 2 / TWILL

MATEN 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

MATEN 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

[ 42 TRICORP 14

TRICORP 14 43 ]


01

T-SHIRT UV BLOCK

COOLDRY LANGE MOUW

102005

POLOSHIRT UV BLOCK

COOLDRY LANGE MOUW

202005

T-SHIRT UV BLOCK

COOLDRY

102001

POLOSHIRT

UV BLOCK COOLDRY

202001 / TP-UV

NAVY

BOTTLEGREEN

WHITE

NAVY

BOTTLEGREEN

WHITE

NAVY

BOTTLEGREEN

WHITE

NAVY

BOTTLEGREEN

WHITE

ART.NR. 102005 // T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGE MOUW

ART.NR. 202005 //POLOSHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGE MOUW

ART.NR. 102001 / TT-UV // T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY

ART.NR. 202001 / TP-UV // POLOSHIRT UV BLOCK COOLDRY

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

170 G/M 2 / PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

170 G/M 2 / PIQUÉ

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 44 TRICORP 14

TRICORP 14 45 ]


01

T-SHIRT BICOLOR

BORSTZAK

102002 / TT2000

T-SHIRT BICOLOR

DAMES

102003

T-SHIRT

BICOLOR

102004

BLACK-TURQUOISE

KHAKI-BLACK

WHITE-DARKGREY

GREY-BLACK

BLACK-GREY

DARKGREY-BLACK

BLACK-RED

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-ORANGE

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-ORANGE

BLACK-ORANGE

BLACK-LIME

NAVY-RED

NAVY-LIME NAVY-ROYALBLUE ROYALBLUE-NAVY

BLACK-RED

NAVY-ROYAL

BLACK-RED

NAVY-ROYAL

ART.NR. 102002 / TT2000 // T-SHIRT BICOLOR BORSTZAK

ART.NR. 102003 // T-SHIRT BICOLOR DAMES

ART.NR. 102004 // T-SHIRT BICOLOR

100% GEKAMD KATOEN

190 G/M 2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN

190 G/M 2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN

190 G/M 2 / SINGLE JERSEY

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 46

TRICORP 14

TRICORP 14

47

]


01

POLOSHIRT BICOLOR

BORSTZAK

202002 / TP2000

POLOSHIRT

BICOLOR DAMES

202003

POLOSHIRT

BICOLOR

202004

BLACK-TURQUOISE

KHAKI-BLACK

WHITE-DARKGREY

GREY-BLACK

BLACK-GREY

BLACK-RED

DARKGREY-BLACK

BLACK-GREY BLACK-LIME BLACK-ORANGE

BLACK-GREY BLACK-LIME BLACK-ORANGE

BLACK-ORANGE

BLACK-LIME

NAVY-RED

NAVY-LIME NAVY-ROYALBLUE ROYALBLUE-NAVY

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

ART.NR. 202002 / TP2000 // POLOSHIRT BICOLOR BORSTZAK

ART.NR. 202003 // POLOSHIRT BICOLOR DAMES

ART.NR. 202004 / TP2000 // POLOSHIRT BICOLOR

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 48

TRICORP 14 TRICORP 14 49

]


01

POLOSWEATER BICOLOR

BORSTZAK

302001 / TS2000

POLOSWEATER

BICOLOR DAMES

302002

POLOSWEATER

BICOLOR

302003

BLACK-TURQUOISE

KHAKI-BLACK

WHITE-DARKGREY

GREY-BLACK

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-RED

BLACK-GREY BLACK-LIME BLACK-ORANGE

BLACK-GREY BLACK-LIME BLACK-ORANGE

BLACK-ORANGE

DARKGREY-BLACK

NAVY-LIME

NAVY-RED

NAVY-ROYALBLUE

ROYALBLUE-NAVY

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

ART.NR. 302001 / TS2000 // POLOSWEATER BICOLOR BORSTZAK

ART.NR. 302002 // POLOSWEATER BICOLOR DAMES

ART.NR. 302003 / TP2000 // POLOSWEATER BICOLOR

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 50

TRICORP 14 TRICORP 14

51 ]


01

SOFTSHELL BICOLOR

402002 / TJ2000

SOFTSHELL BICOLOR DAMES

402008

BLACK-LIME

NAVY-ROYALBLUE ROYALBLUE-NAVY BLACK-RED

BLACK-ORANGE

NAVY-RED

BLACK-GREY BLACK-LIME BLACK-ORANGE

BLACK-GREY GREY-BLACK WHITE-DARKGREY DARKGREY-BLACK

BLACK-TURQUOISE

NAVY-LIME

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

ART.NR. 402002 / TJ2000 // SOFTSHELL BICOLOR

96% POLYESTER / 4% SPANDEX

340 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

ART.NR. 402008 // SOFTSHELL BICOLOR DAMES

96% POLYESTER / 4% SPANDEX

340 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 52

TRICORP 14

TRICORP 14 53

]


01

SOFTSHELL

LUXE

402006 / TSJ2000

SOFTSHELL

LUXE DAMES

402009

SOFTSHELL LUXE

KIDS

402016

BLACK

NAVY

DARKGREY

BLACK

NAVY

DARKGREY

BLACK

NAVY

DARKGREY

ART.NR. 402006 / TSJ2000 // SOFTSHELL LUXE

ART.NR. 402009 // SOFTSHELL LUXE DAMES

ART.NR. 402016 // SOFTSHELL LUXE KIDS

96% POLYESTER / 4% SPANDEX

340 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

96% POLYESTER / 4% SPANDEX

340 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

96% POLYESTER / 4% SPANDEX

340 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

116 128 140 152 164

[ 54 TRICORP 14

TRICORP 14 55

]


01

REGENJAS BASIS

402013

REGENBROEK BASIS

502012

REGENJAS LUXE

402015

INK ROYALBLUE YELLOW INK ROYALBLUE YELLOW

INK

ART.NR. 402013 // REGENJAS BASIS

ART.NR. 502012 // REGENBROEK BASIS

ART.NR. 402015 // REGENJAS LUXE

100% POLYESTER

215 G/M 2 , PU STRETCH COATED

100% POLYESTER

215 G/M 2 , PU STRETCH COATED

100% POLYESTER

230 G/M 2 , PU STRETCH COATED

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 56

TRICORP 14 TRICORP 14 57

]


01

WERKJAS

INDUSTRIE

402017

MIDI PARKA

CANVAS

402007

MIDI PARKA

402004 / TMP2000

BLACK

NAVY

DARKGREY

BLACK

NAVY

DARKGREY

BLACK

NAVY

DARKGREY

ART.NR. 402017 // WERKJAS INDUSTRIE

ART.NR. 402007 // MIDI PARKA CANVAS

ART.NR. 402004 / TMP2000 // MIDI PARKA

65%POLYESTER EN 35% KATOEN

245 G/M 2 , TWILL

100% POLYESTER,

300 G/M 2 , CANVAS / PU COATING

100% POLYESTER

160 G/M 2 , DOBBY / PU COATING

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 58 TRICORP 14 TRICORP 14 59

]


01

PARKA CORDURA

402003 / TJO2000

BODYWARMER

INDUSTRIE

402001 / TBW2000

PILOTJACK

INDUSTRIE

402005 / TPJ2000

ROYALBLUE-NAVY

NAVY

BLACK

BLACK-GREY

KHAKI-BLACK

BLACK

NAVY

BLACK

NAVY

DARKGREY

ART.NR. 402003 / TJO2000 // PARKA CORDURA

ART.NR. 402001 / TBW2000 // BODYWARMER INDUSTRIE

ART.NR. 402005 / TPJ2000 // PILOTJACK INDUSTRIE

100% POLYESTER

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING / CORDURA: 100% NYLON (500 D)

70% POLYESTER / 30% KATOEN

250 G/M 2 / BEAVER

70% POLYESTER / 30% KATOEN

250 G/M 2 / BEAVER

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 60 TRICORP 14 TRICORP 14

61 ]


