AM Magazine 2 2017

arbeidenmilieu

Dossier 'Samen Energie Winnen'

Waarom energie besparen?

Van handleiding tot ‘liftvrije’ weken

Via het Burgemeestersconvenant engageren steden en gemeenten

wereldwijd zich vrijwillig om mee de klimaatdoelstellingen te

bereiken. Gebouwen zijn echte energievreters, in Europa zijn ze

verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik. Voor veel

organisaties is het, na de loonkost, de tweede grootste uitgavenpost.

Het energieverbruik in overheidsgebouwen verminderen is dus één

van de manieren om minder CO 2

uit te stoten. Dat dit ook kan via

gedragsverandering, heeft Save@work nogmaals bewezen.

De energieteams: motoren van energiebesparing

De teams organiseerden doorheen het jaar ook activiteiten. Zo waren

er wedstrijden tussen de diensten onderling, verspreidden de teams

een handleiding over energiezuinige instellingen en organiseerden ze

stappenclashes en liftvrije weken.

Aan de hand van een energiechecklist brachten de energieteams de

energieslurpers in het gebouw in kaart en detecteerden ze enkele

quick wins, zoals het installeren van LED lampen, het uitdraaien van

overbodige lampen en het installeren van timers op bijvoorbeeld de

koeling van de waterfonteintjes.

De energieteams gingen soms heel creatief aan de slag om deze

Europese campagne te vertalen naar een campagne op maat

van hun gebouw. Zoals het energieteam van Diest dat om hun

collega’s te betrekken een mooi filmpje maakte: http://tinyurl.com/

saveatworkdiest.

Wie zijn de winnaars?

De 21 deelnemende kantoren stelden begin 2016 elk een

energieteam samen waarin medewerkers uit verschillende diensten

samengebracht werden. Op de startworkshop maakten de teams

kennis met de campagne: waarom is het zo belangrijk om energie

te besparen en hoe kan je de collega’s meenemen in dit verhaal? We

weten allemaal dat het opgeheven vingertje weinig zoden aan de dijk

brengt. Bovendien heeft energieverspilling op kantoor ook vaak te

maken met onwetendheid. Dus gingen de teams zo creatief mogelijk

aan de slag om hun collega’s te informeren. Het is verbazingwekkend

hoeveel energie bespaard kan worden met kleine acties, zoals het

‘s avonds volledig uitzetten van de computers én de schermen. Ook

voor heel wat andere zaken gaven de teams energietips. Ze bereikten

hun collega’s zowel door hen aan te spreken, als via mail, affiches en

acties. Het energieteam van Tremelo was hierin zeer innovatief:

Een jaar lang hielden de teams het maandelijks energieverbruik bij

(gas of stookolie en elektriciteit). Dit vergeleken we met het verbruik

tijdens een referentieperiode van drie jaar. Het gemeentehuis van

Zemst realiseerde de grootste besparing. Het energieteam en de

werknemers zorgden samen voor een daling van maar liefst 25 % ten

opzicht van de referentieperiode. De stad Diest kreeg de prijs voor het

voeren van de beste campagne.

Maar er is méér. Het samen energie besparen resulteert in alle

gebouwen in een blijvende kostenbesparing en draagt bij aan het

verwezenlijken van klimaatdoelstellingen. Daarnaast draagt de

campagne door haar dienstoverschrijdende werking bij aan een

positieve werksfeer. Doordat iedereen vanuit zijn of haar functie

relevante kennis en ervaring inbrengt, verhoogt de betrokkenheid

van de werknemers en het nodige draagvlak voor een intern

duurzaamheidsbeleid.

Heel wat deelnemers zijn enthousiast over de positieve werksfeer

die de campagne met zich meebracht. De energieteamleden

apprecieerden het om met collega’s rond een dienstoverschrijdend

thema te kunnen werken: “ik vond het leuk om het enthousiasme te

zien van de andere teamleden en te weten dat je medestanders hebt”.

“Wij laten wekelijks een ‘pop-up’ boodschap verschijnen

op alle computers in het gemeentehuis. De pop-up is

steeds een energietip, waarbij we gebruik maken van

opvallende afbeeldingen waarmee we de boodschap

ludiek en aantrekkelijk maken. Door regelmatig met

bewegende beelden en/of flashy kleuren te werken,

zorgden we dat onze collega’s net iets langer naar de

boodschap keken, dan dat dit het geval zou zijn bij een

zwart tekst op een witte achtergrond…..”.

Uit de bevraging van de deelnemers blijkt dat zij de campagne over

het algemeen heel hard apprecieerden, onder andere omwille van de

ludieke acties en positieve aanpak: “Je wordt niet aangesproken als je

computer ‘s avonds nog aan staat maar de collega’s die hun computer

wel hebben uitgezet worden de volgende ochtend verrast met een

kleine attentie, bijvoorbeeld een chocolaatje op hun bureau, om hen te

bedanken”, getuigt één van de deelnemers.

Copyright: Arbeid & Milieu

De gemeenten Zemst, Diest en Liedekerke kwamen

als Belgische winnaars uit de bus.

am magazine jaargang 2017 nr 2

5

More magazines by this user
Similar magazines