01

THERMO

SHIRT

602002 / THT1000

THERMO

ONDERBROEK

602001 / THP1000

WERKSOK

70 GRAM 2-PACK

602008 /TSD8000

WERKSOK

55 GRAM 2-PACK

602009 / TSZ8000

BLACK

BLACK

BLACK-GREY

GREY-BLACK

NAVY-BLACK

BLACK-GREY

GREY-BLACK

NAVY-BLACK

ART.NR. 602002 / THT1000 // THERMO SHIRT

ART.NR. 602001 / THP1000 // THERMO ONDERBROEK

ART.NR. 602008 / TSD8000 // WERKSOK 70 GRAM 2-PACK

ART.NR. 602009 / TSZ8000 // WERKSOK 55 GRAM 2-PACK

84% BAMBOE CHARCOAL / 11% SPANDEX / 5% POLYESTER WICKING

140 G/M 2 / MESH

84% BAMBOE CHARCOAL / 11% SPANDEX / 5% POLYESTER WICKING

140 G/M 2 / MESH

40% VISCOSE, BAMBOE / 40% KATOEN / 18% POLYAMIDE / 2% LYCRA

70 G/M 2

40% VISCOSE, BAMBOE / 40% KATOEN / 18% POLYAMIDE / 2% LYCRA

55 G/M 2

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

35-38 39-42 43-46 47-50

35-38 39-42 43-46 47-50

[ 62

TRICORP 14

TRICORP 14

63 ]


01

BINNENJAS

THERMO

652001 / TBJ2000

KNIEKUSSENS

652002 / TKK2000

RIEM LEER

652007

RIEM STRETCH

652003 / TRK2000

SWING

POCKETS

652005 / TSP2000

BLACK BLACK BLACK

BLACK

BLACK

NAVY

ART.NR. 652001 / TBJ2000 // BINNENJAS THERMO

ART.NR. 652002 / TKK2000 // KNIEKUSSENS

ART.NR. 652007 / RIEM LEER

ART.NR. 652003 / TRK2000 // RIEM STRETCH

ART.NR. 652005 / TSP2000 // SWING POCKETS

100% POLYESTER, 190 G/M 2

100% POLYESTER / Verpakt per paar

100% SPLIT LEER

100% STRETCH POLYESTER

100% NYLON, CORDURA (500D) / Verpakt per paar

ONE SIZE

65-95 80-110 100-130 120 CM, VERSTELBAAR

ONE SIZE

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 64 TRICORP 14 TRICORP 14 65 ]


01

CAP

REFLECTIE

653002/TCP2000

MUTS

REFLECTIE

653003/TMU2000

ZIPPER PULLER

652008

BLACK

NAVY

BLACK

NAVY

GREY LIME NAVY ORANGE

ORANGE

YELLOW

ORANGE

YELLOW

RED

ROYAL

BLUE

TURQUOISE

WHITE

ART.NR. 653002 / TCP2000 // CAP REFLECTIE

ART.NR. 653003 / TMU2000 // MUTS REFLECTIE

ART.NR. 652008 // ZIPPER PULLER

100% POLYESTER

100% ACRYL

100% RUBBER

ONE SIZE

ONE SIZE

ONE SIZE

[ 66 TRICORP 14

TRICORP 14

67

]


02

02

SAFETY

Het Tricorp Safety label bestaat uit een collectie hoge zichtbaarheids kleding en multinormen kleding. High Visibility

kleding is in veel beroepen vereist omdat professionals in weer en wind, bij goed en minder goed zicht, met of zonder

omgevingsverkeer moeten werken. Voorbeelden van dergelijke werkgebieden zijn: wegenbouw, spoorbouw, straatreiniging,

bosbouw, maar ook andere werkzaamheden waarbij zichtbaarheid noodzakelijk is. Om hierbij ook optimale

bescherming te garanderen moet hier High Visibility kleding worden gedragen. Deze is in onze collecties

Fluoresecerend Geel of Fluorescerend Oranje gekleurd.

Binnen Tricorp neemt onze High Visibility collectie wel een zeer bijzondere plaats in. Veiligheid door zichtbaarheid, zowel

overdag als ’s nachts, kwaliteit in materiaal en hoog draagcomfort. Dat zijn de belangrijke kenmerken van onze High

Visibility collectie. De producten uit deze collectie voldoen aan alle actuele Europese eisen en normeringen.

Multinormen kleding is kleding die voldoet aan de hoogste technische vereisten en heeft als doel optimale

bescherming te bieden tegen restrisico’s uit de werkomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koude, wind en regen,

maar ook aan explosiegevaar, beperkte zichtbaarheid, gevaarlijke chemicaliën en open vuur.

[ 68

TRICORP 14 TRICORP 14

69 ]


02

T-SHIRT

MULTINORM

BICOLOR

103003

T-SHIRT

MULTINORM

103004

POLOSHIRT

MULTINORM

BICOLOR

203003

POLOSHIRT

MULTINORM

203004

SWEATER

MULTINORM

BICOLOR

303002

SWEATER

MULTINORM

303003

YELLOW INK

INK

YELLOW INK

INK

YELLOW INK

INK

EN ISO

20471:2013

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1

EN

1149-5:2008

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1

EN

1149-5:2008

EN ISO

20471:2013

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1

EN

1149-5:2008

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1

EN

1149-5:2008

EN ISO

20471:2013

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C2

EN

1149-5:2008

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C2

EN

1149-5:2008

ART.NR. 103003 // T-SHIRT MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 103004 // T-SHIRT MULTINORM

ART.NR. 203003 // POLOSHIRT MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 203004 // POLOSHIRT MULTINORM

ART.NR. 303002 // SWEATER MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 303003 // SWEATER MULTINORM

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

200 G/M 2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

200 G/M 2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

200 G/M 2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

200 G/M 2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 70 TRICORP 14

TRICORP 14

71

]


02

FLEECEJACK

MULTINORM

BICOLOR

403013

FLEECEJACK

MULTINORM

403014

PARKA

MULTINORM

BICOLOR

403009

PARKA

MULTINORM

403010

YELLOW INK INK YELLOW INK

INK

1 1

EN ISO

20471:2013

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C2

EN

1149-5:2008

EN

14058:2004

1 X X X X

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C2

EN

1149-5:2008

EN

14058:2004

1 X X X X

EN ISO

20471:2013

EN ISO EN

11612:2015 13034:2005

A1 B1 C1 E3 F1 A1:2009 T 6

EN

1149-5:2008

EN

343:2007

A1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

EN ISO EN

11612:2015 13034:2005

A1 B1 C1 E3 F1 A1:2009 T 6

EN

1149-5:2008

EN

343:2007

A1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

ART.NR. 403013 // FLEECEJACK BICOLOR MULTINORM

ART.NR. 403014 // FLEECEJACK MULTINORM

ART.NR. 403009 // PARKA BICOLOR MULTINORM

ART.NR. 403010 // PARKA BICOLOR MULTINORM

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

280 G/M 2 / POLAR FLEECE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON

280 G/M 2 / POLAR FLEECE

BUITENLAAG 98% POLYESTER / 2% CARBON, 100% PU COATING, 350 GR/M 2

VOERING 100% KATOEN, TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 40% KATOEN

BUITENLAAG 98% POLYESTER / 2% CARBON, 100% PU COATING, 350 GR/M 2

VOERING 100% KATOEN, TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 40% KATOEN

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 72 TRICORP 14

TRICORP 14

73 ]


02

SOFTSHELL

MULTINORM

BICOLOR

403011

SOFTSHELL

MULTINORM

403012

WERKBROEK

MULTINORM

BICOLOR

503004

WERKBROEK

MULTINORM

503005

YELLOW INK

INK

YELLOW INK

INK

1 1 1 1

EN ISO

20471:2013

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1

EN

EN

13034:2005 1149-5:2008

A1:2009 PB6

EN

11611:2015 A1

CLASS 1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1

EN

EN

13034:2005 1149-5:2008

A1:2009 PB6

EN

11611:2015 A1

CLASS 1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

EN ISO

20471:2013

EN ISO EN

11612:2015 13034:2005

A1 B1 C1 E2 F1 A1:2009 T 6

EN

1149-5:2008

EN

11611:2015 A1

CLASS 1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

EN ISO EN

11612:2015 13034:2005

A1 B1 C1 E2 F1 A1:2009 T 6

EN

1149-5:2008

EN

11611:2015 A1

CLASS 1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

ART.NR. 403011 // SOFTSHELL MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 403012 // SOFTSHELL MULTINORM

ART.NR. 503004 // WERKBROEK MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 503005 // WERKBROEK MULTINORM

BUITENLAAG 100% POLYESTER, 100% PU COATING, 350 G/M 2

TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 38% KATOEN / 2% CARBON

BUITENLAAG 100% POLYESTER, 100% PU COATING, 350 G/M 2

TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 38% KATOEN / 2% CARBON

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON

300 G/M 2 / TWILL

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON

300 G/M 2 / TWILL

max. 25 wasbeurten

max. 25 wasbeurten

max. 50 wasbeurten

max. 50 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

[ 74

TRICORP 14

TRICORP 14

75

]


02

OVERALL

MULTINORM

BICOLOR

753002

OVERALL

MULTINORM

753003

YELLOW INK

INK

1

1

EN ISO

20471:2013

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1 E2 F1

EN

13034:2005

A1:2009 T 6

EN

1149-5:2008

EN

11611:2015 A1

CLASS 1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

ART.NR. 753002 // OVERALL MULTINORM BICOLOR

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON

300 G/M 2 / TWILL

EN ISO

11612:2015

A1 B1 C1 E2 F1

EN

13034:2005

A1:2009 T 6

EN

1149-5:2008

EN

11611:2015 A1

CLASS 1

IEC

61482-2:2009

CLASS 1

ART.NR. 753003 // OVERALL MULTINORM

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON

300 G/M 2 / TWILL

max. 50 wasbeurten

max. 50 wasbeurten

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

[ 76 TRICORP 14

TRICORP 14 77 ]


02

PARKA

ISO20471 BICOLOR

403004 / TPE3001

SOFTSHELL JACK

ISO20471 BICOLOR

403007 / TSE3001

WERKBROEK

ISO20471 BICOLOR

503002 / TWE3001

FLUOR YELLOW-NAVY

FLUOR ORANGE-NAVY FLUOR ORANGE-GREEN

FLUOR YELLOW-NAVY

FLUOR ORANGE-NAVY

FLUOR ORANGE-GREEN

FLUOR

YELLOW-NAVY

FLUOR

ORANGE-NAVY

FLUOR

ORANGE-GREEN

ART.NR. 403004 / TPE3001 // PARKA ISO20471 BICOLOR

ART.NR. 403007 / TSE3001 // SOFTSHELL JACK ISO20471 BICOLOR

ART.NR. 503002 / TWE3001 // WERKBROEK ISO20471 BICOLOR

FLUORDOEK 100% POLYESTER, CONTRASTDOEK 100% NYLON

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER

300 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

80% POLYESTER, 20% KATOEN

280 G/M 2 / TWILL

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

• Dubbele zoom voor ± 6 cm extra lengte

[

78 TRICORP 14

TRICORP 14 79 ]


02

PARKA VERKEERS-

REGELAAR

403001

SOFTSHELL

VERKEERSREGELAAR

403002 / SOFTSHELL-VR

TABARD VERKEERS-

REGELAAR

453001 / TABARD-VR

CAP VERKEERS-

REGELAAR

653001 / CAP-VR

POLOSHIRT

VERKEERS-

REGELAAR

203002

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

FLUOR YELLOW

ART.NR. 403001 // PARKA VERKEERSREGELAAR

ART.NR 403002 / SOFTSHELL-VR // SOFTSHELL VERKEERSREGELAAR

ART.NR. 453001 / TABARD-VR // TABARD VERKEERSREGELAAR

ART.NR. 653001 / CAP-VR // CAP VERKEERSREGELAAR

ART.NR. 203002 // POLOSHIRT VERKEERSREGELAAR

100% POLYESTER

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER

300 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

100% POLYESTER

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

M L XL XXL 4XL

ONE SIZE

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[

80 TRICORP 14

TRICORP 14 81 ]


02

T-SHIRT RWS

BIRDSEYE LANGE

MOUW

103002

T-SHIRT RWS

BIRDSEYE

103005

POLOSHIRT RWS

BIRDSEYE LANGE

MOUW

203005

POLOSHIRT RWS

BIRDSEYE

203006

SWEATER

RWS

303001 / TS-RWS

FLUOR ORANGE FLUOR YELLOW FLUOR ORANGE FLUOR YELLOW FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 103002 // T-SHIRT RWS BIRDSEYE LANGE MOUW

ART.NR. 103005 // T-SHIRT RWS BIRDSEYE

ART.NR. 203005 // POLOSHIRT RWS BIRDSEYE LANGE MOUW

ART.NR. 203006 // POLOSHIRT RWS BIRDSEYE

ART.NR. 303001 / TS-RWS // SWEATER RWS

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER /50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / BIRDSEYE

80% POLYESTER / 20% KATOEN

260 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[ 82 TRICORP 14 TRICORP 14 83 ]


02

BODYBROEK RWS

753001 / THR3001

REGENBROEK RWS

503001 / TPA3001

WERKBROEK RWS

503003 / TWR3001

WERKBROEK

RWS KORT

503006

FLUOR ORANGE FLUOR ORANGE FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 753001 / THR3001 // BODYBROEK RWS

ART.NR. 503001 / TPA3001 // REGENBROEK RWS

ART.NR. 503003 / TWR3001 // WERKBROEK RWS

ART.NR. 503006 // WERKBROEK RWS KORT

80% POLYESTER / 20% KATOEN

280 G/M 2 / TWILL

100% POLYESTER

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING

80% POLYESTER / 20% KATOEN

280 G/M 2 / TWILL

80% POLYESTER / 20% KATOEN

280 G/M 2 / TWILL

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

• Dubbele zoom voor ± 6 cm extra lengte

• Dubbele zoom voor ± 6 cm extra lengte

[ 84 TRICORP 14

TRICORP 14

85

]


02

SOFTSHELL

RWS

403003 / TJR3001

PARKA RWS

403005 / TPG3001

PILOTJACK RWS

403006 / TPR3001

FLEECEJACK RWS

403008 / TSR3001

FLUOR ORANGE FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE FLUOR YELLOW FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

ART.NR 403003 / TJR3001 // SOFTSHELL RWS

ART.NR. 403005 / TPG3001 // PARKA RWS

ART.NR 403006 / TPR3001 // PILOTJACK RWS

ART.NR. 403008 / TSR3001 // FLEECEJACK RWS

100% POLYESTER

300 G/M 2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

100% POLYESTER

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER

380 G/M 2 / MICROFLEECE / PU MEMBRAAN

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

[

86 TRICORP 14

TRICORP 14 87 ]


02

VEILIGHEIDSVEST

ISO20471

453003 / V-EN471

VEILIGHEIDSVEST

GEEN STRIPING

453002 / V-BLANC

VEILIGHEIDS-

VEST KIDS

453010 / VK-EN1150

VEST

REFLECTIE

453004 / V-REF

VEILIGHEIDSVEST

RWS

453005 / V-RWS

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

LIME

RED

ROYALBLUE

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 453003 / V-EN471 // VEILIGHEIDSVEST ISO20471

ART.NR. 453002 / V-BLANC // VEILIGHEIDSVEST GEEN STRIPING

ART.NR. 453010 / VK-EN1150 // VEILIGHEIDSVEST KIDS

ART.NR 453004 / V-REF // VEST REFLECTIE

ART.NR 453005 / V-RWS // VEILIGHEIDSVEST RWS

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten max. 25 wasbeurten

M L XL XXL 4XL M L XL XXL 4XL

128 140 152 164

M L XL XXL 4XL M L XL XXL 4XL

[ 88 TRICORP 14 TRICORP 14 89 ]


02

VEILIGHEIDSVEST

RWS BHV

453006 / V-RWS-BHV

VEILIGHEIDSVEST RWS

VLAMVERTRAGEND

453007 / V-RWS-FR-ZIP

VEILIGHEIDSVEST RWS

VLAMVERTRAGEND

ANTISTATISCH

453008 / V-RWS-FRAST

VEILIGHEIDSVEST

RWS RITS

453009 / V-RWS-ZIP

ACHTERZIJDE

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 453006 / V-RWS-BHV // VEILIGHEIDSVEST RWS BHV

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

ART.NR. 453007 / V-RWS-FR-ZIP // VEILIGHEIDSVEST RWS VLAMVERTRAGEND

100% POLYESTER MET VLAMVERTRAGENDE FINISH

130 G/M 2 / WARP KNIT

ART.NR 453008 / V-RWS-FRAST // VEILIGHEIDSVEST

RWS VLAMVERTRAGEND & ANTISTATISCH

100% POLYESTER,CARBON

200 G/M 2 / OXFORD / PU COATING

ART.NR 453009 / V-RWS-ZIP // VEILIGHEIDSVEST RWS RITS

100% POLYESTER

130 G/M 2 / WARP KNIT

max. 25 wasbeurten max. 10 wasbeurten max. 10 wasbeurten max. 25 wasbeurten

M L XL XXL 4XL M L XL XXL 4XL

M L XL XXL 4XL M L XL XXL 4XL

[ 90 TRICORP 14 TRICORP 14 91 ]


03

03

TRICORP CASUAL

Een uitgebreide collectie basic werkkleding met een casual look, dat is wat u vindt bij Tricorp Casual. Deze lijn

bestaat uit T-shirts, polo’s, sweaters en andere basics. Producten die ideaal zijn om als werkkleding te dragen en

waarmee je altijd en overal een goede en verzorgde indruk maakt. Tricorp Casual biedt producten van extra hoge

kwaliteit: ze zijn duurzaam en kunnen tegen een stootje. Ook na intensief dragen en veelvuldig wassen ziet de kleding

er representatief uit. Er is keuze uit een ruime collectie waarin vaste kleuren zijn opgenomen. Zo kunt u kleding

tussentijds vernieuwen en voor nieuwe en bestaande werknemers probleemloos dezelfde kleding bestellen.

[ 92

TRICORP 14 TRICORP 14

93 ]


03

REGENJAS

SPORT

401002

CHINO

501001

CHINO KORT

501002

Beweegbare

rits op capuchon

voor optimaal

gezichtsveld

INK ROYALBLUE

BLACK

KHAKI

NAVY

BLACK

KHAKI

NAVY

ART.NR. 401002 / REGENJAS SPORT

ART.NR. 501001 / CHINO

ART.NR. 501002 / CHINO KORT

100% POLYAMIDE

130 G/M 2 / NYLON TASLON

98% GEKAMD KATOEN, 2% ELASTAAN

280 G/M 2 / TWILL

98% GEKAMD KATOEN, 2% ELASTAAN

280 G/M 2 / TWILL

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 7XL

29 - 34 30 - 34 31 - 34 33 - 34 34 - 34 36 - 34 38 - 34 40 - 34 42 - 34 44 - 34

29 30 32 34 36 38 40 42 44

[ 94 TRICORP 14

TRICORP 14

95

]


03

T-SHIRT ELASTAAN

SLIM FIT V HALS

101012

T-SHIRT ELASTAAN

SLIM FIT

101013

T-SHIRT COOLDRY

BAMBOE SLIM FIT

101003 / TBA180

T-SHIRT COOLDRY

SLIM FIT

101009

BLACK

DARKGREY

NAVY

BLACK

DARKGREY

NAVY

BLACK

WHITE

BLACK

WHITE

WHITE

ROYALBLUE

WHITE

ROYALBLUE

ART.NR. 101012 / T-SHIRT ELASTAAN SLIM FIT V HALS

ART.NR. 101013 / T-SHIRT ELASTAAN SLIM FIT

ART.NR. 101003 / TBA180 // T-SHIRT COOLDRY BAMBOE SLIM FIT

ART.NR. 101009 // T-SHIRT COOLDRY SLIM FIT

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN

170 G/M2 SINGLE JERSEY

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN

170 G/M2 SINGLE JERSEY

50% VISCOSE, BAMBOE / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / PIQUÉ

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 5XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL

[ 96 TRICORP 14

TRICORP 14

97

]


03

T-SHIRT

SLIM FIT

101004 / TFR160

T-SHIRT V HALS

SLIM FIT

101005 / TFV160

T-SHIRT

SLIM FIT KIDS

101014

T-SHIRT V HALS

SLIM FIT DAMES

101008 / TVT190

T-SHIRT LANGE

MOUW DAMES

101010

BLACK

DARKGREY

INK

LIME

WHITE

NAVY

BLACK

DARKGREY

INK

LIME

WHITE

NAVY

RED

ORANGE

NAVY

BLACK DARKGREY FUCHSIA

INK

LIME

PURPLE

BLACK

DARKGREY

INK

ROYALBLUE

PURPLE

RED

ROYALBLUE

TURQUOISE

ORANGE

ARMY

PURPLE

RED

ROYALBLUE

TURQUOISE

ORANGE

ARMY

BLACK

WHITE

RED

NAVY

WHITE

ORANGE

TURQUOISE

ARMY

LIME

NAVY

PURPLE

WHITE

ART.NR. 101004 / TFR160 // T-SHIRT SLIM FIT

ART.NR. 101005 / TFV160 // T-SHIRT V-HALS SLIM FIT

ART.NR. 101014 // T-SHIRT SLIM FIT KIDS

ART.NR. 101008 / TVT190 // T-SHIRT V HALS SLIM FIT DAMES

ART.NR. 101010 // T-SHIRT LANGE MOUW DAMES

100% GEKAMD KATOEN

160 G/M 2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN

160 G/M 2 /SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN

160 G/M 2 / SINGLE JERSEY

95% KATOEN / 5% SPANDEX

190 G/M 2 / SINGLE JERSEY

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN

190 G/M 2 / SINGLE JERSEY

XS S M L XL XXL 3XL 5XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL

116 128 140 152 164

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 98 TRICORP 14 TRICORP 14 99 ]


03

T-SHIRT 145 GRAM

101001 / T145

T-SHIRT

190 GRAM

101002 / T190

T-SHIRT

V HALS

101007 / TV190

T-SHIRT

LANGE MOUW

101006 / TL190

BLACK

BOTTLEGREEN

CHRYSTAL

DARKGREY

FUCHSIA

GREYMELANGE*

INK

KHAKI

YELLOW

BLACK

ANTRACIET

MELANGE*

BOTTLEGREEN DARKGREY GREYMELANGE* INK

YELLOW

BLACK

DARKGREY

NAVY

LIME

PURPLE

RED

NAVY

WINE

WHITE

ROYALBLUE

ORANGE

TURQUOISE

KHAKI

NAVY

RED

ROYALBLUE

WHITE

WINE

WHITE NAVY BLACK

WHITE

ROYALBLUE

ART.NR. 101001 / T145 // T-SHIRT 145 GRAM

ART.NR. 101002 / T190 // T-SHIRT 190 GRAM

ART.NR. 101007 / TV190 // T-SHIRT V HALS

ART.NR. 101006 / TL190 // T-SHIRT LANGE MOUW

100% GEKAMD KATOEN

145 G/M 2 , SINGLE JERSEY

* GEMÊLEERDE KLEUREN:

85% KATOEN, 15% VISCOSE

100% GEKAMD KATOEN

190 G/M 2 , SINGLE JERSEY

* GEMÊLEERDE KLEUREN:

85% KATOEN, 15% VISCOSE

100% GEKAMD KATOEN

190 G/M 2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN

190 G/M 2 , SINGLE JERSEY

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 100 TRICORP 14 TRICORP 14 101 ]


03

POLOSHIRT

COOLDRY

SLIM FIT

201013

POLOSHIRT COOLDRY

BAMBOE SLIM FIT

201001 / PBA180

POLOSHIRT

BICOLOR SLIM FIT

201002 / PBF210

WHITE BLACK DARKGREY

BLACK-GREY BLACK-LIME BLACK-ORANGE

BLACK DARKGREY NAVY

NAVY

ROYALBLUE

BLACK-TURQUOISE NAVY-RED NAVY-ROYALBLUE

WHITE

ROYALBLUE

ART.NR. 201013 // POLOSHIRT COOLDRY SLIM FIT

ART.NR. 201001 / PBA180 // POLOSHIRT COOLDRY BAMBOE SLIM FIT

ART.NR. 201002 / PBF210 // POLOSHIRT BICOLOR SLIM FIT

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 , PIQUÉ

50% VISCOSE, BAMBOE /50% POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2 / PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN

210 G/M 2 / PIQUÉ

XS S M L XL XXL 3XL 5XL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 5XL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 5XL

[ 102 TRICORP 14

TRICORP 14

103

]


03

POLOSHIRT SLIM

FIT 180 GRAM

201005 / PPF180

POLOSHIRT SLIM

FIT 180 GRAM KIDS

201016 / PFF180

POLOSHIRT

SLIM FIT DAMES

201006 / PPFT180

BLACK

DARKGREY

INK

LIME

WHITE

FUCHSIA

NAVY

RED ORANGE NAVY

BLACK DARKGREY FUCHSIA

LIME

PURPLE

CHRYSTAL

GREYMELANGE

INK

PURPLE

RED

ROYALBLUE

TURQUOISE

ORANGE

CHRYSTAL

GREY

MELANGE

ARMY

BLACK

WHITE

RED

NAVY

WHITE

ORANGE

TURQUOISE

ROYALBLUE

ARMY

ART.NR. 201005 / PPF180 // POLOSHIRT SLIM FIT 180 GRAM

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

ART.NR. 201016 / PFF180 // POLOSHIRT SLIM FIT 180 GRAM KIDS

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

ART.NR. 201006 / PPFT180 // POLOSHIRT SLIM FIT DAMES

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

XS S M L XL XXL 3XL 5XL

116 128 140 152 164

XS S M L XL XXL 3XL

[ 104 TRICORP 14 TRICORP 14 105 ]


03

POLOSHIRT SLIMFIT

210 GRAM

201012 / PUF210

POLOSHIRT SLIM

FIT 210 GRAM

LANGE MOUW

201017

POLOSHIRT 180 GRAM

201003 / PP180

POLOSHIRT

180 GRAM DAMES

201010 / PPT180

BLACK DARKGREY NAVY

BLACK

ANTRACIET

MELANGE

BOTTLEGREEN CHRYSTAL DARKGREY FUCHSIA GREY

MELANGE

INK KHAKI YELLOW

BLACK

DARKGREY

WHITE

ROYALBLUE

BLACK DARKGREY NAVY

WHITE

ROYALBLUE

WHITE

ROYALBLUE

LIME

PURPLE

RED

NAVY WINE WHITE ROYALBLUE ORANGE

TURQUOISE

NAVY

RED

ANTRACIET

MELANGE

ART.NR. 201012 / PUF210 // POLOSHIRT SLIMFIT 210 GRAM

ART.NR. 201017 // POLOSHIRT SLIM FIT 210 GRAM LANGE MOUW

ART.NR. 201003 / PP180 // POLOSHIRT 180 GRAM

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN

210 G/M 2 , PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN

210 G/M 2 , PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

ART.NR. 201010 / PPT180 // POLOSHIRT 180 GRAM DAMES

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

XXS XS S M L XL XXL 3XL 5XL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 5XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 106 TRICORP 14

TRICORP 14

107 ]


03

POLOSHIRT

BORSTZAK

201011 / PPZ180

POLOSHIRT

LANGE MOUW

201009 / PPL180

POLOSHIRT

CONTRAST

201004 / PPC180

POLOSHIRT

100% KATOEN

201007 / PPK180

POLOSHIRT

100% KATOEN

LANGE MOUW

201008 / PPKL180

BLACK

DARKGREY

NAVY

BLACK

GREYMELANGE*

ANTRACIET BOTTLEGREEN

MELANGE*

BLACK WHITE NAVY

WHITE

ROYALBLUE

RED

BLACK-GREY

NAVY-RED

ROYALBLUE

WHITE

RED

NAVY

BLACK

NAVY

ART.NR. 201011 / PPZ180 // POLOSHIRT BORSTZAK

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 / PIQUÉ

ART.NR. 201009 / PPL180 // POLOSHIRT LANGE MOUW

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER

180 G/M 2 , PIQUÉ

ART.NR. 201004 / PPC180 // POLOSHIRT CONTRAST

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN

180 G/M 2 / PIQUÉ

ART.NR. 201007 / PPK180 // POLOSHIRT

100% KATOEN

100% GEKAMD KATOEN, 180 G/M 2 / PIQUÉ

* GEMÊLEERDE KLEUREN: 85% KATOEN, 15% VISCOSE

ART.NR. 201008 / PPKL180 // POLOSHIRT

100% KATOEN LANGE MOUW

100% GEKAMD KATOEN

180 G/M 2 / PIQUÉ

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 108 TRICORP 14 TRICORP 14 109 ]


03

SWEATER

280 GRAM

301008 / S280

POLOSWEATER

301004 / PS280

POLOSWEATER

BOORD

301005 / PSB280

POLOSWEATER

DAMES

301007 / PST280

ANTRACIET

MELANGE

BLACK BOTTLEGREEN DARKGREY GREYMELANGE INK

LIME

ANTRACIET

MELANGE

BLACK BOTTLEGREEN DARKGREY GREYMELANGE INK

BLACK

ANTRACIET

MELANGE

BOTTLEGREEN DARKGREY GREYMELANGE INK

LIME

ANTRACIET

MELANGE

BLACK

DARKGREY

LIME

ROYALBLUE

NAVY

RED

WHITE

WINE

ARMY

NAVY

RED

ROYALBLUE

WHITE

WINE

LIME

RED ROYALBLUE

WINE

WHITE NAVY

ARMY

NAVY

RED

ROYALBLUE

WHITE

ART.NR. 301008 / S280 // SWEATER 280 GRAM

ART.NR. 301004 / S280 // POLOSWEATER

ART.NR. 301005 / PSB280 // POLOSWEATER BOORD

ART.NR. 301007 / PST280 // POLOSWEATER DAMES

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 110 TRICORP 14

TRICORP 14

111

]


03

POLO-

SWEATER

CONTRAST

301006 / PSC280

SWEATER

RITSKRAAG

301010 / ZS280

SWEAT

VEST

301009 / SV300

SWEATER

CAPUCHON

301003 / HS300

BLACK

ANTRACIET

MELANGE

LIME

INK

NAVY-RED BLACK-GREY RED ROYALBLUE NAVY

BLACK GREYMELANGE NAVY BLACK

NAVY

GREY

ART.NR. 301006 / PSC280 // POLOSWEATER CONTRAST

ART.NR. 301010 / ZS280 // SWEATER RITSKRAAG

ART.NR. 301009 / SV300 // SWEATVEST

ART.NR. 301003 / HS300 // SWEATER CAPUCHON

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

280 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

80% GEKAMD KATOEN / 20% POLYESTER

300 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

80% GEKAMD KATOEN / 20% POLYESTER

300 G/M 2 / AMERICAN FLEECE

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

[ 112 TRICORP 14

TRICORP 14

113

]


03

SWEATVEST

FLEECE LUXE DAMES

301011

SWEATVEST

FLEECE LUXE

301012

FLEECE

SWEATER

301001 / FL320

SWEATERVEST

FLEECE

301002 / FLV320

SJAAL FLEECE

651002 / FLS320

BLACK

ANTRACIET

MELANGE

NAVY

ART.NR. 651002 / FLS320 // SJAAL FLEECE

DARKGREY

BLACK

INK

DARKGREY

BLACK

INK

ANTRACIET

MELANGE

BLACK

BOTTLE

GREEN

100% POLYESTER / 320 G/M 2 / MICROFLEECE

ONE SIZE

NAVY

RED

ROYALBLUE

NAVY

RED

ROYALBLUE

ANTRACIET

MELANGE

BLACK

NAVY

NAVY

RED

ROYALBLUE

MUTS FLEECE

651001 / FLM320

ART.NR. 301011 / SWEATVEST FLEECE LUXE DAMES

100% POLYESTER

280 G/M 2 / MICROFLEECE

ART.NR. 301012 / SWEATVEST FLEECE LUXE

100% POLYESTER

280 G/M 2 / MICROFLEECE

ART.NR. 301001 / FL320 // FLEECE SWEATER

100% POLYESTER

320 G/M 2 / MICROFLEECE

ART.NR. 301002 / FLV320 // SWEATERVEST FLEECE

100% POLYESTER

320 G/M 2 / MICROFLEECE

BLACK

ANTRACIET

MELANGE

NAVY

ART.NR. 651001 / FLM320 // MUTS FLEECE

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

100% POLYESTER / 320 G/M 2 / MICROFLEECE

ONE SIZE

[ 114 TRICORP 14 TRICORP 14 115 ]


03

WERKHEMD

KORTE MOUW

BASIS

701003

WERKHEMD

LANGE MOUW

BASIS

701004

WERKOVERHEMD

KORTE MOUW

701001 / OHK150

WERKOVERHEMD

LANGE MOUW

701002 / OHL150

BODYWARMER

401001 / BW160

BLACK

NAVY

ROYALBLUE

BLACK

NAVY

ROYALBLUE

BLACK

NAVY

BLACK

NAVY

BLACK

NAVY

VERBETERDE PASVORM!

VERBETERDE PASVORM!

ART.NR. 701003 // WERKOVERHEMD KORTE MOUW BASIS

ART.NR. 701004 // WERKOVERHEMD LANGE MOUW BASIS

ART.NR. 701001 / OHK150 // WERKOVERHEMD KORTE MOUW

ART.NR. 701002 / OHL150 // WERKOVERHEMD LANGE MOUW

ART.NR. 401001 / BW160 // BODYWARMER

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

150 G/M 2 , TWILL

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

150 G/M 2 , TWILL

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

150 G/M 2 , TWILL

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER

150 G/M 2 , TWILL

65% POLYESTER / 35% KATOEN

160 G/M 2 , PLATBINDING

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL XS S M L XL XXL 3XL 5XL 7XL

XS S M L XL XXL 3XL 5XL

[ 116 TRICORP 14

TRICORP 14

117 ]


04

04

TRICORP PREMIUM

Naast de collecties van Tricorp Casual, Tricorp Workwear en Tricorp Corporate bieden wij nu

ook met Tricorp Premium exclusieve en onderscheidende kleding, gemaakt van

vernieuwende materialen. De werkkleding van Tricorp is altijd modern, comfortabel en

gemaakt van sterke stoffen. Toch zijn er functies, dragers en bedrijven voor wie de kleding

extra speciaal en extra onderscheidend mag zijn. Met Tricorp Premium wordt aan die wens

gehoor gegeven. De kleding onder dit label is uitermate geschikt voor werknemers in een

commerciële omgeving. Denk hierbij aan winkel- en horecapersoneel, ZZP’ers, bakkers,

chauffeurs en magazijnmedewerkers. Met Tricorp Premium geeft u uw werknemers een

uniforme uitstraling. Uw personeel is ten slotte ook het visitekaartje van uw bedrijf! De kleding

onder Tricorp Premium heeft een knipoog naar fashion. De modellen, kleuren en pasvormen

stijgen uit boven de standaard van Workwear. Met Tricorp Premium presenteert

Tricorp zich als trendsetter in de markt voor werkkleding. De collectie is er zowel voor dames

als heren en bestaat uit T-Shirts, poloshirts, sweaters, hoodies, jassen, chino’s en jeans.

Kortom voor iedereen die er modieus uit wilt zien op de werkvloer, die zijn of haar identiteit

als drager en als bedrijf extra naar voren wil laten komen, maar ook voor wie de grens tussen

kleding voor werk en voor vrije tijd wil laten vervagen, is Tricorp Premium een must!

[ 118

TRICORP 14 TRICORP 14

119 ]


04

T-SHIRT

PREMIUM

HEREN

104007

T-SHIRT

PREMIUM

DAMES

104004

T-SHIRT

PREMIUM

NADEN HEREN

104002

T-SHIRT

PREMIUM

NADEN DAMES

104005

T-SHIRT

PREMIUM

V HALS HEREN

104003

T-SHIRT

PREMIUM

V HALS DAMES

104006

BRIGHTWHITE ARMY INK

180 G/M 2

ART.NR. 104007 / T-SHIRT PREMIUM HEREN

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

BRIGHTWHITE

ARMY

INK

ART.NR. 104004 / T-SHIRT PREMIUM DAMES

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

180 G/M 2

INK

STONEMEL

BRIGHT

WHITE

BLACK

BORDEAUX

ART.NR. 104002 / T-SHIRT PREMIUM NADEN HEREN

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

180 G/M 2

NAVY

STONEMEL BRIGHT BLACK BORDEAUX

WHITE

ART.NR. 104005 / T-SHIRT PREMIUM NADEN DAMES

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

180 G/M 2

ARMY

BLACK

STONEMEL

ART.NR. 104003 / T-SHIRT PREMIUM V HALS HEREN

INK

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

180 G/M 2

ARMY BLACK STONEMEL INK

ART.NR. 104006 / T-SHIRT PREMIUM V HALS DAMES

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

180 G/M 2

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

[ 120 TRICORP 14

TRICORP 14

121

]


04

POLOSHIRT

PREMIUM

BUTTON DOWN

204001

POLOSHIRT

PREMIUM NADEN

DAMES

204003

POLOSHIRT

PREMIUM

NADEN

204002

BLACK

BORDEAUX BRIGHTWHITE

INK BRONZBROWN BORDEAUX BLACK

STONEMEL ARMY

INK BRONZBROWN ARMY

BLACK STONEMEL

BORDEAUX

ART.NR. 204001 / POLOSHIRT PREMIUM BUTTON DOWN

50% POLYESTER 50% / POLYESTER, COOLDRY

180 G/M 2

ART.NR. 204002 / POLOSHIRT PREMIUM NADEN

ART.NR. 204003 / POLOSHIRT PREMIUM NADEN DAMES

210 G/M 2 210 G/M 2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 122 TRICORP 14

TRICORP 14

123

]


04

SWEATER

PREMIUM LOGO

304012

SWEATER

PREMIUM

304005

SWEATER PREMIUM

CAPUCHON DAMES

304007

SWEATER PREMIUM

CAPUCHON LOGO

304004

INK

STONEMEL ARMY BLACK INK

STONEMEL STONEMEL

ART.NR. 304012 / SWEATER PREMIUM

ART.NR. 304005 / SWEATER PREMIUM

ART.NR. 304007 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON DAMES

ART.NR. 304004 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON LOGO

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE

300 G/M 2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE

300 G/M 2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE

300 G/M 2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE

300 G/M 2

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 124 TRICORP 14 TRICORP 14

125 ]


04

SWEATER PREMIUM

CAPUCHON

304001

SWEATER PREMIUM

CAPUCHON DAMES

304006

SWEATER PREMIUM

RITSKRAAG

304002

SWEATER PREMIUM

RITSKRAAG DAMES

304008

INK BLACK

BORDEAUX STONEMEL

ART.NR. 304001 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, 3 PIECE FLEECE

300 G/M 2

ART.NR. 304002 / SWEATER PREMIUM RITSKRAAG

INK

BLACK

BORDEAUX STONEMEL

ARMY BLACK INK

ART.NR. 304006 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON DAMES

300 G/M 2 300 G/M 2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, 3 PIECE FLEECE

75% GEKAMD KATOEN/25% POLYESTER, JACQUARD FLEECE

ARMY

BLACK INK

300 G/M 2

ART.NR. 304008 / SWEATER PREMIUM

75% GEKAMD KATOEN/25% POLYESTER, JAQUARD FLEECE

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

[ 126 TRICORP 14

TRICORP 14 127 ]


04

JACK PREMIUM

NYLON HEREN

404004

JACK PREMIUM

NYLON DAMES

404005

JACK PREMIUM

CAPUCHON

404001

JACK PREMIUM

CANVAS

404003

JACK PREMIUM

DENIM

404002

JAS PREMIUM

DUBBELZIJDIG

304003

INK

BLACK

ARMY INK

BLACK

ARMY INK

ARMY

BLACK

INK

DENIM

BLACK

CHECK

ARMY

CHECK

ART.NR. 404004 // JACK PREMIUM NYLON HEREN

ART.NR. 404005 / JACK PREMIUM NYLON DAMES

ART.NR. 404001 / JACK PREMIUM CAPUCHON

55 G/M 2 55 G/M 2 180 G/M 2

100% NYLON

100% NYLON

100% POLYESTER

ART.NR. 404003 / JACK PREMIUM CANVAS

100% GEKAMD KATOEN

380 G/M 2 CANVAS

ART.NR. 404002 / JACK PREMIUM DENIM

HOOFDSTOF: 98% KATOEN / 2% ELASTAAN / 305 G/M 2

CONTRASTSTOF: 100% NYLON

ART.NR. 304003 / JAS PREMIUM DUBBELZIJDIG

30% WOL / 30% POLYESTER / 30% ACRYL / 10% OVERIG

& 100% POLYESTER 350 G/M 2

XS S M L XL XXL 3XL XS S M L XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL XXL 3XL

[ 128 TRICORP 14

TRICORP 14

129

]


04

JEANS PREMIUM

STRETCH

504001

JEANS PREMIUM

STRETCH DAMES

504004

JEANS PREMIUM

STRETCH KORT

504010

JOGGINGBROEK

PREMIUM KORT

504009

DENIM

DENIM

DENIM

BLACK

INK

STONEMEL

ART.NR. 504001 // JEANS PREMIUM STRETCH

ART.NR. 504004 // JEANS PREMIUM STRETCH DAMES

ART.NR. 504010 // JEANS PREMIUM STRETCH KORT

ART.NR. 504009 // JOGGINGBROEK PREMIUM KORT

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN

360 G/M 2 / JOG DENIM

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN

360 G/M 2 / JOG DENIM

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN

360 G/M 2 / JOG DENIM

80% GEKAMD KATOEN / 20%POLYESTER

240 G/M 2 , AMERICAN FLEECE

TAILLE 29

TAILLE 30

TAILLE 31

TAILLE 32

TAILLE 33

TAILLE 34

TAILLE 36

TAILLE 38

TAILLE 40

TAILLE 24

TAILLE 26

TAILLE 28

TAILLE 29

TAILLE 30

TAILLE 31

TAILLE 32

TAILLE 33

29 30 32 34 36 38 40

XS S M L XL XXL 3XL

LENGTE 32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32 34-32 36-32 38-32 40-32

LENGTE 34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34 34-34 36-34 38-34 40-34

LENGTE 36 31-36 32-36 33-36 34-36 36-36 38-36 40-36

LENGTE 32 24-32 26-32 28-32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32

LENGTE 34 24-34 26-34 28-34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34

LENGTE 34 24-34 26-34 28-34 29-34 33-34 31-34 32-34 33-34

[ 130 TRICORP 14 TRICORP 14 131 ]


04

CHINO PREMIUM

DAMES

504005

CHINO

PREMIUM

504002

CHINO

PREMIUM KORT

504008

CHINO PREMIUM

PRINT

504003

CHINO PREMIUM

PRINT DAMES

504006

INK BRONZBROWN INK

BRONZBROWN

INK

BRONZBROWN

ARMY PRINT

ARMY PRINT

ART.NR. 504005 / CHINO PREMIUM DAMES

ART.NR. 504002 / CHINO PREMIUM

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN,

280 G/M 2 / TWILL

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN,

280 G/M 2 / TWILL

ART.NR. 504008 // CHINO PREMIUM KORT

ART.NR. 504003 // CHINO PREMIUM PRINT

ART.NR. 504006 / CHINO PREMIUM PRINT DAMES

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN

280 G/M 2 , TWILL

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN

280 G/M 2 / TWILL

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN

280 G/M 2 / TWILL

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

TAILLE 28

TAILLE 26

TAILLE 24

LENGTE 32 24-32 26-34 28-32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32

LENGTE 34 24-34 26-34 28-34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34

LENGTE 34 24-34 26-34 28-34 29-34 33-34 31-34 32-34 33-34

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

LENGTE 30 29-30 30-30 31-30 32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30

LENGTE 32 29-32 30-32 31-32 32-32 33-32 34-32 36-32 38-32 40-32

LENGTE 34 29-34 30-34 31-34 32-34 33-34 34-34 36-34 38-34 40-34

29 30 32 34 36 38 40

XS S M L XL XXL 3XL

XS S M L XL

[ 132 TRICORP 14

TRICORP 14

133 ]


04

MUTS

PREMIUM

654002

RIEM

PREMIUM

654003

REGENJAS

PREMIUM

404006

REGENBROEK

PREMIUM

504007

REFLECTERENDE

STRUCTUUR

BLACK

INK

ARMY

BRONZBROWN

STONEMEL

BROWN

BLACK

BLACK

BLACK

ART.NR. 654002 / MUTS PREMIUM

100% ACRYL

ART.NR. 654003 / RIEM PREMIUM

100% LEER

ART.NR. 504007 / REGENBROEK REMIUM

ART.NR. 404006 // REGENJAS PREMIUM

145 G/M 2 145 G/M 2

95% POLYESTER, 5% ELASTHAAN

95% POLYESTER, 5% ELASTHAAN

65-95 80-110 100-130

ONE SIZE

S M L XL XXL 3XL 4XL S M L XL XXL 3XL 4XL

[ 134 TRICORP 14 TRICORP 14

135 ]


05

05

TRICORP CORPORATE

Met Tricorp Corporate bieden we een compacte, maar uitgebalanceerde lijn pakken voor

dames en heren. De collectie bestaat uit een colbert, gilet en pantalon voor de heren en een

jasje, gilet, pantalon en rok voor de dames. De gebruikte stof voor deze producten is een

mooie combinatie van zeventig procent wol met dertig procent natural stretch polyester.

Hierdoor wordt een representatieve uitstraling gecombineerd met optimaal draagcomfort.

Niet alleen de stof biedt stretchcomfort; ook de voering heeft deze functie. In die voering wordt

overigens subtiel verwezen naar de Nederlandse herkomst van de kleding door verwerking van

de kleuren rood, wit en blauw. Een groot voordeel is de in de voering aangebrachte borduurrits.

Hiermee kan eenvoudig een borstlogo worden aangebracht op het colbert en het jasje, zonder

dat de voering losgemaakt en weer vastgezet hoeft te worden.

INTRODUCTIE

[ 136

TRICORP 14

TRICORP 14

137 ]


05

COLBERT HEREN

405003 / CMC6000

PANTALON HEREN

505003 / CMT6000

GILET HEREN

405004 / CMW6000

BLACK BLACK-STRIPE GREY NAVY-STRIPE NAVY NAVY-STRIPE NAVY BLACK BLACK-STRIPE GREY NAVY

NAVY-STRIPE

BLACK-STRIPE

BLACK

GREY

ART.NR. 405003 / CMC6000 // COLBERT HEREN

thuis wassen

ART.NR. 505003 / CMT6000 // PANTALON HEREN

ART.NR. 405004 / CMW6000 // GILET HEREN

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

STANDAARDMATEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

KWART MATEN 24 25 26 27 28 29 30

STANDAARDMATEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

KWART MATEN 24 25 26 27 28 29 30

STANDAARDMATEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

LENGTEMATEN 47 49 51 53 55

KWART MATEN 24 25 26 27 28 29 30

[ 138

TRICORP 14

TRICORP 14 139 ]


05

OVERHEMD

705005 / CMB6001

OVERHEMD

SLIM FIT

705007 / CMS6001

OVERHEMD

STRETCH

705006 / CMB6002

OVERHEMD STRETCH

SLIM FIT

705008 / CMS6002

SOK

BAMBOE

605001 / TSU8000

BLUE WHITE

BLUE WHITE

BLACK BLACK BLACK NAVY

ART.NR. 705005 / CMB6001 // OVERHEMD

ART.NR. 705007 / CMS6001 //OVERHEMD SLIM FIT

ART.NR. 705006 / CMB6002 //OVERHEMD STRETCH

ART.NR. 705008 / CMS6002 // OVERHEMD STRETCH SLIM FIT

ART.NR. 605001 / TSU8000 // SOK BAMBOE

60% KATOEN / 40% POLYESTER

110 G/M 2 , PIN POINT OXFORD

60% KATOEN / 40% POLYESTER

110 G/M 2 , PIN POINT OXFORD

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN

110 G/M 2 , POPLIN

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN

110 G/M 2 , POPLIN

40% VISCOSE, BAMBOE / 40% KATOEN / 18% POLYAMIDE / 2% SPANDEX

70 G/M 2

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

35-38 39-42 43-46 47-50

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5 42/5 43/5

LENGTEMATEN 37/7 38/7 39/7 40/7 41/7 42/7 43/7

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5 42/5 43/5

LENGTEMATEN 37/7 38/7 39/7 40/7 41/7 42/7 43/7

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5 42/5 43/5

LENGTEMATEN 37/7 38/7 39/7 40/7 41/7 42/7 43/7

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5 42/5 43/5

LENGTEMATEN 37/7 38/7 39/7 40/7 41/7 42/7 43/7

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5 47/5 48/5 49/5 50/5

LENGTEMATEN 44/7 45/7 46/7 47/7

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5

LENGTEMATEN 44/7 45/7 46/7

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5 47/5 48/5 49/5 50/5

LENGTEMATEN 44/7 45/7 46/7 47/7

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5

LENGTEMATEN 44/7 45/7 46/7

[ 140 TRICORP 14 TRICORP 14 141 ]


05

COLBERT DAMES

405001 / CLC6001

GILET

DAMES

405002 / CLW6001

ROK

505001 / CLS6001

PANTALON

DAMES

505002 / CLT6001

BLACK

BLACK-STRIPE

GREY

NAVY

NAVY-STRIPE

BLACK-STRIPE BLACK GREY NAVY NAVY-STRIPE BLACK BLACK-STRIPE GREY NAVY NAVY-STRIPE BLACK BLACK-STRIPE GREY NAVY NAVY-STRIPE

thuis wassen

thuis wassen

ART.NR. 405001 / CLC6001 // COLBERT DAMES

ART.NR. 405002 / CLW6001 // GILET DAMES

ART.NR. 505001 / CLS6001 // ROK

ART.NR. 505002 / CLT6001 // PANTALON DAMES

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER

280 G/M 2 / PLATBINDING

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

[ 142

TRICORP 14

TRICORP 14 143 ]


05

BLOUSE

BASIS

705001 / CLB6001

BLOUSE

SLIM FIT

705003 / CLF6001

BLOUSE STRETCH

SLIM FIT

705004 / CLF6002

BLOUSE

STRETCH

705002 / CLB6002

BLUE

WHITE

BLUE

WHITE

BLACK

BLACK

ART.NR. 705001 / CLB6001 // BLOUSE

ART.NR. 705003 / CLF6001 // BLOUSE SLIM FIT

ART.NR. 705004 / CLF6002 // BLOUSE STRETCH SLIM FIT

ART.NR. 705002 / CLB6002 // BLOUSE STRETCH

60% KATOEN / 40% POLYESTER

110 G/M 2 / PIN POINT OXFORD

60% KATOEN / 40% POLYESTER

110 G/M 2 / PIN POINT OXFORD

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN

110 G/M 2 / POPLIN

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN

110 G/M 2 , POPLIN

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 32 34 36 38 40 42 44

32 34 36 38 40 42 44

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

[ 144 TRICORP 14 TRICORP 14 145 ]


UITLEG

PICTOGRAMMEN

[ NORMERINGEN ]

De beste bescherming

IEC61482

Bescherming tegen

thermische gevaren van

elektrische vlamboog

EN ISO 11611

Bescherming bij lassen en

verwante werkzaamheden

EN 13034

Bescherming tegen

vloeibare chemicaliën

EN 343

Bescherming tegen

regen en slecht weer

EN ISO 14058

Beschermende kleding voor

de bescherming tegen koele

omstandigheden

EN ISO 11612

Bescherming tegen

hitte en vlammen

EN ISO 20471

Bescherming door hoge

zichtbaarheid bij dag,

schemer en nacht

EN 1149

Beschermende kleding -

elektrostatische

eigenschappen

REGELS MET BETREKKING TOT HET AANBRENGEN VAN EEN BEDRUKKING OF BORDURING OP MULTINORM KLEDING:

Alleen vlamwerende transferlogo’s en borduringen zijn toegestaan.

U bent als klant zelf verantwoordelijk voor eventuele achteruitgang

van de vlamwerende eigenschappen als gevolg van deze toevoeging aan de kleding!

Het retro reflecterend band mag niet worden bedrukt of geborduurd.

De afmetingen zijn aan maximum grenzen gebonden in verband met de klasse EN 20471.

[ 146 TRICORP 14

Het is niet toegestaan de parka en softshell te borduren.

TRICORP 14

147 ]


[ PRODUCTEIGENSCHAPPEN ]

EN ISO 20471

ADEMEND WATERAFSTOTEND UV PROTECTIE

WINDDICHT

Deze norm legt vereisten vast voor kleding die tot

doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel

te benadrukken om hem meer te laten opvallen

in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht

(belichting door koplampen van wagens).

De x-waarde geeft aan in welke klasse een product valt op basis van de totale

oppervlakte van het fluoriserend en reflecterend materiaal. De klasse kan 1,2 of

3 zijn, waarbij 3 de hoogste is.

WATERDICHT

COOLDRY / COOLMAX

THUIS WASSEN

INDUSTRIEEL

WASBAAR TOT 85

GRADEN CELSIUS

CONFORM EN ISO 15797

EN 343

De norm specificeert eisen en testmethoden van

toepassing op materialen en naden van beschermende

kleding bedoeld ter bescherming tegen de

invloeden van neerslag. In het pictogram dient de

kleding tegemarkeerd te worden met het nummer

BASIC FIT

SLIM FIT

CIRCULAIR EN ISO 15797

en betreffende versiejaar van de norm, dus EN

343+A1:2007 en verder.

De x-waarde geeft de waterdichtheidsklasse weer en de y-waarde geeft de

waterdampweerstand weer. In beide gevallen is 3 de hoogst haalbare klasse.

[ 148 TRICORP 14 TRICORP 14 149 ]


UITLEG

WASSYMBOLEN

VOLG DE WASVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG!

Al onze werkkleding is grondig getest en voorzien van een wasinstructie label. Als de

instructies op dit label worden gevolgd, zal de kleding er veel langer als nieuw uitzien.

De was altijd op temperatuur en kleur sorteren. Als er een indicatie is dat kleding apart

gewassen moet worden, is dat omdat een specifieke kleurstof in de kleding dominant

is. Voorwassen is door moderne was-middelen vaak niet meer nodig. Om hardnekkige

vlekken te verwijderen gebruikt u voor het wassen een vlekkenverwijderaar.

WASMIDDEL

Gebruik het juiste wasmiddel voor uw kleding en volg de doseringsinstructies op de

verpakking. Gebruik geen wasmiddel met bleek (zoals perboraten, percarbonaat of

natriumhypochloriet). Gebruik het juiste wasmiddel op de temperatuur zoals op het

wasvoorschrift van de kleding is aangegeven.

DROGEN

De kleding niet drogen in een droger. Schud de kleding uit, trek de naden recht en

hang de kleding te drogen. Als u de kleding toch in de droger wilt drogen, droog de

kleding dan op lage temperatuur en met een korte cyclus in de droger omdat de kleding

het meest krimpt en slijt tijdens de laatste fase van de droogcyclus.

1wassen

a 2

1 Maximum temperatuur 95 °C, normaal centrifugeren

o 14 Niet bleken

q

2 Maximum temperatuur 95 °C, beperkt centrifugeren

s

4

3 Maximum temperatuur 60 °C, normaal centrifugeren

d

5

4 Maximum temperatuur 60 °C, beperkt centrifugeren

8

5 Maximum temperatuur 40 °C, normaal centrifugeren

9

6 Maximum temperatuur 40 °C, beperkt centrifugeren

w

7 Maximum temperatuur 30 °C, normaal centrifugeren

e

8 Maximum temperatuur 30 °C, beperkt centrifugeren

v

r

9 Maximum temperatuur 30 °C, beperkte machinale actie

b

t

10 Handwas

n

z

11 Niet wassen

m

u

12 Elk bleekproduct toegestaan

i

13 Enkel oxgenium / chloorvrij bleken toegestaan

ubleken

pdrogen

cstrijken

15 Drogen in droogtrommel mogelijk

16 Drogen in droogtrommel mogelijk, op lage temperatuur

17 Niet drogen in droogtrommel

18 Strijken op maximaal 200 °C

19 Strijken op maximaal 150 °C

20 Strijken op maximaal 110 °C

21 Niet strijken

Qprofessioneel

reinigen

W

E

T

Z

U

I

O

P

A

22 Professionele reiniging in tetrachloroethene, normaal proces

23 Professionele reiniging in tetrachloroethene, zacht proces

24 Professionele reiniging in koolstofwater, normaal proces

25 Professionele reiniging in koolstofwater, zacht proces

26 Geen professionele droogreiniging

27 Professioneel nat- wassen, normaal proces

28 Professioneel nat- wassen, zacht proces

29 Professioneel nat- wassen, zeer zacht proces

30 Niet nat wassen

De wassymbolen zijn bedoeld om de eindgebruiker te voorzien van juiste informatie voor

het behandelen van textielproducten. De processen vermeld op het etiket voorkomen

onomkeerbare schade. De getallen in de tobbe geven de maximale temperatuur in °C

aan, die niet mag worden overschreden. De balk er onder geeft een mildere behandeling

aan door een verkort programma te gebruiken, méér water toe te voegen en de trommel

minder vol te doen.

[ 150 TRICORP 14 TRICORP 14 151 ]


[ 152 TRICORP 14 TRICORP 14 153 ]


[ 154 TRICORP 14 TRICORP 14 155 ]


[ 156 TRICORP 14 TRICORP 14 157 ]


#TEAMTRICORP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!